Weten wat werkt

Gratis

Productinformatie

Interventies en methodieken die zijn ontwikkeld voor mensen zonder beperking zijn niet altijd effectief in te zetten bij mensen met een LVB. De kenmerken van een LVB, zoals een beperktere woordenschat en taalbegrip, behoefte aan meer verwerkingstijd en herhaling vragen om aanpassing van de hulpverlening. Gelukkig zijn er steeds meer interventies die wel bij mensen met een LVB zijn in te zetten. Dit overzicht biedt mogelijkheden voor jeugdigen en volwassenen met een LVB.