Weten wat werkt. Overzicht interventies geschikt voor gebruik bij mensen met een LVB

Gratis

Interventies en methodieken die zijn ontwikkeld voor mensen zonder beperking zijn niet altijd effectief in te zetten bij mensen met een LVB. De kenmerken van een LVB, zoals een beperktere woordenschat en taalbegrip, behoefte aan meer verwerkingstijd en herhaling vragen om aanpassing van de hulpverlening. Gelukkig zijn er steeds meer interventies die wel bij mensen met een LVB zijn in te zetten.

Dit overzicht biedt mogelijkheden voor jeugdigen en volwassenen met een LVB. In een zevental thema’s wordt per interventie aangegeven:

-voor welke problematiek

-in welke mate de interventie effectief is

-voor wie het is bedoeld

-in welke setting

-hoeveel bijeenkomsten

-of de doelgroep betrokken was bij de ontwikkeling (met doelgroep).

Het overzicht is niet uitputtend en wordt geregeld bijgewerkt (zie de datum op het voorblad). Suggesties en opmerkingen zijn welkom en kunnen worden gemaild naar info@kenniscentrumlvb.nl. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wijzigingen die gevolg hebben voor de links of informatie in dit document.
Meer informatie over interventies in de richtlijn Effectieve interventies LVB

Weten wat werkt. Interventies geschikt voor mensen met een LVB

DOWNLOADEN