Toepasbare kennis over LVB

De complexer wordende samenleving stelt op diverse gebieden steeds hogere eisen aan het functioneren van mensen. Voor de naar schatting 1,1 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) betekent dit dat volwaardig meedoen moeite kost.

Tijdige herkenning van een LVB en er rekening mee houden, helpt mensen in hun dagelijks leven en kan bijkomende problemen voorkomen. Als professional in de zorg, het onderwijs, de GGZ, het wijkteam, de veiligheidsketen of bij de gemeente kom je in contact met mensen met een LVB. Je kunt de informatie op deze site gebruiken om bij te dragen aan inclusiviteit van jeugdigen en volwassenen met een LVB.

Wanneer spreken we van een LVB, welke kenmerken heeft deze beperking, wat kan dat voor het functioneren betekenen en om hoeveel mensen gaat het?

School, werk, sport, financiën, controle bij de tandarts, het OV, social media: het kan een uitdaging zijn met een LVB. Hoe zorgen we als maatschappij dat volwaardig meedoen mogelijk is voor mensen met een LVB?

Het onderwijs speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van jeugdigen. Voor leerlingen met een mogelijke LVB is tijdige herkenning en passende ondersteuning van cruciaal belang voor hun toekomst.

Een LVB verhoogt de kwetsbaarheid voor onder meer gedragsproblematiek, psychische klachten en criminaliteit en uitbuiting. Heb jij oog voor deze risico’s?

GGZ

Met een LVB is de kans op het ontwikkelen van psychische problematiek groter dan zonder deze beperking. Kennis over signalering en een passende behandeling is zowel in de LVB-zorg als in de GGZ belangrijk.

Veel mensen met een LVB hebben op enig moment zorg of ondersteuning nodig. Ontdek wat jij kunt doen om daarbij af te stemmen op de LVB.

Nieuws van het kenniscentrum

Handreiking ‘Werken aan een goede samenwerking tussen zorgprofessionals en politie’

Handreiking over uitbuitingsproblematiek en aanpak van uitbuiting. Met handvatten voor een goede samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen. Jongeren kunnen bijvoorbeeld op straat,...

Nieuwe tool: De overgang naar volwassenheid

Een overzicht van tools voor professionals die werken met jongeren met en zonder een LVB. De periode rond 18 jaar brengt...

Nieuwe deelnemer

Met de verwelkoming van onze nieuwe deelnemer MST-Nederland/België breiden we ons netwerk verder uit. MST-Nederland/België is een opleidings- en kwaliteitscentrum voor...

Aanmelden voor Jeugd in Onderzoek

Het programma van Jeugd in Onderzoek op 26 september 2024 is bekend. Met o.a. keynote-speakers Eric Steegers, Hoogleraar en afdelingshoofd Verloskunde...

Lunchsessie Wijkteams Werken met Jeugd

18 juni 2024 – 12:00 – 12:30 . Hoe kan je als wijkteammedewerker praktisch informatie ordenen? De tool ‘Het Vierluik’ kan...

Voorjaarsnummer Tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk

▶️Het voorjaarsnummer van ons tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk is gepubliceerd. Tweemaal per jaar brengen we je nieuwe inzichten en ervaringen...

Nieuwe Handreiking Passende Transitiezorg

De overgangsfase van jongere naar volwassene is lastig. Zeker als je een LVB én psychische problemen of gedragsproblemen hebt en de...

Samenwerken rondom seksuele en criminele uitbuiting van kwetsbare jongeren

20 juni – 16:00 tot 17:00 uur. Op basis van een herziene handreiking krijg je tips voor een goede samenwerking tussen...

Onze producten

Extra

Agenda van evenementen op het gebied van LVB

Deelnemers aanbod van onze c.a. 50 deelnemers

Over het Landelijk Kenniscentrum LVB

Wij zijn een netwerkorganisatie die kennis over een licht verstandelijke beperking (LVB) aanjaagt, bundelt en toegankelijk maakt voor professionals in diverse sectoren. We richten ons op iedereen die in contact staat met jeugdigen en volwassenen met een LVB. Dat kan in de gespecialiseerde LVB-jeugdzorg (Orthopedagogische Behandelcentra), de Gehandicaptenzorg of de jeugd- en volwassen-GGZ zijn, maar ook in de wijkteams, het onderwijs of de schuldhulpverlening.

Iedereen met een LVB moet op zijn of haar manier mee kunnen doen in de samenleving. Dat vraagt soms ondersteuning, begeleiding of zorg die moet aansluiten bij de persoon. Daarvoor is kennis nodig en een netwerk waarin professionals uit de verschillende sectoren elkaar treffen.

Onze deelnemers zijn organisaties in de gehandicaptenzorg, jeugdhulp, ggz en clientondersteuning. Zonder hen geen Kenniscentrum! Wij werken daarnaast samen met universiteiten, hogescholen en andere kenniscentra.

Landelijke Overleggroep Diagnostiek

Deze overleggroep van het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft als doel de diagnostiek voor jeugdigen en (jong)volwassenen die functioneren op LVB-niveau te optimaliseren. Deelnemers aan de overleggroep zijn medewerkers van instellingen die bij het Kenniscentrum zijn aangesloten en zich met diagnostiek bezighouden.

Werkgroep LVB & Culturele diversiteit

De werkgroep ontwikkelt een praktisch kennisproduct dat bijdraagt aan passende zorg voor mensen met een LVB. De werkgroep bestaat uit professionals uit de praktijk die kennis hebben van dit thema, met deze doelgroep werken of die zelf een vraag hebben met betrekking tot dit thema.

Project uit je bubbel

Kinderen en gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben baat bij integrale hulp vanuit meerdere specialismen, zoals jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz, verslavingszorg en speciaal onderwijs.

Samenwerken

OOK SAMENWERKEN?

Samenwerken en het verbinden van wetenschappelijke met praktische kennis is de basis van het Landelijk Kenniscentrum LVB.
Directeur Maartje Timmermans vertelt graag meer over de winst van samenwerken met het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Deelnemende organisaties

Wij werken samen met organisaties uit de gehandicaptenzorg, jeugdhulp en ggz die financieel en in de samenwerking bijdragen aan bevordering van passende hulp en ondersteuning voor kinderen en (jong-) volwassenen met een LVB.

Overige kennispartners

Het Landelijk Kenniscentrum LVB werkt samen met brancheorganisaties, kenniscentra, gemeenten en onderwijsinstellingen aan het LVB- inclusiever maken van de samenleving.

AW Kajak

Samen met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is Academische Werkplaats Kajak opgericht, om de participatie van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problematiek te bevorderen.