Tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk: Voorjaarsnummer 2023, jaargang 21 nr. 1

Individueel downloaden

Productinformatie

Voorwoord

Vol ontluikende knoppen en nieuw leven, brengt deze lente ook een nieuw uiterlijk voor ons tijdschrift. Binnenkant én buitenkant nu net zo fris als de rest van onze huisstijl. En, uiteraard, even inspirerend als voorheen!

Virtual Reality (VR) wordt steeds meer ingezet in diagnostiek en behandeling van jongeren met een LVB. Roel Kooijmans en Jolanda Westera vroegen jongeren met een LVB en professionals naar hun ervaringen met Virtual Reality (VR). Ondanks een paar kritische noten, waren zowel jeugdigen als professionals enthousiast over de mogelijkheden. Ze vinden VR motiverend, het helpt hen om zich in te leven in situaties en VR roept gemakkelijk emoties op.

Kirstin van Dam en zes collega’s hebben een literatuuronderzoek uitgevoerd naar het gebruik van technologie bij ondersteuning in de dagstructuur van mensen met een LVB of met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Onder andere door problemen met executieve functies, is het voor veel van deze mensen lastig om structuur in de dag aan te brengen, terwijl kunnen plannen en het hebben van overzicht belangrijke voorwaarden zijn voor zelfredzaamheid, zelfstandigheid en eigen regie. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat vooral draagbare technologie zoals (apps op) smartphones via prompts en time-cues kunnen bijdragen aan een betere dagstructuur van mensen met NAH of een LVB.

Binnen de redactie spreken we al langere tijd over het belang van kennis over LVB binnen organisaties die regelmatig te maken hebben met mensen met een LVB zonder dat ze hier specifiek op gericht zijn. Sammy Roording schrijft daar over in haar column. Ze legt op heldere wijze de vinger op de zere plek. Ik hoop dan ook van harte dat haar column breed verspreid wordt, zodat de boodschap ook daar terecht komt waar we ’m willen hebben. Overigens, dat breed verspreiden gebeurt ook via LinkedIn waar we alle bijdragen van ons tijdschrift en veel ander LVB gerelateerde berichten delen.

In hun stuk ASS versus TOS beschrijven Jakob Christiaens en vier collega’s aan de hand van de casus Adam het belang van een adequate diagnose. Adam kreeg op jonge leeftijd de diagnose ASS, terwijl, zo bleek later, een diagnose TOS beter paste. Die nieuwe diagnose leidde tot plaatsing op een andere school die beter aansloot bij de behoeften van Adam. De auteurs geven aan dat het niet makkelijk is om ASS van TOS te onderscheiden, maar dat het wel noodzakelijk en mogelijk is. Bovendien geven ze daar handvatten voor.

De (zeer) oplettende lezer zal gezien hebben dat er een nieuwe naam vermeld staat in de lijst met redactieleden, namelijk die van Anika Bexkens. Anika is scientist practitioner ten voeten uit, met altijd al een been in de praktijk én een been in de wetenschap. Een fantastische aanvulling voor de redactie. Met het lezen van haar antwoorden op een paar vragen die we haar voorlegden, kunt u zich een beeld vormen van haar kennis en kunde. Ook leuk: zij reageert in haar rol als waarnemend hoofdopleider van een GZ-opleiding gelijk op de column van Sammy Roording.

Tenslotte eindigen we deze editie met de samenvattingen van twee proefschriften die onlangs verdedigd zijn. De eerste is van Fenneke Verberg over het belang van een ‘growth mindset’ bij jongeren met een LVB en de mogelijkheid dat te trainen met De Groeifabriek. De andere gepromoveerde is Miriam Zaagsma die onder andere samen met een cliënt met een VB onderzoek deed naar ervaringen met de digitale service DigiContact, waarmee op afstand begeleiding geboden kan worden.

Veel leesplezier en inspiratie gewenst en tot in het najaar!

Door een probleem met de website is het soms nodig om meerdere keren op de downloadknop te klikken. Onze excuses!