Search
Close this search box.

Disclaimer

Deze disclaimer van het Landelijk Kenniscentrum LVB (het kenniscentrum) geldt voor de producten en teksten op de website www.kenniscentrumlvb.nl.

Door gebruik te maken van deze website en onze producten ga je akkoord met de bepalingen in deze disclaimer. Heb je vragen of opmerkingen over deze disclaimer? Neem dan contact met ons op.

Gebruik van informatie

Het gebruik van de informatie op onze website is gratis. Deze informatie bestaat onder andere uit tekst, publicaties en video’s. Je mag de informatie op onze website en uit onze producten gebruiken, zolang je bij de bronvermelding duidelijk aangeeft dat die informatie van het Landelijk Kenniscentrum LVB afkomstig is.

Je mag de informatie op deze site niet misbruiken.

De intellectuele eigendomsrechten liggen bij het Landelijk Kenniscentrum LVB of bij andere partijen die toestemming hebben gegeven om de producten op de website van het kenniscentrum te plaatsen.

Inhoud van informatie

Het Landelijk Kenniscentrum streeft er naar de informatie op deze website zo actueel mogelijk te houden, vrij te houden van mogelijke virussen en dergelijke, en te zorgen voor de juistheid van de informatie. Het gebruik is voor eigen risico.

De website kan verwijzingen bevatten naar andere websites. Bijvoorbeeld door middel van een hyperlink. Dit betekent niet dat het Landelijk Kenniscentrum verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan tenzij anders vermeld.

Wijzigingen

Het Landelijk Kenniscentrum LVB kan de informatie op deze website op elk moment wijzigen, verwijderen of opnieuw plaatsen zonder voorafgaande mededeling.

Beschikbaarheid website

Het Landelijk Kenniscentrum LVB kan niet garanderen dat de website altijd en zonder storingen toegankelijk is. Ook kan het kenniscentrum de website, al dan niet tijdelijk, buiten gebruik stellen en/of verwijderen.

Aansprakelijkheid

Mocht ondanks de inspanning van het Landelijk Kenniscentrum LVB de website of de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, of virussen bevatten, dan is het Landelijk Kenniscentrum LVB daarvoor niet aansprakelijk en niet gehouden tot vergoeding van schade. Tevens aanvaardt het kenniscentrum geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Ook sluit het kenniscentrum aansprakelijkheid uit voor schade indien de website of de inhoud wordt gewijzigd en/of de website niet (geheel) beschikbaar is.

Geschillen

Op het gebruik van deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. In het geval dat een geschil ontstaat dat verband houdt met deze disclaimer zullen wij proberen dit eerst onderling op te lossen. Indien dit niet lukt wordt deze voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.

Indien door de bevoegde rechter een (gedeelte) van deze disclaimer wordt vernietigd, blijft de rest van deze disclaimer geldig. Het vernietigde gedeelte wordt vervangen door een bepaling die overeenkomt met de vernietigde bepaling.

De disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2023