Culturele diversiteit & LVB

Werkgroep voor het ontwikkelen van een praktisch kennisproduct dat bijdraagt aan passende zorg voor mensen met een LVB. 

Wat is er nodig voor cultuursensitief werken

Ook als je met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) werkt heb je als  professional en zorgaanbieder te maken met mensen met een diverse culturele achtergrond. Onbekendheid met de achtergrond kan voor ruis in het contact zorgen.

Met de werkgroep LVB & Culturele diversiteit willen we een voor de praktijk bruikbaar kennisproduct ontwikkelen dat bijdraagt aan passende zorg. Dit doen we samen met diverse professionals uit de praktijk die kennis hebben van dit thema, met deze doelgroep werken of die zelf een vraag hebben met betrekking tot dit thema.

De komende tijd zullen we met de werkgroep verkennen welke behoeftes en oplossingen er zijn en hoe we dit kunnen verwerken in een bruikbaar product.
In de periode daarna gaat de werkgroep actief aan de slag met het ontwikkelen van een kennisproduct.

Bekende knelpunten

In de periode 2014-2015 zijn er door studenten van de Universiteit Utrecht een aantal scripties geschreven over ‘Interculturele aspecten binnen de LVB-jeugdzorg’. Als onderdeel van de scripties is er een verkennend onderzoek gedaan bij de orthopedagogische behandelcentra (OBC’s) in Nederland naar knelpunten binnen de begeleiding en behandeling van niet-westerse jongeren.

Direct naar

Werkgroep 

Landelijk Kenniscentrum LVB
Amerpoort
Cello
Cordaan
Driestroom
GGZ Oost Brabant
Ipse de Bruggen
Koraal
Leger des Heils
MFC de Paladijn (Yulius/Auriga)
Middin
Nederlands Jeugdinstituut
Perspectief GZ Amsterdam
Renqli
Rivierduinen
Spoor030
Triade Vitree

Femke

Femke van de Lustgraaf

Voor vragen over de werkgroep

Tel. 030 7400400