Search
Close this search box.
Home » Over ons » Werkgroepen & activiteiten

Onze werkgroepen en activiteiten

Het Landelijk Kenniscentrum LVB werkt samen met deelnemers in de zorg en andere kennispartners aan praktische kennis over ondersteuning en behandeling van mensen met een LVB. In onze werkgroepen en projecten staat uitwisseling tussen onderzoek, expertise en praktijkervaring centraal. Zo werken we samen aan kennis(producten) voor een effectieve ondersteuning van mensen met een LVB.

Landelijke Overleggroep Diagnostiek

Deze overleggroep van het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft als doel de diagnostiek voor jeugdigen en (jong)volwassenen die functioneren op LVB-niveau te optimaliseren. Deelnemers aan de overleggroep zijn medewerkers van instellingen die bij het Kenniscentrum zijn aangesloten en zich met diagnostiek bezighouden.

Lees meer

Jolanda

Jolanda Douma

Voor vragen over de Overleggroep Diagnostiek

Tel. 030 7400400

Projectgroep ADAPT

De projectgroep ADAPT heeft als doel om op basis van de drie domeinen van het adaptief functioneren, zoals beschreven in de DSM-5, een praktijkgericht diagnostisch instrumentarium te ontwikkelen.

Marielle

Marielle Dekker

Voor vragen over de projectgroep ADAPT

Tel. 030 7400400

culturele diversiteit project

Werkgroep LVB & Culturele diversiteit

De werkgroep ontwikkelt een praktisch kennisproduct dat bijdraagt aan passende zorg voor mensen met een LVB. De werkgroep bestaat uit professionals uit de praktijk die kennis hebben van dit thema, met deze doelgroep werken of die zelf een vraag hebben met betrekking tot dit thema.

De werkgroep is gestart in juni 2022 en werkt aan drie praktische kennisproducten voor de praktijk.

Lees meer

Femke vd Lustgraaf

Femke van de Lustgraaf

Voor vragen over de werkgroep

Tel. 030 7400400

Project Uit je bubbel

Hoe doe je dat, samen kwetsbare gezinnen helpen? Waar ligt de regie en hoe bouw je samen aan doelen en vertrouwen?

Kinderen en gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben baat bij integrale hulp vanuit meerdere specialismen, zoals jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz, verslavingszorg en speciaal onderwijs. Het Landelijk Kenniscentrum LVB, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut werken onder andere in dit project samen aan praktische en betrouwbare kennis, gebundeld voor de jeugdhulp. 

Lees meer

Camilla

Camilla Verschoore

Voor vragen over Uit je bubbel

Tel. 030 7400400

LVB in perspectief: themabijeenkomsten

Begeleiders en behandelaren binnen OBCs en vergelijkbare zorgorganisaties worden geregeld geconfronteerd met onvoorspelbaar, gevaarlijk en risicovol gedrag van hun clienten met een LVB. Vaak ervaren zij dan handelingsverlegenheid om zowel een veilige situatie te creeren, als clientgerichte en onvoorwaardelijke behandeling te kunnen bieden.

In een aantal bijeenkomsten gaan we in op verschillende aspecten van dit gedrag en hoe je hier als professional mee om kunt gaan. Geschikt voor begeleiders, behandelaren, managers en kwaliteits- en beleidsmedewerkers van instellingen in de gespecialiseerde LVB (jeugd-)zorg, (jeugd)GGZ en justitiele (jeugd)inrichting.

De bijeenkomsten worden georganiseerd samen met onze deelnemers.

Lees meer

Jolanda

Jolanda Douma

Voor vragen over LVB in perspectief

Tel. 030 7400400