Handreiking Werken aan een goede samenwerking tussen zorgprofessionals en politie

Gratis

Productinformatie

Handreiking over uitbuitingsproblematiek en aanpak van uitbuiting. Met handvatten voor een goede samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen.

Zorgprofessionals en politie zetten zich in voor de veiligheid van jongeren die (mogelijk) slachtoffer zijn van uitbuiting. Voor een succesvolle aanpak hebben beide sectoren elkaar nodig in het traject van signalering tot behandeling en aangifte. Dat vraagt om samenwerking en kennis van elkaars werkwijze en verantwoordelijkheden. Deze handreiking:

  • biedt actuele kennis over uitbuitingsproblematiek
  • gaat in op wat werkt in de aanpak van uitbuiting
  • en biedt handvatten voor een goede samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen.
  • De tips staan ingedeeld per beroepsgroep zodat eenvoudig te zien is wat je zelf kunt doen en van de ander kan verwachten.

 

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn extra kwetsbaar voor zowel seksuele als criminele uitbuiting. Daarom hebben wij in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en met inbreng van professionals uit beide beroepsgroepen deze geactualiseerde versie gemaakt van de Handreiking aanpak mensenhandel/loverboyproblematiek LVB en psychische problematiek. Met het herzien van de handreiking is deze toepasbaar gemaakt voor zorgprofessionals en politie. Daarnaast is de thematiek uitgebreid met criminele uitbuiting.

Deze handreiking is onderdeel van een serie handreikingen omtrent uitbuitingsproblematiek. De producten in deze serie bieden informatie over signalering, risicotaxatie, samenwerking met andere partijen, melden bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha), sociale media en seksuele weerbaarheid, en opvang en hulp aan slachtoffers. Het gaat om de volgende handreikingen:

• Ben je (vermoedelijk) slachtoffer van mensenhandel?
• Is uw kind (vermoedelijk) slachtoffer van mensenhandel?
• Hoe meld je (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha?
• Hoe signaleer je slachtoffers? Stappenplan voor professionals.
Hoe was jouw dag online? Geactualiseerde versie
• Tien aanbevelingen

Een herziene versie van de overige handreikingen worden begin 2026 verwacht. De huidige handreikingen zijn hier te downloaden

 

_____________________________________________________________________________

Eerste editie Handreikingen aanpak mensenhandel/loverboyproblematiek LVB en psychische problematiek : Mei 2017

Actualiteit: Handreiking Werken aan een goede samenwerking tussen zorgprofessionals en politie :  Juni 2024

Doelgroep: wijkteammedewerkers, jongerenwerkers, beroepsopvoeders, zorgprofessionals in de residentiële LVB- en GGZ-zorg, wijkagenten en rechercheurs mensenhandel. Hoewel niet expliciet benoemd biedt de handreiking ook handvatten voor mentoren en zorgcoördinatoren in het onderwijs.

Onderbouwing: De handreikingen uit 2017 zijn een verdieping en vervolg op de resultaten uit de ‘Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd’ en het actieplan ‘Hun verleden is niet hun toekomst’ van de commissie Azough. De daarbij ontwikkelde instrumenten zijn in een project op maat gemaakt voor de groep jongeren met een LVB of psychische problemen en voor wijkteamprofessionals.

De geactualiseerde en uitgebreide versie is het resultaat van een samenwerking van het Landelijk Kenniscentrum LVB , Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Nederlands Jeugdinstituut met bijdragen van een medewerker van Koraal en de Politie. Met veel praktijkinbreng van de leden van de werkgroep voor deze handreiking (zie colofon).

Meer informatie: pagina dossier criminaliteit, pagina dossier uitbuiting