Agenda

Congressen, studiedagen, webinars op het gebied van LVB

De informatie op deze pagina wordt verzameld op basis van diverse nieuwsbrieven en sites. Het Landelijk Kenniscentrum LVB is niet verantwoordelijk voor de actualiteit en juistheid van de informatie in deze agenda.

Landelijk F-ACT Congres 2024

Het thema is: diversiteit is een feit, inclusie is een keuze. Dit gaat over de verschillende culturele achtergronden, verschillen in sociaal-economische situatie, regionale verschillen tussen stad en platteland, verschillen in religie en verschillen in hoe mensen omgaan met ziekte en gezondheid. De centrale vraag is: hoe divers en inclusief is de zorg van ambulante F-ACT teams? Wat gaat goed, wat nog niet en hoe pak je dat aan? Deelnemers worden geprikkeld en geïnspireerd. Er wordt van en met elkaar geleerd, kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld.

Leiden
00:00 - 26 september 2024,
26 september 2024

Landelijk F-ACT Congres 2024

Het thema is: diversiteit is een feit, inclusie is een keuze. Dit gaat over de verschillende culturele achtergronden, verschillen in sociaal-economische situatie, regionale verschillen tussen stad en platteland, verschillen in religie en verschillen in hoe mensen omgaan met ziekte en gezondheid. De centrale vraag is: hoe divers en inclusief is de zorg van ambulante F-ACT teams? Wat gaat goed, wat nog niet en hoe pak je dat aan? Deelnemers worden geprikkeld en geïnspireerd. Er wordt van en met elkaar geleerd, kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld.

Leiden
Betaald

3-Daagse cursus Diagnostiek van gehechtheidsproblemen bij K&J met een LVB

3 september, 1 oktober en 5 november 2024 – 9.30-16.45u

In deze cursus leer je om verstoorde gehechtheidsgedrag bij jeugdigen met een beperking te herkennen en scoren m.b.v. verschillende diagnostische instrumenten. De cursus biedt uitge-breide kennis over de gehechtheidstheorie en het gebruik van de Lijst Signalen van Verstoord Gehechtheidsgedrag en gaat in op het stappenplan voor vervolgdiagnostiek en behandeling.

Utrecht
00:00 - 3 september 2024,
3 september 2024

3-Daagse cursus Diagnostiek van gehechtheidsproblemen bij K&J met een LVB

3 september, 1 oktober en 5 november 2024 – 9.30-16.45u

In deze cursus leer je om verstoorde gehechtheidsgedrag bij jeugdigen met een beperking te herkennen en scoren m.b.v. verschillende diagnostische instrumenten. De cursus biedt uitge-breide kennis over de gehechtheidstheorie en het gebruik van de Lijst Signalen van Verstoord Gehechtheidsgedrag en gaat in op het stappenplan voor vervolgdiagnostiek en behandeling.

Utrecht
Betaald

CCE Symposium Veilige Grond – samen werken aan een onvoorwaardelijk thuis

‘Veilige grond’ betekent een onvoorwaardelijk thuis hebben. Dat verdient iedereen; kwetsbare groepen in het bijzonder. Maar voorkomen dat mensen met ingewikkeld, onverstaanbaar of probleemgedrag wéér moeten verhuizen, blijkt lastig. Waarom dat zo is, onderzocht het CCE in o.a. de gehandicaptenzorg, jeugd- en onderwijssector en in de GGz. Tijdens het symposium worden de resultaten gedeeld t.a.v.: Wat belemmert? Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten per sector? En wat helpt?

Amersfoort
00:00 - 25 juni 2024,
25 juni 2024

CCE Symposium Veilige Grond – samen werken aan een onvoorwaardelijk thuis

‘Veilige grond’ betekent een onvoorwaardelijk thuis hebben. Dat verdient iedereen; kwetsbare groepen in het bijzonder. Maar voorkomen dat mensen met ingewikkeld, onverstaanbaar of probleemgedrag wéér moeten verhuizen, blijkt lastig. Waarom dat zo is, onderzocht het CCE in o.a. de gehandicaptenzorg, jeugd- en onderwijssector en in de GGz. Tijdens het symposium worden de resultaten gedeeld t.a.v.: Wat belemmert? Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten per sector? En wat helpt?

Amersfoort
Gratis

SIEN event ‘Zorgen voor morgen’

Dit event is voor ouders, brussen, professionals en (volwassen) kinderen van ouders met een beperking. Er zijn workshops over verschillende aspecten van het leven met een VB; van gezondheid, ouder worden en financiën, tot de persoonlijke impact voor naasten. Professionals werken samen met ervaringsdeskundigen en delen waardevolle inzichten.

Amersfoort
00:00 - 25 september 2024,
25 september 2024

SIEN event ‘Zorgen voor morgen’

Dit event is voor ouders, brussen, professionals en (volwassen) kinderen van ouders met een beperking. Er zijn workshops over verschillende aspecten van het leven met een VB; van gezondheid, ouder worden en financiën, tot de persoonlijke impact voor naasten. Professionals werken samen met ervaringsdeskundigen en delen waardevolle inzichten.

Amersfoort
Betaald

Webinar: Intensieve ambulante gezinsgerichte traumabehandeling bij LVB: hoe dan?

In gezinnen waar de ouder(s) en/of kinderen op LVB-niveau functioneren, kunnen het opvoe-derschap en gezinsfunctioneren onder druk komen te staan. Dit geldt des te meer indien er sprake is van ingrijpende (jeugd)ervaringen of een gebrek aan beschermende en compenserende factoren. In dit webinar gaan Jessica Vervoort-Schel en Marieke de Graaf (Koraal) in op het belang van trauma-informed werken voor hulp aan deze gezinnen in het algemeen en in het bijzonder als basis voor ambulante gezinsgerichte traumabehandeling.

Online
00:00 - 18 april 2024,
18 april 2024

Webinar: Intensieve ambulante gezinsgerichte traumabehandeling bij LVB: hoe dan?

In gezinnen waar de ouder(s) en/of kinderen op LVB-niveau functioneren, kunnen het opvoe-derschap en gezinsfunctioneren onder druk komen te staan. Dit geldt des te meer indien er sprake is van ingrijpende (jeugd)ervaringen of een gebrek aan beschermende en compenserende factoren. In dit webinar gaan Jessica Vervoort-Schel en Marieke de Graaf (Koraal) in op het belang van trauma-informed werken voor hulp aan deze gezinnen in het algemeen en in het bijzonder als basis voor ambulante gezinsgerichte traumabehandeling.

Online
Betaald

Webinar over het werken met KR8!

Het instrument KR8! helpt mensen helder te krijgen wat zij belangrijk vinden en hoe zij daaraan willen werken. KR8! Is ontwikkeld als een gespreksinstrument dat jongeren leert hun eigen wensen, behoeften en verlangens te verkennen en hen helpt bij het ontdekken van hun eigen kracht. Het instrument (pdf) is vormgegeven als een magazine. Het is een methodische verdieping van het 8-fasenmodel. Inmiddels zijn er ook versies voor andere doelgroepen. KR8! ontwikkelaar Petra van Leeuwen geeft een korte introductie op het gebruik van KR8!

Online
00:00 - 17 april 2024,
17 april 2024

Webinar over het werken met KR8!

Het instrument KR8! helpt mensen helder te krijgen wat zij belangrijk vinden en hoe zij daaraan willen werken. KR8! Is ontwikkeld als een gespreksinstrument dat jongeren leert hun eigen wensen, behoeften en verlangens te verkennen en hen helpt bij het ontdekken van hun eigen kracht. Het instrument (pdf) is vormgegeven als een magazine. Het is een methodische verdieping van het 8-fasenmodel. Inmiddels zijn er ook versies voor andere doelgroepen. KR8! ontwikkelaar Petra van Leeuwen geeft een korte introductie op het gebruik van KR8!

Online
Gratis

Actualiteitencollege: Seksuele vorming in het jongeren- en straathoekwerk

De afgelopen 2 jaar is onderzocht hoe de seksuele vorming van jongeren tussen de 10-24 jaar kan worden bevorderd. Welke knelpunten ervaren professionals in het jongerenwerk en straathoekwerk en welke ondersteuningsbehoeften zij hebben op dit gebied. Er is materiaal ontwikkeld om daadwerkelijk structureel op een positieve manier hieraan bij te kunnen dragen. Tijdens dit actualiteitencollege gaan de onderzoekers van het project in op de resultaten en worden de ontwikkelde materialen gedeeld.

Haarlem
00:00 - 13 juni 2024,
13 juni 2024

Actualiteitencollege: Seksuele vorming in het jongeren- en straathoekwerk

De afgelopen 2 jaar is onderzocht hoe de seksuele vorming van jongeren tussen de 10-24 jaar kan worden bevorderd. Welke knelpunten ervaren professionals in het jongerenwerk en straathoekwerk en welke ondersteuningsbehoeften zij hebben op dit gebied. Er is materiaal ontwikkeld om daadwerkelijk structureel op een positieve manier hieraan bij te kunnen dragen. Tijdens dit actualiteitencollege gaan de onderzoekers van het project in op de resultaten en worden de ontwikkelde materialen gedeeld.

Haarlem
Gratis

Online workshop: Aan de slag met Verbindend gezag

In onze huidige maatschappij werkt de oude autoriteit niet meer. Hoe geef je grenzen, regels en structuur aan op een manier die bij de jeugd van vandaag past? Hoe blijf je tegelijkertijd in contact met kinderen en jongeren? In deze workshop leert u hoe de verschillende interventies uit Verbindend gezag, Geweldloos verzet en Waakzame zorg in de praktijk kunnen worden ingezet. Enige bekendheid met het werk van Haim Omer wordt verondersteld.

Online
00:00 - 19 september 2024,
19 september 2024

Online workshop: Aan de slag met Verbindend gezag

In onze huidige maatschappij werkt de oude autoriteit niet meer. Hoe geef je grenzen, regels en structuur aan op een manier die bij de jeugd van vandaag past? Hoe blijf je tegelijkertijd in contact met kinderen en jongeren? In deze workshop leert u hoe de verschillende interventies uit Verbindend gezag, Geweldloos verzet en Waakzame zorg in de praktijk kunnen worden ingezet. Enige bekendheid met het werk van Haim Omer wordt verondersteld.

Online
Betaald

Jubileumcongres De Borg ‘Van netwerk naar vangnet’

Hoe bied je succesvolle behandeling en begeleiding aan mensen met een LVB en bijkomende psychiatrische en gedragsproblemen? Wat vraagt dit aan samenwerking? Welke financiële maatschappelijke ontwikkelingen worden bepaald en welke innovaties zien we voor de toe-komst?

Lees hier het programma aan dit congres van De Borg en over hoe aan te melden.

Ede
00:00 - 5 juni 2024,
5 juni 2024

Jubileumcongres De Borg ‘Van netwerk naar vangnet’

Hoe bied je succesvolle behandeling en begeleiding aan mensen met een LVB en bijkomende psychiatrische en gedragsproblemen? Wat vraagt dit aan samenwerking? Welke financiële maatschappelijke ontwikkelingen worden bepaald en welke innovaties zien we voor de toe-komst?

Lees hier het programma aan dit congres van De Borg en over hoe aan te melden.

Ede
Betaald
Meer aan het laden..