Beleidsstage

De stageplek voor het studiejaar 2022 – 2023 is ingevuld. Kijk later nog eens of volg ons op LinkedIn zodat je als eerste op de hoogte bent van een nieuwe stageplek.
 

Een stageplek voor studenten die warm lopen voor het kennisveld rondom jeugdigen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Voorbeeld van de inhoud en werkzaamheden

Een stage bij het Landelijk Kenniscentrum LVB biedt gevarieerd werk met veel activiteiten en projecten. Wat je uiteindelijk gaat doen bepalen we met elkaar. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van mogelijke werkzaamheden voor de stageperiode van 2022-23.

 

Door stage te lopen bij ons kenniscentrum doe je veel kennis op over een LVB, krijg je een indruk van het werk binnen een kennisinstituut, meer inzicht in wat je voor een kwetsbare doelgroep kunt betekenen in de bijvoorbeeld het sociaal domein en (specialistische) LVB-zorg. En krijg je de kans jouw netwerk te vergroten.

Je kunt verschillende vaardigheden verder ontwikkelen:

  • Uitvoeren van literatuuronderzoek; afnemen en verwerken van semi-gestructureerde interviews.
  • (Mee)schrijven aan een artikel of richtlijn.
  • Voorbereiden van en bijdragen aan kleinere en grotere bijeenkomsten; schriftelijke verslaglegging van (werkgroep)bijeenkomsten.
  • Bijwonen van (online) vergaderingen, webinars, congressen en andere bijeenkomsten.
  • Je kunt je (verder) ontwikkelen op het gebied van gespreksvaardigheden.

 

Setting

Onze organisatie heeft op dit moment 8 medewerkers: een directeur, twee programmacoördinatoren, twee projectmedewerkers, een strategisch adviseur, een communicatieadviseur en een officemanager.

We zijn gehuisvest op de Churchilllaan 11 te Utrecht, Dinsdag is onze vaste kantoordag, we werken ook vanuit huis en zijn geregeld op pad.  

Werktijden en stageperiode

De werktijden  bij een stage bepalen we altijd in overleg. De termijn, de duur en omvang van de stage bespreken we in overleg en in overeenstemming met de eisen van de universiteit.

Direct naar

Waar ga je stagelopen?

Een website vol om te verkennen, maar om je even snel kennis te laten maken: we zijn een netwerkorganisatie die kennis aanjaagt, bundelt,  toegankelijk maakt en verspreidt.

Daarbij gaat het om kennis over de ontwikkeling, opvoeding en participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wij doen dat met onze deelnemers: 47 zorgorganisaties uit met name de verstandelijk gehandicaptenzorg, (kinder- en jeugd-)GGZ en jeugdzorg en we werken actief samen met universiteiten, hogescholen en andere kenniscentra.

Wat doen we?

Onze activiteiten variëren van o.a. het organiseren van het zelf initiëren en bijdragen aan (onderzoeks)projecten, het uitgeven van het tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk, tot het organiseren van congressen of andere (online) bijeenkomsten en het ontwikkelen van vrij toegankelijke handreikingen en richtlijnen, e-modules en praktische tools. Hier vind je een overzicht van onze producten.

Daarnaast hebben we een actieve samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC KJP) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Hierdoor zorgen we voor meer kennis over LVB binnen de KJP en de bredere jeugdhulp.

Onze Academische Werkplaats Kajak (AW Kajak) is in 2016 in samenwerking met KC KJP opgericht. AW Kajak richt zich op kennisontwikkeling voor betere zorg voor jeugdigen/jongvolwassenen met een LVB en psychische problematiek. In een actieve netwerkstructuur en in werkgroepen wordt samengewerkt aan kennisontwikkeling op het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding op het snijvlak van LVB en KJP. Dit heeft tot dusver geresulteerd in een aantal handreikingen, e-learnings en onderzoeksubsidies.