Home » Contact » FAQ

Veelgestelde vragen

Het antwoord op vragen die vaak aan ons worden gesteld. 

Cijfers

Naar schatting zijn er 1,1 miljoen mensen met een LVB in Nederland. Een exact aantal is niet bekend. Hierover vind je meer informatie op de cijferpagina LVB in de samenleving. Op deze pagina zijn ook cijfers te vinden over onderwijs, participatie en criminaliteit.

Communicatie aanpassen aan mensen met een LVB

Voor het aanpassen van je communicatie aan mensen met een LVB zijn verschillende tips en adviezen. Deze hebben wij gebundeld in de handige korte brochure Aansluiten bij een LVB… (hoe) doe jij dat?. Je kunt de brochure hier vinden en gratis downloaden.

Veel professionals, organisaties en instanties zijn bezig met het aanpassen van hun briezen, websites en andere vormen van geschreven communicatie zodat de informatie ook toegankelijk is voor mensen met een LVB. Op de website www.taalvoorallemaal.nl is hier veel informatie over te vinden in de vorm van brochures, maar ook voor hulp bij het ‘hertalen’ van de informatie.

De webhulp Steffie legt in korte animatievideo’s uitleg over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over wat vrienden zijn, hoe je omgaat met geld, videobellen en de huisarts. Je kunt ook gebruik maken van de handige tool ‘Verzameling beeldverhalen‘. Hierin heeft ons kenniscentrum bestaande beeldverhalen van verschillende organisaties en over verschillende onderwerpen gebundeld.

Interventies / training / materiaal voor cliënten

Ons kenniscentrum heeft in het overzicht ‘Weten wat werkt’ interventies en methoden gebundeld die geschikt zijn voor mensen met een LVB. Dit overzicht werken we twee keer per jaar.

De zorgorganisatie Sherpa biedt een basiscursis Engels aan. De cursus bestaat uit zes video’s met bijbehorende werkbladen. 

Overzicht van handige links

LinkedIn pagina Landelijk Kenniscentrum LVB / VOBC
Hier delen we actueel nieuws voor mensen die in hun werk te maken hebben met mensen met een LVB.

www.vobc.nu
De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) is de brancheorganisatie van instellingen voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en ernstige gedragsproblematiek: de orthopedagogische behandelcentra (OBC’s).

www.academischewerkplaatskajak.nl
AW Kajak stimuleert een goede verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg en de LVB-zorg ten behoeve van een gezamenlijke kennisontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en scholing en beleid.

www.steffie.nl
De webhulp Steffie geeft kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking, uitleg over verschillende onderwerpen. Doordat Steffie gebruik maakt van eenvoudige taal en animaties is de uitleg voor kwetsbare doelgroepen goed te begrijpen.

www.lfb.nu
De LFB is de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking.

www.mee.nl
MEE is een landelijke organisatie bestaande uit 20 locaties. MEE werkt aan participatie, ondersteuning en opleiding (academie).

www.academischewerkplaatsen-vb.nl
De Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen bundelen hun krachten. Als associatie dragen zij samen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen in de langdurige zorg en aan het versterken van hun positie in de samenleving.

www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl
Een website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid over jongeren en criminaliteit.
Themapagina over jongeren met een LVB en criminaliteit

www.jongenlastig.nl
Stichting Prisma, Koraal Groep en Lunet Zorg werken samen om de LVB-doelgroep op de kaart te zetten. Zij trekken gezamenlijk op met de website Jong en Lastig?!

www.NJi.nl
Nederlands Jeugdinstituut
NJi – licht verstandelijk beperkte jeugd

www.kennispleingehandicaptensector.nl
Kennisplein Gehandicaptensector
Themapagina over licht verstandelijke beperking 

www.vilans.nl
Hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Onafhankelijk. Praktijkgericht. En met resultaat.

www.movisie.nl
Het landelijke kennisinstituut met kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling

www.kenniscentrum-kjp.nl
Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verbindt de wetenschap met de praktijk.

www.de-borg.nl
De Stichting Landelijk Expertisecentrum De Borg is een samenwerkingsverband van de vier door de overheid erkende SGLVG-instellingen. De afkorting SGLVG staat voor Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt.

www.piresearch.nl
PI Research is een centrum voor onderzoek, innovatie en opleiding gericht op de ontwikkeling, opvoeding en behandeling van kinderen en jeugdigen.

www.vanmontfoort.nl
Kennisonderneming ten behoeve van de publieke sector, met name voor jeugdzorg en jeugdbeleid, politie en justitie en zorg en welzijn.

www.trimbos.nl
Het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis.

Zorgaanbod

De deelnemers van ons kenniscentrum bieden ondersteuning en zorg aan mensen met een LVB een overzicht van de deelnemers is hier te vinden. Zij kunnen wellicht iets voor jullie betekenen. Daarnaast kunnen jullie MEE ook om advies vragen. Zij hebben zicht op het aanbod in jullie regio.

De medewerkers van het Landelijk Kenniscentrum LVB hebben geen zicht op het actuele zorgaanbod in Nederland en heeft geen doorverwijzingsfunctie. Op de pagina ‘Informatie voor ouders‘ is hierover meer informatie te vinden. Indien het een vraag betreft over hulp aan slachtoffers van uitbuiting, kijk dan op de themapagina ‘Uitbuiting & LVB‘.

Voor jongeren is er de JIM aanpak. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een familielid, vriend of bekende van de jongere. De JIM is voor de jongere een vertrouwenspersoon en treedt op als ambassadeur van de jongere. Meer informatie vind je op www.jimwerkt.nl.

Onderzoek en diagnostiek kan op verschillende manieren aangevraagd worden:

  • Via school met een doorverwijzing naar een orthopedagoog
  • Via de huisarts met een doorverwijzing naar een orthopedagoog/psycholoog
  • Bij instellingen voor gehandicaptenzorg of de GGZ

Onderzoek en schoolopdrachten

Voor een interview met iemand met een LVB kun je het beste contact opnemen met een zorgorganisatie. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken op onze deelnemerspagina voor een overzicht van verschillende organisaties die zorg en of ondersteuning bieden aan mensen met een LVB.

Voor een interview met een professional die werkt met mensen met een LVB kun je het beste contact opnemen met een zorgorganisatie. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken op onze deelnemerspagina voor een overzicht van verschillende organisaties die zorg en of ondersteuning bieden aan mensen met een LVB.

Op onze website zijn verschillende korte video’s te vinden waarin experts aan het woord komen over hun expertise. Wellicht dat jouw vraag of vragen al beantwoord worden in een van deze video’s. Wij hebben video’s over:

  • wat een LVB is en welke kenmerken daarbij kunnen horen
  • een video met een ervaaropdracht
  • een video over digitaal burgerschap
  • een video over tripple problematiek LVB-verslaving-psychiatrie
  • meerdere video’s over seksuele en criminele uitbuiting.

 

De video’s vind je terug op onze productenpagina

Ben je nog opzoek naar aanvullende of meer informatie? Dan kun je mailen naar info@kenniscentrumlvb.nl.

Op verschillende pagina’s op onze website is literatuur te vinden, bijvoorbeeld op één van de zes themapagina’s, bij ons tijdschrift LVB Onderzoek en Praktijk en op onze producten pagina.

Ook interessant:

Trainingen / workshops / materialen voor professionals

De e-learning Zie jij het, zie LVB? bestaat uit basis en verdiepende kennis voor professionals die werken met mensen met een LVB. De e-learning bestaat uit vier verschillende modules die als geheel of los van elkaar te volgen zijn. Meer informatie vind je hier.

Het Landelijk Kenniscentrum LVB werkt aan de Toolkit Blik op LVB. In deze toolkit vinden professionals informatie, tips en praktische tools waarmee zij jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB beter kunnen ondersteunen. Met de toolkit zetten wij ons in voor een inclusieve samenleving.

Ook de tool Aansluiten bij een LVB… (hoe) doe jij dat? vind je in de toolkit.