Home » Producten » Toolkit Blik op LVB

Toolkit Blik op LVB

Werken aan een inclusieve samenleving

Deze toolkit biedt handvatten om prettig en met meer resultaat te werken met jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het zijn toegankelijke tools voor iedere (jeugd)professional in het sociaal domein, onderwijs, zorg, de financiële sector en de strafrechtketen.

Tools speciaal voor het herkennen van en werken met mensen met een LVB, is dat nodig? Wij denken van wel, omdat de kans groot is dat je als professional, misschien onbewust, werkt met iemand met een LVB.

Kijk wat jij kunt gebruiken in je werk om de samenleving inclusiever te maken!

Wil je meer verdiepende kennis kijk dan bij de richtlijnen en handreikingen op de productenpagina

Ik had geen idee dat hij boos werd omdat hij mijn vragen niet begreep

Er zijn vaak signalen die kunnen wijzen op een LVB. Je merkt dan bijvoorbeeld dat iemand ‘lastig’ is, anders reageert dan je verwacht, niet lekker meekomt op school, vaak boos of heel onzeker is, foute vrienden of schulden heeft. Soms ontstaat er bijkomende problematiek zoals schooluitval, psychische klachten of criminaliteit en uitbuiting.

Met een LVB-blik naar jeugdigen en (jong)volwassenen kijken, kennis van een LVB en weten hoe jij daarbij kunt ondersteunen kan daarbij veel verschil maken.

De tools zijn:

  • gebundeld per thema
  • variërend van basiskennis over een LVB tot tools voor professionals met meer LVB-expertise
  • geschikt voor verschillende sectoren: zorg, onderwijs, sociaal domein, strafrechtketen en financiële sector.
  • Kijk bij meer info voor een complete productomschrijving met de sectoren.

1

Herkennen

Meedoen in de samenleving is voor iemand met een LVB vaak moeilijk door bijvoorbeeld problemen met (abstract) denken, het oplossen van problemen en met leren. Daarnaast zijn het taalbegrip en verschillende sociale en praktische vaardigheden vaak minder ontwikkeld. Zo vroeg mogelijk signaleren kan veel problemen voorkomen. In het onderwijs, zorg of elders in de maatschappij, het begint met de ogen open houden voor een mogelijke LVB.

Kennistool

Je ziet het niet, dus leer het zien!

Praktische handvatten voor het tijdig herkennen van, en ondersteunen bij een licht verstandelijke beperking
Herkennen

Schaal Adaptief Functioneren (SAF)

Een screeningsinstrument voor leerkrachten in het basisonderwijs
Werktool

Signalenkaart LVB

Overzicht met mogelijke signalen van een LVB én tips voor aansluiten bij de beperking
Video

Kennis maken met een LVB

Een korte introductie in kenmerken en screening van een LVB met tips voor communicatie
Werktool

Toolkit voor financiële dienstverleners

Een goede ondersteuning op financieel gebied kan schulden en andere problemen voorkomen. 
Kennistool

LVB? Of toch niet?

Routekaart vaststelling adaptief functioneren bij vermoeden van een LVB
Video

Ervaar zelf hoe het is om een LVB te hebben

Een begeleide ervaringsopdracht

2

Aansluiten communicatie en houding

Heb je het vermoeden, of weet je, dat je met iemand met een LVB te maken hebt, dan is het belangrijk dat je daar in je communicatie en bejegening rekening mee houdt. Doe je dat niet, dan is de kans groot dat je de persoon met een LVB overvraagt. Problemen waar jij bij ondersteunt kunnen dan zelfs verergeren in plaats van verminderen.

Financiële sector

Aansluiten bij een LVB..(hoe) doe jij dat?

Handvatten voor het aansluiten bij een LVB in (hulp)gesprekken met veel links naar verdieping.
Werktool

Toolkit voor financiële dienstverleners

Een goede ondersteuning op financieel gebied kan schulden en andere problemen voorkomen. 
Kennistool

Hoe was jouw dag online?

Maak plezier en risico van online contacten bespreekbaar
Werktool

Wijkteam trajectkaarten

Hoe leg je uit welke hulp een wijkteam biedt?
Houding en communicatie

Verzameling beeldverhalen

Verzameling beeldverhalen als ondersteuning bij het geven van uitleg aan mensen met een LVB
Werktool

Signalenkaart LVB

Overzicht met mogelijke signalen van een LVB én tips voor aansluiten bij de beperking
Houding en communicatie

In gesprek met ouders

Tips en voorbereiding voor een effectief gesprek

3

Aansluiten in ondersteuning en behandeling

Ondersteuning en behandeling die goed werken bij mensen zonder een LVB kunnen met wat aanpassing vaak ook gebruikt worden voor iemand met deze beperking. Ook zijn er methodes en interventies waarvan we al weten dat ze goed aansluiten of die specifiek ontwikkeld zijn voor gebruik bij deze beperking.
Werktool

Ondersteuningskaarten LVB

Hoe help je een leerling met een LVB? Inventarisatie die resulteert in een hulpkaart.
Sociaal domein

Weten wat werkt

Overzicht van interventies geschikt voor gebruik bij mensen met een LVB
Video

Digitaal burgerschap & LVB

De digitale wereld is complex zeker voor iemand met een LVB, hoe kun je daar als professional in ondersteunen

4

In de zorgpraktijk

Veel mensen met een LVB hebben op enig moment ondersteuning of zorg nodig. Bijvoorbeeld bij het opgroeien, het vinden en behouden van werk of wanneer er psychische klachten ontstaan. Dit is persoonsafhankelijk. Goede ondersteuning of zorg aan mensen met een LVB vraagt vaak iets extra’s en meer samenwerking met anderen. Deze tools helpen je daarbij.

Video

Psychische problematiek, verslaving en een LVB

Belang van een totaal aanpak bij triple problematiek
Werktool

Dit ben ik

Een invul-PDF om samen de hulpvraag te formuleren.
Overzicht

De overgang naar volwassenheid

Een overzicht van tools die professionals kunnen gebruiken in hun begeleiding van jongeren met en zonder een LVB in de periode rond 18 jaar,
Werktool

Samenwerken aan de weg naar het líefst thuis

Deze tool helpt het gesprek aan te gaan over obstakels & oplossingen bij het werken aan zo thuis mogelijk opgroeien.
Werktool

Cliënt adviesverslag

Een in te vullen PPT, download bij meer info
Werktool

Wijkteam trajectkaarten

Hoe leg je uit welke hulp een wijkteam biedt?
Zorg

Factsheet LVB & GGZ

Binnen de specialistische GGZ heeft circa 40% van de patiënten vermoedelijk een LVB. Binnen de intensieve behandeling of long-stay afdeling is dit ruim 60%.
Werktool

Levenslijn

Breng de levenslijn van je cliënt in kaart.
Werktool

Toolkit voor financiële dienstverleners

Een goede ondersteuning op financieel gebied kan schulden en andere problemen voorkomen. 
In de zorgpraktijk

Schema Integraal Werken met kwetsbare gezinnen

Integraal werken met kwetsbare gezinnen vanuit het perspectief van ouders en professionals

Meer weten over het herkennen van en ondersteunen bij een LVB?

Producten

Handreikingen, richtlijnen, webinars en meer

E-learning

Gratis kennismaken met signaleren en ondersteunen van mensen met een LVB

FAQ

De antwoorden op vaak gestelde vragen vind je op deze pagina

Contact

Stond je vraag niet bij FAQ of wil je één van onze medewerkers spreken?