Home » nieuws » Nieuwe Handreiking Passende Transitiezorg

Nieuwe Handreiking Passende Transitiezorg

De overgangsfase van jongere naar volwassene is lastig. Zeker als je een LVB én psychische problemen of gedragsproblemen hebt en de overstap naar volwassenzorg moet maken. Goede transitiezorg is daarbij belangrijk.

Hoe kan je als professional de zorg goed laten aansluiten op de behoeften van deze jongeren? De nieuwe handreiking van Academische Werkplaats Kajak ‘Passende Transitiezorg voor jongeren met een LVB plus psychische of gedragsproblematiek’ helpt je daarbij.

In de handreiking staan op basis van de zeven uitgangspunten voor goede transitiezorg, praktische adviezen en tools voor het beter passend maken van deze zorg. De handreiking is een bundeling van wetenschap, praktijkkennis en beschikbare tools vanuit verschillende werkvelden.

Download de handreiking en de bijbehorende producten op de site van Academische Werkplaats Kajak. Een samenwerking van het Landelijk Kenniscentrum LVB, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en acht aangesloten zorginstellingen met expertise op het raakvlak van LVB en psychiatrie.

Nieuws in je mailbox of via LinkedIn?
Het Landelijk Kenniscentrum LVB informeert je over LVB-gerelateerd
nieuws uit verschillende sectoren.

Nieuws van het kenniscentrum

Nieuwe Handreiking Passende Transitiezorg

De overgangsfase van jongere naar volwassene is lastig. Zeker als je een LVB én psychische problemen of gedragsproblemen hebt en de...

Samenwerken rondom seksuele en criminele uitbuiting van kwetsbare jongeren

20 juni – 16:00 tot 17:00 uur. Op basis van een herziene handreiking krijg je tips voor een goede samenwerking tussen...

Webinar: Herken jij LVB in je kinder- en jongerenwerk?

3 juni 2024 – 11:00 tot 12.15 uur. Een webinar samen met BV Jong, waar kun jij op letten in je...

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Factoren die een rol spelen bij het ontstaan van meervoudige en complexe problemen in een gezin wijzen erop dat een LVB...

Webinar: Van 18- naar 18+ met een LVB

16 mei 2024 – 16:00 tot 17:00 uur De transitie van jeugd naar volwassenheid kan voor jongeren tussen de 16 en...

Deelnemersnetwerk

Onze circa 50 deelnemers overzichtelijk op 1 pagina. Een landelijk dekkend netwerk van zorgorganisaties dat met elkaar beschikt over een breed...

Symposium ‘Samen werken werkt’

22 mei 2024 – 13.30-17.00u te Amsterdam (gratis deelname)Tijdens dit symposium worden de aanwezigen meegenomen in de uitdagingen waar jonge mensen...

STAP OP

Project voor betere transitiezorg voor jongeren met verstandelijke beperkingen met een gezondheidsprobleem. Volwassen worden is voor jongeren met een verstandelijke beperking...

Online dossier Jeugdbescherming

Dit dossier van het Nederlands Jeugdinstituut is uitgebreid met informatie over werken met gezinsleden met een LVB. Het komt geregeld voor...