Hoe was jouw dag online?

 0,00

Productinformatie

Jongeren met een LVB zijn gevoeliger voor de risico’s van de digitale wereld zoals negatieve ervaringen met online contact en zelfs seksuele of financiële uitbuiting.
De tool biedt:

  • Tips voor professionals in het sociaal domein om plezier en risico van online contacten bespreekbaar te maken met de jongeren en hun ouders/verzorgers.
  • Handvatten om jongeren weerbaarder te maken op sociale media en links naar verdieping voor specifieke situaties.
  • Suggesties voor wat je kunt doen als je het gevoel hebt dat er risico is op negatieve ervaringen of dat er al iets is mis gegaan.
  • De opgenomen gespreksleidraad helpt het gesprek over online contacten te structureren en geeft suggesties voor vraagstelling.

Deze tool is gebaseerd op onderzoeken en good practices die naar voren zijn gekomen tijdens gesprekken met medewerkers van verschillende jeugdhulporganisaties.