Landelijke Overleggroep Diagnostiek

Deze overleggroep van het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft als doel de diagnostiek voor jeugdigen en (jong)volwassenen die functioneren op LVB-niveau te optimaliseren. Deelnemers aan de overleggroep zijn medewerkers van instellingen die bij het Kenniscentrum zijn aangesloten en zich met diagnostiek bezighouden.

BIJEENKOMSTEN
De overleggroep komt tweemaal per jaar (bij voorkeur) in Utrecht bijeen. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie over nieuwe ontwikkelingen uitgewisseld en op inhoudelijke thema’s dieper ingegaan. Hiervoor wordt, desgewenst, een deskundige uitgenodigd, zoals een testontwikkelaar.

PROJECTGROEPEN
Op dit moment is de projectgroep ADAPTieve functies (ADAPT) actief. De projectgroep ADAPT heeft als doel om op basis van de drie domeinen van het adaptief functioneren, zoals beschreven in de DSM-5, een praktijkgericht diagnostisch instrumentarium te ontwikkelen. In 2022 heeft deze projectgroep ‘LVB? Of toch niet? Routekaart vaststelling adaptief functioneren bij vermoeden van een licht verstandelijke beperking’ ontwikkeld. Die is hier te downloaden.
Vanuit Academische Werkplaats Kajak is er in 2023 een nieuwe werkgroep gestart: Neuropsychologie bij jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB en psychiatrie.

Voor meer informatie daarover, klik hier.

Jolanda-1.jpg

Jolanda Douma

Voor vragen over de overleggroep

Tel. 030 7400400