Home » nieuws » Handreiking ‘Werken aan een goede samenwerking tussen zorgprofessionals en politie’

Handreiking ‘Werken aan een goede samenwerking tussen zorgprofessionals en politie’

Handreiking over uitbuitingsproblematiek en aanpak van uitbuiting. Met handvatten voor een goede samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen.

Jongeren kunnen bijvoorbeeld op straat, op sociale media en in en om zorginstellingen benaderd worden door uitbuiters. Vaak zijn er bij uitbuiting wel signalen maar de urgentie wordt soms pas duidelijk als deze signalen gecombineerd worden.

Daarom vraagt de aanpak van uitbuiting om samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein, ook bij melden en aangifte doen. Maar die samenwerking wordt in de praktijk vaak als lastig ervaren.

Uitbuiting samen aanpakken
Deze handreiking biedt praktische tips voor het opzetten van een goede samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen binnen jouw eigen regio, organisatie en team.
De handreiking:

  • biedt actuele kennis over uitbuitingsproblematiek,
  • gaat in op wat werkt in de aanpak van uitbuiting,
  • en biedt handvatten voor een goede samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen.
  • De tips staan ingedeeld per beroepsgroep zodat eenvoudig te zien is wat je zelf kunt doen en van de ander kan verwachten.

Jongeren met een LVB zijn extra kwetsbaar voor zowel seksuele als criminele uitbuiting. Daarom hebben wij in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en met inbreng van professionals uit beide beroepsgroepen deze handreiking gemaakt.
De kennisinstituten werken samen aan praktische en betrouwbare kennis, gebundeld voor de jeugdhulp.

Je kunt de handreiking hier downloaden

Nieuws in je mailbox of via LinkedIn?
Het Landelijk Kenniscentrum LVB informeert je over LVB-gerelateerd
nieuws uit verschillende sectoren.

Nieuws van het kenniscentrum

Podcast Wijzer over LVB

Als kenniscentrum delen we toepasbare kennis over een LVB, gebaseerd op wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Nu ook in deze podcastserie! In...

Beleidsstage

Ken of ben je een student (ortho)pedagogiek, psychologie of vergelijkbare studie die warmloopt voor het kennisveld rondom een LVB? Bekijk dan...

Inwoners met een LVB & de gemeente

Frustratie aan twee kanten Waarom is het belangrijk dat er binnen gemeenten aandacht is voor een LVB? Lees hier wat twee...

Handreiking ‘Werken aan een goede samenwerking tussen zorgprofessionals en politie’

Handreiking over uitbuitingsproblematiek en aanpak van uitbuiting. Met handvatten voor een goede samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen. Jongeren kunnen bijvoorbeeld op straat,...

Nieuwe tool: De overgang naar volwassenheid

Een overzicht van tools voor professionals die werken met jongeren met en zonder een LVB. De periode rond 18 jaar brengt...

Nieuwe deelnemer

Met de verwelkoming van onze nieuwe deelnemer MST-Nederland/België breiden we ons netwerk verder uit. MST-Nederland/België is een opleidings- en kwaliteitscentrum voor...

Voorjaarsnummer Tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk

▶️Het voorjaarsnummer van ons tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk is gepubliceerd. Tweemaal per jaar brengen we je nieuwe inzichten en ervaringen...

Nieuwe Handreiking Passende Transitiezorg

De overgangsfase van jongere naar volwassene is lastig. Zeker als je een LVB én psychische problemen of gedragsproblemen hebt en de...