Home » Home » Participatie & LVB

LVB & Participatie

Over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) bestaan een hoop misvattingen. Deze mensen zijn altijd in zorg. Nee dus. Deze mensen kunnen niet zelfstandig wonen. Klopt lang niet altijd. Deze groep is arbeidsongeschikt. Ook dat is niet het geval.
Veel dingen in het gewone leven zijn inderdaad een stuk minder vanzelfsprekend. Maar met een beetje hulp en ondersteuning kunnen mensen met een LVB vaak prima meedoen in de maatschappij.

Poster Jeugd in Onderzoek (1).pdf (1)

Voor wie is deze pagina?

Werk je in de woningbouw? In de financiële dienstverlening? Bij het UWV of de gemeente? Ben je werkgever of zit je in het onderwijs? In welke sector je ook werkt, de kans is groot dat je direct of indirect te maken hebt met jeugdigen of volwassenen met een LVB. Bekijk hiernaast de aandachtsgebieden die je interesseren, of check onze projecten, publicaties of tools en verruim je blik én je handelen. Zo draag jij je steentje bij aan ‘normaal’ leven met een LVB.

Participatie, wat is dat nou eigenlijk?

Mensen ‘participeren’ niet, ze leven gewoon hun leven. En daar hoort van alles bij. Op deze pagina lichten we diverse aandachtsgebieden uit die voor veel mensen deel uitmaken van het gewone leven, maar die soms niet zo vanzelfsprekend zijn als je misschien denkt.

Maar vaak kan er best veel met een beetje hulp en ondersteuning. De vraag is dus: wat kunnen we als samenleving anders doen om deze groep te laten meedoen, zoals iedereen dat zelf wil?

Eerst mogelijkheden in kaart brengen

Hoe krijg je een goed beeld van wat iemand met een LVB nodig heeft om zo volwaardig en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het ‘gewone’ leven? Wat zijn iemands wensen en mogelijkheden? Altijd goed om dat eerst in kaart te brengen. Hier lees je meer over tools en instrumenten die je hier goed voor kunt gebruiken.

Een beetje extra hulp of ondersteuning

De leefgebieden waar je het verschil kunt maken door rekening te houden met de mogelijkheden van mensen met een LVB zijn talrijk. Hoe de hulp of ondersteuning geregeld is voor jongeren met een LVB lees je hier.

In dit interview lees je waarom het belangrijk is dat er binnen gemeenten aandacht is voor kennis over een LVB..

Wonen

Maar denk ook aan iets (voor velen) alledaags zoals wonen. Hoe kunnen we mensen met een LVB ondersteunen zodat ze (zo) zelfstandig mogelijk kunnen wonen?
Soms wonen mensen met een LVB op een zorglocatie, maar in veel andere gevallen kan iemand gewoon zelfstandig wonen, soms met hulp van het sociale netwerk. Ook bestaan er begeleid wonen plekken waar mensen zelfstandig wonen, maar waar begeleiding of ondersteuning beschikbaar is als daar behoefte aan is.
Lees er meer over:

Eenzaamheid

Mensen met een LVB zijn vaker eenzaam dan mensen zonder deze beperking. Dit begint vaak al op jonge leeftijd en blijft bestaan op latere leeftijd. Specifiek voor jongeren met een LVB blijkt uit onderzoek dat zij minder goed zijn in het opbouwen van een netwerk met leeftijdgenoten vergeleken met jongeren zonder een LVB.

Er zijn verschillende factoren die invloed kunnen hebben op het ontstaan van eenzaamheid:

  • Kenmerken van een LVB die invloed hebben op de sociale vaardigheden.
  • Minder mogelijkheden tot sociale interacties zoals op school, werk en in de vrije tijd.
  • De houding van de samenleving die steeds positieve is ten aanzien van mensen met een LVB, maar nog wel stigmatiserend is.

Door Movisie is een digitaal magazine gepubliceerd over over eenzaamheid onder mensen met een verstandelijke beperking, en hun naasten.

De Associatie Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen heeft een factsheet ontwikkeld over sociale netwerken van mensen met een verstandelijke beperking.

Opgroeien naar volwassenheid

De periode van opgroeien naar volwassenheid is voor iedereen een spannende, voor jongeren en jongvolwassenen met een LVB is het vaak extra uitdagend. Op de site van AW Kajak lees je hier meer over. In het overzicht De overgang naar volwassenheid staan sites en tools die je kunt gebruiken bij de begeleiding van jongeren mét en zonder LVB in de periode rond 18 jaar.

Aandachtsgebieden

Werk en financiën

Hoe ondersteun je op deze gebieden
Klik Hier

Onderwijs

School is een uitdaging voor jeugdigen met een LVB. Wat kun jij doen?
Klik Hier

Digitale inclusie

Tips voor ondersteuning bij plezierig en veilig online gedrag
Klik Hier

Gezond leven

Sport en beweging extra zinvol
Klik Hier

Op ons Channel LVB in het sociaal domein worden praktijkvragen gesteld en beantwoord door professionals uit het sociaal domein, vinden professionals elkaar en geven wij webinars over onderwerpen die leven binnen het sociaal domein.

Ook daar werken we met elkaar aan een LVB-inclusieve samenleving.

Meer weten over het herkennen van en ondersteunen bij een LVB?

Toolkit LVB

Van basisinformatie tot tools voor professionals met LVB-kennis

E-learning

Gratis kennismaken met signaleren en ondersteunen van mensen met een LVB

FAQ

De antwoorden op vaak gestelde vragen vind je op deze pagina

Contact

Stond je vraag niet bij FAQ of wil je één van onze medewerkers spreken?

Cover Je ziet het niet, leer het zien!
Tool: Je ziet het niet, dus leer het zien!
Leer een LVB zien
4 toegankelijke modules