Zie jij het, die LVB?

Werk je met (jonge)mensen in de zorg en wijkteams, bij de gemeente of politie, als arts of in het onderwijs, dan ontmoet je geregeld iemand met een licht verstandelijke beperking (LVB). Misschien zonder dat je het door hebt, want een LVB zie je meestal niet.

Door je bewust te zijn van een mogelijke LVB, herken je deze eerder en kun je de juiste tools en handvatten inzetten. Zo kun je als professional effectiever werken en mensen met een LVB veel moeilijkheden besparen.

Het Landelijk Kenniscentrum LVB ontwikkelt daarom een e-learning in vier modules met toegankelijke kennis over een LVB. Naast een theoretisch kader komen er ervaringsdeskundigen aan bod,  voorbeelden uit de praktijk en praktische handvatten, testen en opdrachten met betrekking tot een LVB.

De modules zijn vanaf begin 2022 kosteloos te volgen.

We geven hieronder alvast een inkijkje. Als je met jongeren werkt in het sociaal domein, zijn deze vier toegankelijke modules dè manier om snel veel te ontdekken over een licht verstandelijke beperking.

 

Introfilm voor de vier modules

Praktische informatie

Wanneer beschikbaar : begin 2022

Samen ontwikkeld met Parcours Learning

Kosteloos beschikbaar via het leerplatform All you can learn


Module 1 - Ogen open voor een LVB

Een LVB zie je niet. Juist die onzichtbaarheid kan in combinatie met de beperking zorgen dat jeugdigen en (jong)volwassenen langdurig overvraagd worden. Op termijn leidt dit vaker tot negatieve gevolgen als schooluitval, schulden, psychische problematiek of criminaliteit. Dit heeft een enorme impact op het persoonlijke leven van mensen met een LVB èn de samenleving als geheel. Veel van deze problemen kunnen we voorkomen. Dat vraagt kennis en tijdige (h)erkenning van een LVB.

Deze module is er daarom voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met jeugdigen of jongvolwassenen met een (vermoedelijke) LVB. Je leert wat een LVB is en wat signalen zijn, zoals moeite met klokkijken, rekensommen of moeite met vriendschappen sluiten en onderhouden. We hebben het ook over onder- en overvraging, hoe zit dat precies en welke gevoelens roept dat op?

Na deze module heb je een goede indruk van wat een LVB is en waarom we hier aandacht voor moeten hebben.


Module 2 - Herkennen van & rekening houden met een LVB

Het (h)erkennen van een LVB is de eerste stap, maar hoe weet je dat dit de verklaring is van de aanpassingsproblemen? Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met ‘labels’, maar ook om tijdig de juiste ondersteuning te bieden en aan te sluiten bij wat iemand nodig heeft.

In deze module maak je een verdiepingsslag naar vroegherkenning, wat zijn de eerste signalen, wat doen je dan en wat zijn de voor- en nadelen? Je leert over screeningsinstrumenten en mogelijkheden om door te verwijzen voor diagnostiek, en het bespreken van deze mogelijkheden met de jeugdige en de ouders.

Ook aan bod komt wat je als professionals kunt aanpassen in je taalgebruik en houding. Zo kun je bijvoorbeeld moeilijke en abstracte woorden zoveel mogelijk vervangen door eenvoudige woorden en concrete voorbeelden.

De module geeft je concrete handvatten om een LVB te herkennen en er op aan te sluiten.


Module 3 - LVB & bijkomende problematiek

Problemen heeft iedereen. Maar met een LVB is de kans op schooluitval, geen werk of dagbesteding, schulden en armoede en/of criminaliteit een stuk groter.

In deze module zoom je in op de bijkomende problematiek die veel voorkomt. Hoe komt het bijvoorbeeld dat licht verstandelijk beperkte jeugdigen uitvallen op school of later moeite hebben met het vinden en behouden van werk? En als we het hebben over criminaliteit, zijn jeugdigen met een LVB dan slachtoffer of dader?

Na deze module ben je je bewust van de mogelijke impact van LVB op het leven van jongeren en volwassenen met een LVB. Dit zijn ook onze problemen, van onze samenleving als geheel.

Je hebt nu meer oog voor de complexe problematiek die gepaard kan gaan met een LVB. Hierdoor herken je de mogelijkheid van een LVB als achterliggende oorzaak en kun je adequater handelen.


Module 4 - LVB & GGZ

Jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB hebben drie tot vier keer meer kans op het ontwikkelen van psychische problematiek. En ongeveer 30 – 50% van de mensen met een LVB heeft psychische problemen (gehad).

Na een korte opfrisser over LVB ga je in op de samenhang tussen LVB en psychische problematiek. Aan de hand van casuïstiek bekijk je welk gedrag waardoor verklaard kan worden Dat kan soms een ingewikkelde puzzel zijn. We spreken dan van diagnostic overshadowing: het onvermogen om een aandoening te duiden, omdat symptomen worden toegeschreven aan een andere, overheersende aandoening. Iets wat in geval van LVB vaker voorkomt en gevolgen kan hebben voor een juiste ondersteuning of behandeling.

Na deze module heb je een globaal idee van het samenvallen van een LVB en psychische problemen en de complexiteit van juiste herkenning en duiding. Hierdoor zullen jeugdigen met een LVB en psychische problematiek eerder de juiste hulp krijgen binnen de GGZ of de gehandicaptenzorg.

 


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl