Zie jij het, die LVB? Module 3 LVB extra uitdagingen& risico’s

Productinformatie

Problemen heeft iedereen. Maar met een LVB is de kans op schooluitval, geen werk of dagbesteding, schulden en armoede en/of criminaliteit een stuk groter.

In deze module zoom je in op de bijkomende problematiek die veel voorkomt. Hoe komt het bijvoorbeeld dat licht verstandelijk beperkte jeugdigen vaker uitvallen op school of later moeite hebben met het vinden en behouden van werk? En als we het hebben over criminaliteit, zijn jeugdigen met een LVB dan slachtoffer of dader?

Na deze module ben je je bewust van de mogelijke impact van LVB op het leven van jongeren en volwassenen met een LVB. Dit zijn ook onze problemen, van onze samenleving als geheel.

Je hebt nu meer oog voor de complexe problematiek die gepaard kan gaan met een LVB. Hierdoor herken je de mogelijkheid van een LVB als achterliggende oorzaak en kun je adequater handelen.

De module geeft je concrete handvatten om een LVB te herkennen en er op aan te sluiten.

Duur: 1 uur en 40 minuten.

Kijk hier voor meer informatie