Toepasbare kennis over LVB

De complexer wordende samenleving stelt op diverse gebieden steeds hogere eisen aan het functioneren van mensen. Voor de naar schatting 1,1 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) betekent dit dat volwaardig meedoen moeite kost.

Tijdige herkenning van een LVB en er rekening mee houden, helpt mensen in hun dagelijks leven en kan bijkomende problemen voorkomen. Als professional in de zorg, het onderwijs, de GGZ, het wijkteam, de veiligheidsketen of bij de gemeente kom je in contact met mensen met een LVB. Je kunt de informatie op deze site gebruiken om bij te dragen aan inclusiviteit van jeugdigen en volwassenen met een LVB.

Wanneer spreken we van een LVB, welke kenmerken heeft deze beperking, wat kan dat voor het functioneren betekenen en om hoeveel mensen gaat het?

School, werk, sport, financien, controle bij de tandarts, het OV, social media: het kan een uitdaging zijn met een LVB. Hoe zorgen we als maatschappij dat volwaardig meedoen mogelijk is voor mensen met een LVB?

Het onderwijs speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van jeugdigen. Voor leerlingen met een mogelijke LVB is tijdige herkenning en passende ondersteuning van cruciaal belang voor hun toekomst.

Veel mensen met een LVB hebben op enig moment zorg of ondersteuning nodig. Wat er ook nodig is, het is van belang om af te stemmen op de LVB.

Een LVB verhoogt de kwetsbaarheid voor onder meer gedragsproblematiek, psychische klachten en criminaliteit en uitbuiting. Heb jij oog voor deze risico’s?

GGZ

Met een LVB is de kans op het ontwikkelen van psychische problematiek groter dan zonder deze beperking. Kennis over signalering en een passende behandeling is zowel in de LVB-zorg als in de GGZ belangrijk.

Nieuws van het kenniscentrum

Nieuwe deelnemer

Deze maand hebben we Aveleijn verwelkomd als nieuwe deelnemer. Al meer dan 50 jaar biedt Aveleijn zorg, ondersteuning, behandeling en advies...

LVB in het sociaal domein

We zijn nu ook te vinden op 1SociaalDomein, een online platform waar ruim 20.000 professionals die werkzaam zijn in het sociaal...

Inschrijven studiedag kinder- en jeugdpsychiatrie & LVB

Studiedag PASSENDE PERSPECTIEVEN Academische Werkplaats Kajak – 8 juni 2023 Een dag vol actuele kennis over perspectief voor jeugdigen en jongvolwassenen...

Nieuwe visuele identiteit

Toepasbare kennis voor een LVB-inclusieve samenleving Onze organisatie, ons kennisaanbod en ons netwerk ontwikkelden zich de afgelopen jaren snel. En we...

Pagina over zo thuis mogelijk opgroeien

Een veilige, steunende en vertrouwde omgeving gun je ieder kind. Ook jeugdigen met een LVB moeten zo thuis als mogelijk op...

LVB en grensoverschrijdend gedrag

Hebben jongeren met een LVB vaker te maken met grensoverschrijdend gedrag? Het antwoord is helaas ja, vaker dan jongeren zonder deze...

Je ziet het niet, dus leer het zien!

Ondersteun jij als professional jeugdigen of volwassenen in het sociaal domein, het onderwijs, bij politie of justitie of een financiële instelling?...

Tijdschrift

De najaarseditie 2022 van ons tijdschrift LVB Onderzoek en Praktijk met peer reviewed artikelen over actueel onderzoek, interviews en columns staat...

Samenwerken aan de weg naar het liéfst thuis

Binnen de jeugdhulp wordt koers gezet richting zo thuis mogelijk opgroeien. Dat vraagt om meer trauma-geïnformeerde systeemhulp, bij voorkeur (intensief) ambulant....

Betrek mij gewoon

Onbevooroordeeld luisteren naar het levensverhaal van een jeugdige, met aandacht voor schijnbaar onbeduidende details, lijkt helend voor zowel jongeren als ouders....

Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp

Praten over de praktijk van samen kwetsbare gezinnen helpen was nog nooit zo eenvoudig! Op het Platform integrale specialistische jeugdhulp helpen...

Save the date – Studiedag Academische Werkplaats Kajak

Studiedag kinder- en jeugdpsychiatrie & LVB – 8 juni 2023

Nu online: Toolkit Blik op LVB

Het blik met tools is open! Download gratis handvatten om prettig en met meer resultaat te werken met jeugdigen en jongvolwassenen...

Basisboek LVB

Het boek richt zich op sociaal werkers die met mensen met een LVB te maken krijgen in zowel de LVB-zorg, als...

Academische Werkplaats Kajak

Over het Landelijk Kenniscentrum LVB

Wij zijn een netwerkorganisatie die kennis over een licht verstandelijke beperking (LVB) aanjaagt, bundelt en toegankelijk maakt voor professionals in diverse sectoren. We richten ons op iedereen die in contact staat met jeugdigen en volwassenen met een LVB. Dat kan in de gespecialiseerde LVB-jeugdzorg (Orthopedagogische Behandelcentra), de Gehandicaptenzorg of de jeugd- en volwassen-GGZ zijn, maar ook in de wijkteams, het onderwijs of de schuldhulpverlening.

Iedereen met een LVB moet op zijn of haar manier mee kunnen doen in de samenleving. Dat vraagt soms ondersteuning, begeleiding of zorg wat moet aansluiten bij de persoon. Daarvoor is kennis en een netwerk waarin professionals uit de verschillende sectoren elkaar treffen nodig.

Onze deelnemers zijn organisaties in de gehandicaptenzorg, jeugdhulp, ggz en clientondersteuning. Zonder hen geen Kenniscentrum! Wij werken daarnaast samen met universiteiten, hogescholen en andere kenniscentra.

Projecten

Werkgroep

Landelijke Overleggroep Diagnostiek

Deze overleggroep van het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft als doel de diagnostiek voor adaptief kwetsbare jeugdigen en (jong)volwassenen te optimaliseren.

Project culturele diversiteit

Culturele diversiteit & LVB

Werkgroep voor het ontwikkelen van een praktisch kennisproduct dat bijdraagt aan passende zorg voor mensen met een LVB.

LVB in perpsectief Traumasensitief werken

LVB in perspectief

Themabijeenkomsten over mensen met een licht verstandelijk beperking (LVB) en ernstig probleemgedrag.

Persoon gluurt over schutting met verrekijker

Gluren bij de buren

Inspiratie opdoen voor en uitwisselen over integrale Jeugdhulp.

Producten

Samenwerken

OOK SAMENWERKEN?

Samenwerken en het verbinden van wetenschappelijke met praktische kennis is de basis van het Landelijk Kenniscentrum LVB.
Directeur Maartje Timmermans vertelt graag meer over de winst van samenwerken met het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Deelnemende organisaties

Wij werken samen met organisaties uit de gehandicaptenzorg, jeugdhulp en ggz die financieel en in de samenwerking bijdragen aan bevordering van passende hulp en ondersteuning voor kinderen en (jong-) volwassenen met een LVB.

Overige kennispartners

Het Landelijk Kenniscentrum LVB werkt samen met brancheorganisaties, kenniscentra, gemeenten en onderwijsinstellingen aan het LVB- inclusiever maken van de samenleving.

AW Kajak

Samen met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is Academische Werkplaats Kajak opgericht, om de participatie van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problematiek te bevorderen.