Ondersteuningskaarten LVB

Gratis

Productinformatie

Inventarisatie van verschillende aspecten van adaptief leren bij kinderen op de basisschool vanaf groep 5:

  • motivatie & zelfvertrouwen
  • aandacht
  • informatieverwerking
  • basiskennis
  • redeneren en probleemoplossend vermogen
  • sociaal-emotionele regulatie
  • executief functioneren

Dit resulteert in een hulpkaart voor school en thuis.