Agenda

Congressen, studiedagen, webinars op het gebied van LVB

De informatie op deze pagina wordt verzameld op basis van diverse nieuwsbrieven en sites. Het Landelijk Kenniscentrum LVB is niet verantwoordelijk voor de actualiteit en juistheid van de informatie in deze agenda.

Participatielezing 2024: hoe krijgen we een zorgzame overheid voor iedereen?

Socioloog en universitair docent Josien Arts verzorgt de zevende Participatielezing van Movi-sie. Centraal in haar verhaal: waarom ervaren veel mensen de overheid als ontoegankelijk, onbetrouwbaar en ondermijnend? Hoe kan het anders en hoe zorgen we voor een zorgzame overheid voor iedereen? De lezing wordt opgenomen en is later terug te kijken.

Rotterdam
00:00 - 26 april 2024,
26 april 2024

Participatielezing 2024: hoe krijgen we een zorgzame overheid voor iedereen?

Socioloog en universitair docent Josien Arts verzorgt de zevende Participatielezing van Movi-sie. Centraal in haar verhaal: waarom ervaren veel mensen de overheid als ontoegankelijk, onbetrouwbaar en ondermijnend? Hoe kan het anders en hoe zorgen we voor een zorgzame overheid voor iedereen? De lezing wordt opgenomen en is later terug te kijken.

Rotterdam
Gratis

Psychiatrie in de zorg voor mensen met een VB binnen de intra- en extramurale zorg

Mensen met een VB hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Psychiatrische klachten worden door zorgverleners vaak niet herkend. Weet jij welke signalen wijzen op een psychose, verslaving of stemmingsstoornis? En bij welke behandeling is jouw cliënt met psychiatrische problematiek gebaat? Herken de signalen van psychiatrische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking en bied de juiste ondersteuning.

Amersfoort
00:00 - 18 september 2024,
18 september 2024

Psychiatrie in de zorg voor mensen met een VB binnen de intra- en extramurale zorg

Mensen met een VB hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Psychiatrische klachten worden door zorgverleners vaak niet herkend. Weet jij welke signalen wijzen op een psychose, verslaving of stemmingsstoornis? En bij welke behandeling is jouw cliënt met psychiatrische problematiek gebaat? Herken de signalen van psychiatrische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking en bied de juiste ondersteuning.

Amersfoort
Betaald

3-daagse blended cursus: Emotieregulatieproblemen en grensoverschrijdend gedrag

Deze cursus gaat over agressief gedrag, seksueel en grensoverschrijdend gedrag. Emotieregulatieproblemen kun je zien als een belangrijke transdiagnostische factor bij dit gedrag. In deze cursus wordt ingegaan op emotieregulatie en vervolgens op grensoverschrijdend gedrag. Je leert dit gedrag herkennen, plaatsen in de ontwikkeling, de context en het systeem. Ook wordt gekeken naar de samenhang van deze problematieken en krijg je handvatten voor het behandelen van zowel emotieregulatieproblemen als grensoverschrijdend gedrag.

Utrecht
00:00 - 2 oktober 2024,
2 oktober 2024

3-daagse blended cursus: Emotieregulatieproblemen en grensoverschrijdend gedrag

Deze cursus gaat over agressief gedrag, seksueel en grensoverschrijdend gedrag. Emotieregulatieproblemen kun je zien als een belangrijke transdiagnostische factor bij dit gedrag. In deze cursus wordt ingegaan op emotieregulatie en vervolgens op grensoverschrijdend gedrag. Je leert dit gedrag herkennen, plaatsen in de ontwikkeling, de context en het systeem. Ook wordt gekeken naar de samenhang van deze problematieken en krijg je handvatten voor het behandelen van zowel emotieregulatieproblemen als grensoverschrijdend gedrag.

Utrecht
Betaald

Online sessie over eenzaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking

ABCDate en ABCMaatje organiseren met dr. Paul van Trigt van Universiteit Leiden deze online kennissessie over eenzaamheid bij mensen met VB. De geleerde lessen van 8 jaar ABCDate en ABCMaatje worden gekoppeld aan wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen. Naast de presentatie van Paul van Trigt zijn er deelsessies over verschillende deelthema’s. Ervaringsdeskundige Lieke Derksen vertelt over hoe eenzaamheid herkend en bestreden kan worden.

Online
00:00 - 17 april 2024,
17 april 2024

Online sessie over eenzaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking

ABCDate en ABCMaatje organiseren met dr. Paul van Trigt van Universiteit Leiden deze online kennissessie over eenzaamheid bij mensen met VB. De geleerde lessen van 8 jaar ABCDate en ABCMaatje worden gekoppeld aan wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen. Naast de presentatie van Paul van Trigt zijn er deelsessies over verschillende deelthema’s. Ervaringsdeskundige Lieke Derksen vertelt over hoe eenzaamheid herkend en bestreden kan worden.

Online
Gratis

Wzd Café – Een deur kan op veel manieren open

Volgens de Wet zorg en dwang mag een deur alleen op slot voor een individu als er ernstig na-deel is én er geen alternatieven zijn. Toch zit nog vaak de deur op slot voor groepen cliënten. Hoe regel je dat de deur voor de één open is en voor de ander dicht? Over welke deuren gaat het? En wanneer kan een deur wel (of gedeeltelijk) gesloten zijn? Daarover gaat dit Wzd Café.

Online
00:00 - 22 februari 2024,
22 februari 2024

Wzd Café – Een deur kan op veel manieren open

Volgens de Wet zorg en dwang mag een deur alleen op slot voor een individu als er ernstig na-deel is én er geen alternatieven zijn. Toch zit nog vaak de deur op slot voor groepen cliënten. Hoe regel je dat de deur voor de één open is en voor de ander dicht? Over welke deuren gaat het? En wanneer kan een deur wel (of gedeeltelijk) gesloten zijn? Daarover gaat dit Wzd Café.

Online
Gratis

3-daagse Basiscursus Vroegkinderlijk Chronisch Trauma (VCT)

In deze cursus leer je o.a. hoe je vroegkinderlijke chronische traumatisering (VCT) herkent; Welke effecten het heeft op de (brein-)ontwikkeling en wat daarvan de consequenties zijn; Hoe je vanuit verschillende invalshoeken kunt kijken naar de hulpvraag en hoe de symptomen schuil kunnen gaan onder een scala aan psychische, lichamelijke en sociale klachten; En hoe gedesorganiseerde gehechtheidspatronen en onverwerkte vroege traumatische ervaringen tot uiting kunnen komen in het autobiografische verhaal van de cliënt. Deze cursus is onderdeel van de Trauma Academie. Je kunt de cursus los volgen of als eerste module in een volledige opleiding tot VCT Expert – level 1 of VCT Master.

Utrecht
00:00 - 7 november 2024,
7 november 2024

3-daagse Basiscursus Vroegkinderlijk Chronisch Trauma (VCT)

In deze cursus leer je o.a. hoe je vroegkinderlijke chronische traumatisering (VCT) herkent; Welke effecten het heeft op de (brein-)ontwikkeling en wat daarvan de consequenties zijn; Hoe je vanuit verschillende invalshoeken kunt kijken naar de hulpvraag en hoe de symptomen schuil kunnen gaan onder een scala aan psychische, lichamelijke en sociale klachten; En hoe gedesorganiseerde gehechtheidspatronen en onverwerkte vroege traumatische ervaringen tot uiting kunnen komen in het autobiografische verhaal van de cliënt. Deze cursus is onderdeel van de Trauma Academie. Je kunt de cursus los volgen of als eerste module in een volledige opleiding tot VCT Expert – level 1 of VCT Master.

Utrecht
Betaald

2-Daagse training Intensieve traumabehandeling voor volwassenen met een VB

In deze 2-daagse training krijg je de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van PTSS-behandeling en -diagnostiek, in het bijzonder bij volwassenen met een (L)VB. Je leert o.a. over de mogelijkheden, moeilijkheden en bijzonderheden bij de intensieve behandeling van (complexe) PTSS en hoe die toepasbaar te maken voor mensen met een (L)VB.

De trainingsdagen zijn op 16 september en 18 november 2024.

Utrecht
00:00 - 16 september 2024,
16 september 2024

2-Daagse training Intensieve traumabehandeling voor volwassenen met een VB

In deze 2-daagse training krijg je de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van PTSS-behandeling en -diagnostiek, in het bijzonder bij volwassenen met een (L)VB. Je leert o.a. over de mogelijkheden, moeilijkheden en bijzonderheden bij de intensieve behandeling van (complexe) PTSS en hoe die toepasbaar te maken voor mensen met een (L)VB.

De trainingsdagen zijn op 16 september en 18 november 2024.

Utrecht
Betaald

Transitiearena Waardevol werk – Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk

De transformatie is nog steeds in volle gang. Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk krijgen een nieuwe invulling. Diverse manieren van simpel switchen tussen vormen van werk worden omarmd. Kaders verschuiven en veranderen en nieuwe spelers zijn op het speelveld verschenen. Het is nu tijd voor leren van het oude, experimenteren met nieuwe vormen en verbindingen en uitdagingen op te lossen. Deze bijeenkomst start met een korte uitleg over de transitietheorie van Drift en een aantal actualiteiten. Daarna volgen twee vernieuwende voorbeelden uit de praktijk en verdieping en uitwisseling in groepen.

Utrecht
00:00 - 15 mei 2024,
15 mei 2024

Transitiearena Waardevol werk – Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk

De transformatie is nog steeds in volle gang. Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk krijgen een nieuwe invulling. Diverse manieren van simpel switchen tussen vormen van werk worden omarmd. Kaders verschuiven en veranderen en nieuwe spelers zijn op het speelveld verschenen. Het is nu tijd voor leren van het oude, experimenteren met nieuwe vormen en verbindingen en uitdagingen op te lossen. Deze bijeenkomst start met een korte uitleg over de transitietheorie van Drift en een aantal actualiteiten. Daarna volgen twee vernieuwende voorbeelden uit de praktijk en verdieping en uitwisseling in groepen.

Utrecht
Gratis

Congres – Omgaan met risico en gevaar in de hulpverlening

Hulpverleners staan dagelijks voor complexe situaties en ethische dilemma’s. Zij werken met individuen die zich in kwetsbare posities bevinden en het is hun plicht om hen te ondersteunen en te beschermen. Tegelijkertijd mogen zij ook de veiligheid van mensen in de directe omgeving en zichzelf niet uit het oog verliezen. Tijdens dit congres wordt ‘omgaan met risico en gevaar’ vanuit verschillende perspectieven behandeld. Naast kennis worden ook praktische handreikingen geboden op het gebied van risicobeheer en crisisinterventie.

Eindhoven
00:00 - 12 september 2024,
12 september 2024

Congres – Omgaan met risico en gevaar in de hulpverlening

Hulpverleners staan dagelijks voor complexe situaties en ethische dilemma’s. Zij werken met individuen die zich in kwetsbare posities bevinden en het is hun plicht om hen te ondersteunen en te beschermen. Tegelijkertijd mogen zij ook de veiligheid van mensen in de directe omgeving en zichzelf niet uit het oog verliezen. Tijdens dit congres wordt ‘omgaan met risico en gevaar’ vanuit verschillende perspectieven behandeld. Naast kennis worden ook praktische handreikingen geboden op het gebied van risicobeheer en crisisinterventie.

Eindhoven
Betaald
Meer aan het laden..