Search
Close this search box.

Culturele diversiteit & LVB

Werkgroep voor het ontwikkelen van praktische kennisproducten die bijdragen aan passende zorg voor mensen met een LVB. 

Wat is er nodig voor cultuursensitief werken

Ook als je met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) werkt heb je als  professional en zorgaanbieder te maken met mensen met een diverse culturele achtergrond. Onbekendheid met de achtergrond kan voor ruis in het contact zorgen.

Met de werkgroep LVB & Culturele diversiteit willen we kennisproducten voor de praktijk ontwikkelen die bijdragen aan passende zorg. Dit doen we samen met diverse professionals uit de praktijk die kennis hebben van dit thema, met deze doelgroep werken of die zelf een vraag hebben met betrekking tot dit thema.

De volgende drie thema’s zijn opgepakt door de werkgroep:

  1. Je bent zelf het instrument
  2. Kijk op LVB vanuit verschillende culturen
  3. In contact met ouders en naasten


Bekende knelpunten

In de periode 2014-2015 zijn er door studenten van de Universiteit Utrecht een aantal scripties geschreven over ‘Interculturele aspecten binnen de LVB-jeugdzorg’. Als onderdeel van de scripties is er een verkennend onderzoek gedaan bij de orthopedagogische behandelcentra (OBC’s) in Nederland naar knelpunten binnen de begeleiding en behandeling van niet-westerse jongeren.

Direct naar

Werkgroep 

Landelijk Kenniscentrum LVB
Amerpoort
Cordaan
Driestroom
GGZ Oost Brabant
Kempenhaeghe
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Koraal
Leger des Heils
Perspectief GZ Amsterdam
Renqli
Rivierduinen
Spoor030
Triade Vitree

Femke van de Lustgraaf

Voor vragen over de werkgroep

Tel. 030 7400400