Toepasbare kennis over LVB

De complexer wordende samenleving stelt op diverse gebieden steeds hogere eisen aan het functioneren van mensen. Voor de naar schatting 1,1 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) betekent dit dat volwaardig meedoen moeite kost.

Tijdige herkenning van een LVB en er rekening mee houden, helpt mensen in hun dagelijks leven en kan bijkomende problemen voorkomen. Als professional in de zorg, het onderwijs, de GGZ, het wijkteam, de veiligheidsketen of bij de gemeente kom je in contact met mensen met een LVB. Je kunt de informatie op deze site gebruiken om bij te dragen aan inclusiviteit van jeugdigen en volwassenen met een LVB.

Wanneer spreken we van een LVB, welke kenmerken heeft deze beperking, wat kan dat voor het functioneren betekenen en om hoeveel mensen gaat het?

School, werk, sport, financien, controle bij de tandarts, het OV, social media: het kan een uitdaging zijn met een LVB. Hoe zorgen we als maatschappij dat volwaardig meedoen mogelijk is voor mensen met een LVB?

Het onderwijs speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van jeugdigen. Voor leerlingen met een mogelijke LVB is tijdige herkenning en passende ondersteuning van cruciaal belang voor hun toekomst.

Veel mensen met een LVB hebben op enig moment zorg of ondersteuning nodig. Wat er ook nodig is, het is van belang om af te stemmen op de LVB.

Een LVB verhoogt de kwetsbaarheid voor onder meer gedragsproblematiek, psychische klachten en criminaliteit en uitbuiting. Heb jij oog voor deze risico’s?

GGZ

Met een LVB is de kans op het ontwikkelen van psychische problematiek groter dan zonder deze beperking. Kennis over signalering en een passende behandeling is zowel in de LVB-zorg als in de GGZ belangrijk.

Nieuws van het kenniscentrum

21 september Jeugd in Onderzoek

Kom je ook naar onze stand? Haal een gratis exemplaar van Hoe was jouw dag online! en bekijk veel meer tools...

Herziene richtlijn Effectieve interventies LVB

In 2011 verscheen de Richtlijn Effectieve interventies LVB, met aanbevelingen voor het ontwikkelen, aanpassen en uitvoeren van gedragsveranderende interventies voor jeugdigen...

Jeugd in Onderzoek

Ook dit jaar organiseren wij samen met ZonMw, het Nederlands Jeugdinstituut, NRO, TNO Jeugd, het kenniscentrum Kinder en Jeugdpsychiatrie en NCJ...

Uit je bubbel kennisfestival

Stap uit je bubbel en kom donderdag 7 september 2023 naar het gratis ‘Uit je bubbel’ kennisfestival! Professionals vinden daar inspiratie,...

Survey 18- / 18+ in het sociaal domein

De overgang van jeugd naar volwassenheid, ook wel transitiefase genoemd, kan voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar een uitdagende...

Over het Landelijk Kenniscentrum LVB

Wij zijn een netwerkorganisatie die kennis over een licht verstandelijke beperking (LVB) aanjaagt, bundelt en toegankelijk maakt voor professionals in diverse sectoren. We richten ons op iedereen die in contact staat met jeugdigen en volwassenen met een LVB. Dat kan in de gespecialiseerde LVB-jeugdzorg (Orthopedagogische Behandelcentra), de Gehandicaptenzorg of de jeugd- en volwassen-GGZ zijn, maar ook in de wijkteams, het onderwijs of de schuldhulpverlening.

Iedereen met een LVB moet op zijn of haar manier mee kunnen doen in de samenleving. Dat vraagt soms ondersteuning, begeleiding of zorg die moet aansluiten bij de persoon. Daarvoor is kennis en een netwerk waarin professionals uit de verschillende sectoren elkaar treffen nodig.

Onze deelnemers zijn organisaties in de gehandicaptenzorg, jeugdhulp, ggz en clientondersteuning. Zonder hen geen Kenniscentrum! Wij werken daarnaast samen met universiteiten, hogescholen en andere kenniscentra.

Werkgroep

Landelijke Overleggroep Diagnostiek

Deze overleggroep van het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft als doel de diagnostiek voor adaptief kwetsbare jeugdigen en (jong)volwassenen te optimaliseren.

Project culturele diversiteit

Culturele diversiteit & LVB

Werkgroep voor het ontwikkelen van een praktisch kennisproduct dat bijdraagt aan passende zorg voor mensen met een LVB.

LVB in perpsectief Traumasensitief werken

LVB in perspectief

Themabijeenkomsten over mensen met een licht verstandelijk beperking (LVB) en ernstig probleemgedrag.

Uit je BUbbel

Uit je bubbel

Inspiratie opdoen voor en uitwisselen over integrale Jeugdhulp.

Samenwerken

OOK SAMENWERKEN?

Samenwerken en het verbinden van wetenschappelijke met praktische kennis is de basis van het Landelijk Kenniscentrum LVB.
Directeur Maartje Timmermans vertelt graag meer over de winst van samenwerken met het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Deelnemende organisaties

Wij werken samen met organisaties uit de gehandicaptenzorg, jeugdhulp en ggz die financieel en in de samenwerking bijdragen aan bevordering van passende hulp en ondersteuning voor kinderen en (jong-) volwassenen met een LVB.

Overige kennispartners

Het Landelijk Kenniscentrum LVB werkt samen met brancheorganisaties, kenniscentra, gemeenten en onderwijsinstellingen aan het LVB- inclusiever maken van de samenleving.

AW Kajak

Samen met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is Academische Werkplaats Kajak opgericht, om de participatie van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problematiek te bevorderen.