Search
Close this search box.

Richtlijn Effectieve Interventies LVB

 0,00

Individueel downloaden

Productinformatie

De Richtlijn effectieve interventies LVB (De Wit, Moonen & Douma, 2011) werd ontwikkeld omdat er weinig interventies specifiek voor jeugdigen met een LVB waren. Vaak werden (en worden) interventies ingezet die voor jeugdigen zonder een LVB bedoeld zijn.

Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor het ontwikkelen, aanpassen en uitvoeren van gedragsveranderende interventies voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Hij is gebaseerd op een uitvoerige literatuurstudie, interviews met deskundigen en discussies met de projectgroep over de bevindingen.

Hierdoor is inzicht verkregen in:

  • Wat de ‘kenmerken’ van een LVB zijn waarmee bij het inzetten of ontwikkelen van een interventie rekening moet worden gehouden.
  • Wat er aan een interventie aangepast moet worden om met die kenmerken rekening te houden en zo de kans op een positief effect te vergroten.
  • Hoe die aanpassingen er concreet uit kunnen zien.

De concrete aanbevelingen staan in tabelvorm weergegeven in hoofdstuk 6 (pp. 41-49). De tekst in de hoofdstukken daarvoor vormt de onderbouwing en toelichting.

 

Herziene versie 2023

In juli 2023 is een herziene versie gepubliceerd van de aanbevelingen in hoofdstuk 6 van de oorspronkelijke richtlijn.

Deze versie is gebaseerd op een uitvoerige praktijktoets van deze aanbevelingen door professionals met veel kennis over en ervaring met het ondersteunen, begeleiden en behandelen van personen met een LVB. Daarnaast zijn er professionals geïnterviewd die een interventie voor mensen met een LVB hebben ontwikkeld. Voor de theoretische onderbouwing van en toelichting op de aanbevelingen en de kenmerken van een LVB verwijzen we naar de oorspronkelijke versie van de richtlijn (De Wit et al., 2011).

Met de professionals is nagegaan waaraan een interventie moet voldoen om aan te sluiten bij de kenmerken van een LVB om de kans op een positief effect te vergroten. Ook is gecontroleerd of de oorspronkelijke aanbevelingen nog juist en actueel zijn en wat daaraan gewijzigd zou moeten worden. Tot slot is nagevraagd wat er aangepast moet worden om de aanbevelingen ook van toepassing te laten zijn op volwassenen met een LVB.

Verschillen tussen de 2011-versie en de huidige versie

Het grootste verschil tussen de 2011-versie en deze versie is de volgorde van de zes categorieën aanbevelingen. Categorie 6 ‘Veilige en positieve leeromgeving’ uit de 2011-versie wordt nu als eerste genoemd. Daardoor schuiven de andere categorieën op.
De overige wijzigingen betreffen vooral aanvullingen. Die gaan deels over het inzetten van de smartphone, wat in 2011 nog minder vanzelfsprekend was.

Tot slot, de aanbevelingen in de herziene versie van de richtlijn zijn ook bruikbaar voor volwassenen met een LVB (tenzij anders vermeld).