Home » Participatie & LVB

LVB & Participatie

Over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) bestaan een hoop misvattingen. Deze mensen zijn altijd in zorg. Nee dus. Deze mensen kunnen niet zelfstandig wonen. Klopt lang niet altijd. Deze groep is arbeidsongeschikt. Ook dat is niet het geval.
Veel dingen in het gewone leven zijn inderdaad een stuk minder vanzelfsprekend. Maar met een beetje hulp en ondersteuning kunnen mensen met een LVB vaak prima meedoen in de maatschappij.

Poster Jeugd in Onderzoek (1).pdf (1)

Voor wie is deze pagina?

Werk je in de woningbouw? In de financiële dienstverlening? Bij het UWV of de gemeente? Ben je werkgever of zit je in het onderwijs? In welke sector je ook werkt, de kans is groot dat je direct of indirect te maken hebt met jeugdigen of volwassenen met een LVB. Bekijk hiernaast de aandachtsgebieden die je interesseren, of check onze projecten, publicaties of tools en verruim je blik én je handelen. Zo draag jij je steentje bij aan ‘normaal’ leven met een LVB.

Participatie, wat is dat nou eigenlijk?

Mensen ‘participeren’ niet, ze leven gewoon hun leven. En daar hoort van alles bij. Op deze pagina lichten we diverse aandachtsgebieden uit die voor veel mensen deel uitmaken van het gewone leven, maar die soms niet zo vanzelfsprekend zijn als je misschien denkt.

Maar vaak kan er best veel met een beetje hulp en ondersteuning. De vraag is dus: wat kunnen we als samenleving anders doen om deze groep te laten meedoen, zoals iedereen dat zelf wil?

Eerst mogelijkheden in kaart brengen

Hoe krijg je een goed beeld van wat iemand met een LVB nodig heeft om zo volwaardig en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het ‘gewone’ leven? Wat zijn iemands wensen en mogelijkheden? Altijd goed om dat eerst in kaart te brengen. Hier leest je meer over tools en instrumenten die je hier goed voor kunt gebruiken.

ADAPT
De ADAPT is een korte observatievragenlijst om adaptieve vaardigheden van volwassenen (16+) in kaart te brengen. De ADAPT meet vaardigheden die belangrijk zijn voor het (onafhankelijk) functioneren in onze maatschappij, zoals vaardigheden op het gebied van persoonlijke hygiëne, sociale contacten of het omgaan met geld en post. Hij bestaat uit 62 vragen die zijn verdeeld over acht schalen:

Basale zelfzorg, hygiëne en verantwoord eten; huishoudelijke vaardigheden; maatschappelijke vaardigheden; sociale afstemming; toepassen van schoolse vaardigheden; omgaan met geld, post en verzekeringen; dagstructuur en daginvulling; verstandige keuzes maken.

ABAS-3
Met de ABAS-3 kan op een valide en betrouwbare manier het adaptieve gedrag van kinderen en volwassenen in kaart gebracht worden. De ABAS-3 meet vaardigheden die belangrijk zijn voor diverse gebieden in het dagelijks leven, zoals communicatie en sociaal contact, vrijetijdsbesteding, het zorgen voor de eigen gezondheid en veiligheid, of het uitvoeren van activiteiten in een thuis- of schoolomgeving.

Zelfredzaamheid- Matrix
De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is hét instrument waarmee behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten eenvoudig en volledig kunnen beoordelen.

Krachtenwijzer
De Krachtenwijzer geeft snel een realistisch beeld van de zelfredzaamheid van een persoon, per levensgebied, zodat je samen doelgerichte en passende ondersteuning kunt inzetten.

Een beetje extra hulp of ondersteuning

De leefgebieden waar je het verschil kunt maken door rekening te houden met de mogelijkheden van mensen met een LVB zijn talrijk. Lees er meer over bij de aandachtsgebieden van onderwijs tot werk en financiën, sport en beweging en digitale inclusie.

Maar denk ook aan iets (voor velen) alledaags zoals wonen. Hoe kunnen we mensen met een LVB ondersteunen zodat ze (zo) zelfstandig mogelijk kunnen wonen?
Soms wonen mensen met een LVB op een zorglocatie, maar in veel andere gevallen kan iemand gewoon zelfstandig wonen, soms met hulp van het sociale netwerk. Ook bestaan er begeleid wonen plekken waar mensen zelfstandig wonen, maar waar begeleiding of ondersteuning beschikbaar is als daar behoefte aan is.
Lees er meer over:

Opgroeien naar volwassenheid

De periode van opgroeien naar volwassenheid is voor iedereen een spannende, voor jongeren en jongvolwassenen met een LVB is het vaak extra uitdagend.

Op de site van AW Kajak lees je hier meer over.

Aandachtsgebieden

Werk en financiën

Hoe ondersteun je op deze gebieden
Klik Hier

Onderwijs

School is een uitdaging voor jeugdigen met een LVB. Wat kun jij doen?
Klik Hier

Digitale inclusie

Tips voor ondersteuning bij plezierig en veilig online gedrag
Klik Hier

Sport en beweging

Sport en beweging extra zinvol
Klik Hier

Meer weten over het herkennen van en ondersteunen bij een LVB?

Toolkit LVB

Van basisinformatie tot tools voor professionals met LVB-kennis

E-learning

Gratis kennismaken met signaleren en ondersteunen van mensen met een LVB

FAQ

De antwoorden op vaak gestelde vragen vind je op deze pagina

Contact

Stond je vraag niet bij FAQ of wil je één van onze medewerkers spreken?

Projecten & Producten

Cover Je ziet het niet, leer het zien!
Tool: Je ziet het niet, dus leer het zien!
cover handreiking vroegsignalering LVB
Handreiking: (vroeg)signalering van een licht verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafdheid.
voorblad-Tool-In-gesprek-over-online-contacten-1.jpg
In gesprek met jongeren met een LVB over online gedrag. Tips, informatie en gespreksleidraad
Leer een LVB zien
4 toegankelijke modules