Handreiking voor het werken met kinderen met LVB...
In 2015 zijn twee publicaties verschenen over het screenen van leerlingen op (het functioneren op het niveau van) licht verstandelijke beperkingen (LVB) met behulp van de Schaal Adaptief Functioneren (SAF) en de Verkorte Adaptief Leervermogen Test (VALT) (respectievelijk Moonen & Wissink,... Lees meer
Handreikingen voor hulp aan slachtoffers van...
Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van mensenhandel/loverboys. Een mensenhandelaar zoekt gericht naar jongeren die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld jongeren met een LVB en/of traumagerelateerde problematiek.... Lees meer
Promotie over sociale informatieverwerking bij LVB
Op vrijdag 23 maart 2018 verdedigt Maaike van Rest haar proefschrift (Social information processing in adolescents with mild to borderline intellectual disability: Executive functions, situational factors, and instrument development) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit gaat over de... Lees meer
Verslag Themamiddag Psycho-educatie LVB
Op dinsdag 19 september 2017 vond de bijeenkomst over psycho-educatie over een licht verstandelijke beperking (LVB) aan cliënten met een LVB (jeugd en volwassenen) plaats. Deze bijeenkomst was georganiseerd door het Landelijk Kenniscentrum LVB en De Borg, in nauwe samenwerking met Trajectum, Ambiq... Lees meer
prev
next
 


 

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op