Home » Over ons

Over het Landelijk Kenniscentrum LVB

Wij zijn een netwerkorganisatie die kennis over een licht verstandelijke beperking (LVB) aanjaagt, bundelt en toegankelijk maakt voor professionals in het veld.

Voor wie?

We richten ons op professionals en beleidsmakers die werken met of voor jeugdigen en volwassenen met een LVB.

Dat kan in de gespecialiseerde LVB-jeugdzorg (Orthopedagogische Behandelcentra), de Gehandicaptenzorg of de jeugd- en volwassen-GGZ zijn, maar ook in de wijkteams, het onderwijs of de schuldhulpverlening.

Organisatie

Bestuur

mw. drs. José Schilderinck

Raad van Advies

De Raad van Advies zorgt voor de verbinding tussen de wensen van de deelnemers van het Landelijke Kenniscentrum LVB en zijn projecten en activiteiten. Namens de deelnemers van het kenniscentrum draagt de Raad van Advies de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke en strategische advisering.

De leden van de Raad van Advies bestaan uit deelnemers van het Landelijk Kenniscentrum LVB aangevuld met deskundigen uit hogescholen en universiteiten.

Durmus Can Directeur bij RenQli
Monique van Haperen Directeur Kind en jeugd van Ipse de Bruggen
Aniek Huijs Regiebehandelaar LVB+ bij Koraal
Nicole Kennedy Directeur Zorg en Behandeling bij Pluryn 
Rick Kwekkeboom Lector Community Care aan de Hogeschool van Amsterdam
Klaasje Lutgendorp Kinder- en Jeugdpsychiater bij Accare Regio Groningen
Sabine van der Meij-Sneijders Manager Advisium ‘s Heeren Loo
Jeanet Nieuwenhuis Psychiater en LVB-onderzoeker bij VGGNet
Johan Willems GZ–psycholoog en zorgstrateeg bij Cello

Onze medewerkers

Op de contactpagina staat een overzicht van onze medewerkers, hun contactgegevens, functie en werkgebied.

Academische Werkplaats Kajak 

Marielle Dekker en Sammy Roording vormen het programmateam.
Contact opnemen via e-mail

De VOBC

De stichting Landelijk Kenniscentrum LVB is gelieerd aan de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC). De VOBC is het samenwerkingsverband van instellingen voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek.

Edith Smulders is strategisch adviseur van de VOBC.
Contact opnemen via e-mail

Samenwerken in een groot netwerk

Natuurlijk werken we zoveel mogelijk samen met andere kennisinstituten, (semi-)overheden en koepelorganisaties. Dit helpt om nieuw onderzoek aan te jagen en om kennis integraal en breed te ontsluiten.

We kunnen onze doelstelling niet waarmaken zonder de expertise van en samenwerking met onze partners in de gehandicaptenzorg, (gespecialiseerde) jeugdhulp en GGZ. Dat geldt niet alleen voor hun inhoudelijke betrokkenheid, maar ook voor hun financiële bijdrage.

Ook lid worden van het kenniscentrum?

Wilt u met ons werken aan onze doelstelling dan gaan we graag met u in gesprek. Uw organisatie sluit aan op een groot netwerk van experts in het zorgveld en in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het betreft een divers netwerk van zorginstellingen (VG, GGZ, Jeugd), kennisinstituten, het hoger onderwijs èn hun netwerken,

  • Samenwerken en kennis delen werkt stimulerend, kostenbesparend en is efficiënt. U hoeft als organisatie het wiel niet alleen uit te vinden. U benut de kennis, ervaring en onderzoek(subsidies) in het brede netwerk.
  • Wij zetten ons in om de kennis en ervaring in dat netwerk te bundelen en verbinden, verder te ontwikkelen en breed te ontsluiten. Daarmee bent u up-to-date over de ontwikkelingen in kennis. Dat draagt bij aan de beste behandeling en begeleiding van uw cliënten en bespaart tijd die u graag aan hen besteedt. Zo dragen we met elkaar bij aan meer mogelijkheden voor mensen met een LVB.
  • Dit alles maakt uw organisatie interessant voor uw (nieuwe) medewerkers.

Nieuwsgierig geworden?

Directeur Maartje Timmermans bespreekt graag de mogelijkheden voor samenwerking met u.

Maartje Timmermans

Directeur