Landelijke Overleggroep Diagnostiek

Deze overleggroep van het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft als doel de diagnostiek voor adaptief kwetsbare jeugdigen en (jong)volwassenen te optimaliseren. Deelnemers aan de overleggroep zijn medewerkers van instellingen die bij het Kenniscentrum zijn aangesloten en zich met diagnostiek bezighouden.

BIJEENKOMSTEN

De overleggroep komt tweemaal per jaar (bij voorkeur) in Utrecht bijeen. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie over nieuwe ontwikkelingen uitgewisseld en op inhoudelijke thema’s dieper ingegaan. Desgewenst wordt een deskundige uitgenodigd. Ook de activiteiten van de projectgroepen komen in de bijeenkomsten aan de orde.

PROJECTGROEPEN

Van de projectgroepen Persoonlijkheidsonderzoek en Sociale COgnitie (PESCO), NEURopsychologisch en Intelligentieonderzoek (NEURINT) en ADAPTieve functies (ADAPT) is op dit moment alleen ADAPT actief. De thema’s van de andere projectgroepen komen er in samen.

Projectgroepen PESCO en NEURINT hebben inmiddels onder meer een databank met diagnostische instrumenten ontwikkeld. NEURINT publiceerde over de WISC-III en de WAIS-III.

De projectgroep ADAPT heeft als doel om op basis van de drie domeinen van het adaptief functioneren, zoals beschreven in de DSM-5, een praktijkgericht diagnostisch instrumentarium te ontwikkelen.

Jolanda Douma

Voor vragen over de overleggroep

Tel. 030 7400400