Uit je bubbel

Verbinden en samenwerken in de jeugdhulp. In de praktijk blijkt organisatieoverstijgend werken vaak lastig, het project UIt je bubbel inspireert en informeert. 

Integrale jeugdhulp

Bij de hulp aan kinderen en gezinnen waar meervoudige en complexe problemen spelen, is integrale hulp cruciaal. Er wordt dan hulp geboden vanuit meerdere specialismen zoals jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz, verslavingszorg en speciaal onderwijs. Deze Integrale specialistische jeugdhulp richt zich daarbij op meerdere leefgebieden van een kind, zoals school, sport, ouders en vrienden.

Er zijn dan ook verschillende professionals bij een kind of gezin betrokken, met ieder een eigen visie en werkwijze. Hoe bespreek je die verschillen met elkaar? En kun je voorkomen dat je elkaar gaat overtuigen van de eigen visie en oplossingsrichting? Wat is belangrijk bij integraal werken? Hoe zit het eigenlijk binnen onze eigen organisatie? 

Uit dit soort vragen is het project Uit je bubbel ontstaan.

We moeten het samen doen: Uit je Bubbel

Met Uit je bubbel reflecteer je als professional op een vaak speelse manier op eigen overtuigingen en je ervaart hoe leuk het is om de eigen bubbel door te prikken en op zoek te gaan naar het perspectief van de ander.

Want als je steeds beter integraal wilt samenwerken, betekent dat ontdekken hoe het er in andere bubbels aan toe gaat. Binnen de volwassen GGZ, onderwijs of de WMO bijvoorbeeld. Regelmatig zijn al die bubbels aanwezig en nodig rondom een gezin met meerdere hulpvragen. Het idee achter dit project is om deze bubbels dichterbij elkaar te brengen en wie weet zelfs in elkaar te laten lopen en één grote bubbel om het gezin te vormen.

“Juist dat integrale beeld is zo belangrijk; helemaal bij kinderen, maar dat is vaak zo lastig te organiseren.’’

Het Landelijk Kenniscentrum LVB, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut werken in dit project samen aan praktische en betrouwbare kennis, gebundeld voor de jeugdhulp.

Direct naar

Kom uitwisselen op ons platform ‘Uit je bubbel, verbinden en samenwerken in de jeugdhulp’ op 1Sociaaldomein.nl 
Heb je een dilemma of vraagstuk over integraal samenwerken, maak dan gebruik van de kennis en ervaring van ruim 25.000 professionals in het sociaal domein en stel je vraag op ons platform.

 

Uit je bubbel Kennisfestival

7 september 2023 was onze eerste Kennisfestival. Met o.a. een theatermonoloog, zelfreflectie (hoe werk jij samen?) speeddates met anderen bezoekers en andere verrassende activiteiten binnen het thema ‘verbinden en samenwerken in de jeugdhulp’. En natuurlijk ontbraken de inspirerende lezingen en workshops niet.

“Het was een programma en dag vanuit het hart. Zo zou ik ook altijd willen werken, maar ik voel mij soms zo belemmerd door alle regels en verschillende belangen.”

“De bijeenkomst heeft mij aan het denken gezet over hoe ik echt mijzelf kan zijn in mijn werk en hoe ik met anderen samenwerk.”

Praktische informatie voor integraal samenwerken

Gluren bij de Buren!

Uit je bubbel is het vervolg op het succesvolle project Gluren bij de buren! Het doel was ook daarbij verbinden van professionals in de jeugdhulp rond kwetsbare gezinnen, In het project werd wetenschappelijke en praktijkkennis uitgewisseld, met inkijkjes in elkaars manier van werken. Hoe gaat dat bij jou, kan ik iets van je leren, waar loop jij tegenaan?
Professionals gingen online op bezoek bij een andere organisatie. Om te leren van elkaars ervaringen en lessen, inspiratie op te doen bij innovatieve initiatieven of gezamenlijk in een vraagstuk over integraal werken te duiken. De opgehaalde kennis is verwerkt een rapportage die je hiernaast kunt downloaden.

Integraal werken met kwetsbare gezinnen

Twee overzichtelijke schema’s met bevorderende en belemmerende factoren die een rol kunnen spelen bij het integraal werken met kwetsbare gezinnen. Wat werkt er wel en niet bij de steun aan deze gezinnen volgens ouders en professionals?

Samenwerken aan de weg naar het líefst thuis

Er is een koerswijziging binnen de jeugdhulp richting zo thuis mogelijk opgroeien. Dat vraagt om meer trauma-geïnformeerde systeemhulp, bij voorkeur (intensief) ambulant. De weg naar het liefst thuis opgroeien wordt nu gaandeweg gevormd door organisaties in de jeugdhulp. Deze tool helpt het gesprek aan te gaan over de obstakels die professionals hierbij in de praktijk tegenkomen.

Persoon gluurt over schutting met verrekijker

Gluren bij de buren

Leervragen, best- practices en geleerde lessen

cover Schema's Integraal Werken met complexe gezinnen

Integraal werken met kwetsbare gezinenn

Deze tool helpt het gesprek aan te gaan over de obstakels die professionals hierbij in de praktijk tegenkomen.

Cover Samen werken aan de weg naar het liéfst thuis

Samenwerken aan de weg naar het liefst thuis

In gesprek met jongeren met een LVB over online gedrag. Informatie, tips en gespreksleidraad.