Toolkit Blik op LVB

Toolkit Blik op LVB

Werken aan een inclusieve samenleving 

De Toolkit Blik op LVB biedt handvatten voor iedere (jeugd)professional in het sociaal domein, onderwijs, zorg en de strafrechtketen. Met deze tools werk je prettig en met meer resultaat met jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

 

Waarom een toolkit speciaal gericht op een LVB?

Een LVB zie je meestal niet. De gevolgen wel. Naar schatting zijn er 1,1 miljoen mensen in Nederland met een LVB. Als (jeugd)professional kun je ongemerkt met iemand met een LVB werken. Je merkt dan bijvoorbeeld wel dat iemand ‘lastig’ is, anders reageert dan je verwacht, niet lekker meekomt op school, vaak boos of heel onzeker is, foute vrienden of schulden heeft. Dat zou kunnen wijzen op een LVB.

 

Ik had geen idee dat hij boos werd omdat hij mijn vragen niet begreep.

– wijkteammedewerker

Met deze toolkit kan ik mijn collega’s extra ondersteunen in het werken met jeugdigen met een LVB.

– gedragswetenschapper LVB

 

Een LVB is niet alleen een cognitieve en adaptieve beperking, het heeft vaak ook bijkomende problematiek zoals schooluitval, psychische klachten of criminaliteit en uitbuiting tot gevolg.
Door tijdige herkenning en de juiste ondersteuning kunnen de meeste jongeren met een LVB zich goed ontplooien. Met een LVB-blik naar jongeren kijken, kennis van een LVB en weten hoe jij daarbij kunt ondersteunen kan daarbij veel verschil maken. Kijk wat jij kunt gebruiken in je werk om de samenleving inclusiever te maken!

 

De samenleving inclusiever maken, lukt alleen als er in de hele maatschappij oog is voor de -mogelijke- LVB.
En als er domeinoverstijgend wordt samengewerkt in de ondersteuning.

– antropoloog bij het Landelijk Kenniscentrum LVB

 

 

Wat zit er in Blik op LVB?

Onderstaande tools zijn eerder gepubliceerd en maken straks  deel uit van de toolkit. In de Toolkit Blik op LVB worden deze en nieuwe tools overzichtelijk geordend naar thema en sector, en variëren van basiskennis tot verdiepend niveau voor professionals met meer LVB expertise.

Op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Wanneer er een nieuwe tool wordt uitgebracht, kun je hem meteen downloaden!


lees meer...

Mensen met een LVB hebben behoefte aan een houding en manier van communiceren die zijn aangepast aan de kenmerken die bij hun beperking horen. Handvatten voor het aansluiten bij een LVB in (hulp)gesprekken en links naar verdieping.


lees meer...

Tips om plezier en risico van online contacten bespreekbaar te maken, handvatten om jongeren weerbaarder te maken op sociale media en links naar verdieping voor specifieke situaties. Met concrete gespreksleidraad.


lees meer...

Interventies en methodieken voor mensen zonder beperking zijn niet altijd effectief in te zetten bij mensen met een LVB. In een zevental thema's geeft dit overzicht geschikte interventies voor mensen met een LVB.


lees meer...

'We vermoeden dat uw kind een licht verstandelijke beperking heeft.’ Hoe ga je dit lastige gesprek met ouders aan? Voor leerkrachten, ambulant begeleiders en bijvoorbeeld wijkteammedewerkers.


lees meer...

Een lvb zie je niet.. de gevolgen wel. Wil jij sneller iemand met een LVB herkennen, weten hoe je bepaalde risico’s kunt verkleinen? Bekijk deze 4 video's.
LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl