Hoe was jouw dag online?

Gratis

Productinformatie

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn gevoeliger voor de risico’s van online contact, zoals seksuele of financiële uitbuiting. Deze tools helpen professionals om hierover in gesprek te gaan met deze jongeren om de kans op negatieve online ervaringen te verkleinen.

De oplegger geeft de urgentie aan van aandacht voor online gedrag, zeker voor jongeren met een LVB.

De tool ‘Hoe was jouw dag online?’ geeft tips voor professionals in het sociaal domein om plezier en risico van online contacten bespreekbaar te maken. Het geeft daarnaast handvatten om jongeren weerbaarder te maken op sociale media en biedt links naar verdieping voor specifieke situaties.

De gespreksleidraad helpt het gesprek over online contacten te structureren en heeft ruimte voor notities.