Samenwerken aan de weg naar het líefst thuis

Productinformatie

Er is een koerswijziging binnen de jeugdhulp richting zo thuis mogelijk opgroeien. Dat vraagt om meer trauma-geïnformeerde systeemhulp, bij voorkeur (intensief) ambulant. Ook voor jeugdigen en/of ouders met een LVB. Deze tool bestaat uit vier praktische overzichten met thema’s die hier een bijdrage aan leveren.

De weg naar het liefst thuis opgroeien wordt nu gaandeweg gevormd door organisaties in de jeugdhulp. Deze tool helpt het gesprek aan te gaan over de obstakels die professionals hierbij in de praktijk tegenkomen. En gaat in op de mogelijkheden voor professionals én organisaties om hier op in te spelen.
De tool is gebaseerd op kleinschalig onderzoek, hier kun je meer over lezen op deze pagina.