Ondersteuningskaarten LVB

Gratis

Productinformatie

Hoe help je een leerling met een mogelijke LVB?
Soms kom je als docent of intern begeleider in aanraking met een leerling die moeilijk leert of niet lekker meekomt in de klas. Het kan zijn dat er dan sprake is van een licht verstandelijke beperking.  Deze ondersteuningskaarten helpen je om dan de juiste ondersteuning te bieden, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

Met onze ondersteuningskaarten inventariseer je via observatie in de klas stapsgewijs verschillende aspecten van adaptief leren bij leerlingen op de basisschool vanaf groep 5: motivatie & zelfvertrouwen, aandacht, informatieverwerking, basiskennis, redeneren en probleemoplossend vermogen, sociaal-emotionele regulatie en executief functioneren.

Nog beter: via verdiepend diagnostisch onderzoek, klik hiervoor op de extra informatie voor de gedragswetenschapper onderaan.

Zo kom je tot een hulpkaart voor op school en tips voor de ouders voor thuis.

Video Werken met de ondersteuningskaarten

Wil je meer weten over het gebruik van de ondersteuningskaarten? Bekijk dan onze praktische korte video op YouTube. Zo zie je precies hoe je tot deze ondersteuningskaarten kunt komen.

Extra informatie voor gedragswetenschappers.
De verschillende aspecten van de ondersteuningskaarten kan je onderzoeken door de (Verkorte) Adaptief Leervermogen Test ((V)ALT) af te nemen.  In de bijlage staan de subtesten die in de (V)ALT zijn opgenomen.