Schema Integraal Werken met kwetsbare gezinnen

 0,00

Productinformatie

 

Twee overzichtelijke schema’s met bevorderende en belemmerende factoren die een rol kunnen spelen bij het integraal werken met kwetsbare gezinnen. Wat werkt er wel en niet bij de steun aan deze gezinnen volgens ouders en professionals? Dat zie je op deze schema’s vanuit de twee perspectieven, met aanbevelingen voor professionals in multidisciplinaire Jeugdteams, ook wel Jeugd- en Gezinsteams, buurt- of wijkteams genoemd.

Gebaseerd op onderzoek van Laura Nooteboom (senior onderzoeker en psycholoog LUMC Curium) en collega’s. De schema’s zijn ontwikkeld binnen het Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp van het NJi in samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Laura Nooteboom. Haar onderzoek vond plaats binnen het project Gezin aan Zet en is uitgevoerd binnen de Werkplaats SAMEN.