Home » Over ons » Deelnemers

Onze deelnemers

We kunnen onze kennisfunctie niet waarmaken zonder de financiële bijdrage en inhoudelijke expertise van onze circa 50 deelnemers: zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg, (gespecialiseerde) jeugdhulp, GGZ en clientondersteuning.
Dit landelijk dekkend netwerk van zorgorganisaties beschikt over een breed aanbod van kennis en ervaring op het gebied van de ondersteuning en zorg aan mensen met een LVB.
Afbeelding met alle logo's van de deelnemers van het Landelijk Kenniscentrum LVB
ABC deelnemers

VG-zorg

Werkgebied

Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland
Doelgroep

Abrona is er voor volwassenen in de regio Utrecht met zorgprofielen VG 1 t/m 8.
De meeste cliënten die bij ons wonen, hebben een Wlz-indicatie met de grondslag VG (ZZP VG), en ontvangen behandeling bij Abrona.

Aanbod

Wonen in de wijk
Dagbesteding
Ambulante behandeling (o.a. in poliklinieken) en intramurale behandeling
Diagnostiek

Show

Wonen in de wijk
Dagbesteding
Ambulante behandeling (o.a. in poliklinieken) en intramurale behandeling
Diagnostiek

Specialisme

Er wordt gewerkt volgens het behandelmodel Triple-C en het methodisch kader LifeWise.

Er is o.a. een polikliniek in het Diakonessenhuis in Utrecht en in het Tergooi ziekenhuis in Blaricum speciaal afgestemd op mensen met een VB.

Jeugd-GGZ

Werkgebied

Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel
Doelgroep

Accare biedt zorg aan kinderen en jeugdigen met een (vermoeden van) psychiatrische stoornis.

Aanbod

Ambulante behandeling
Diagnostiek
Consultatie

Show

Ambulante behandeling
Diagnostiek
Consultatie

Specialisme

Er wordt vanaf de intake gewerkt via het cognitief gedragstherapeutisch proces. Binnen alle regio’s is kennis van de LVB-doelgroep aanwezig.

VG-zorg

Werkgebied

Friesland
Doelgroep

Alliade biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en aan kwetsbare ouderen. Voorbeelden van kwetsbaarheden zijn psychiatrische ziektebeelden, ontwikkelingsstoornissen, verslaving en in aanraking komen met justitie. De zorgindicaties van deze mensen variëren tussen een VG3 of een VG7 (met meerzorg), Wmo-indicaties, etc.

Aanbod

Wonen op instellingsterrein of in de wijk
Dagbesteding
Ambulante en intramurale behandeling
Diagnostiek
Jobcoach
Onderwijs
Consultatie in de regio bij onbegrepen gedrag en (L)VB
Ambulante (gezins)begeleiding
Orthopedagogisch Behandelcentrum

Show

Wonen op instellingsterrein of in de wijk
Dagbesteding
Ambulante en intramurale behandeling
Diagnostiek
Jobcoach
Onderwijs
Consultatie in de regio bij onbegrepen gedrag en (L)VB
Ambulante (gezins)begeleiding
Orthopedagogisch Behandelcentrum

Specialisme

De polikliniek (L)VB van Alliade biedt multidisciplinaire en specialistische handelingsgerichte, classificerende, medische en psychiatrische specialistische diagnostiek en evidence-based behandelingen.

Kliniek de Omswaai biedt crisiszorg en kortdurende intensieve multidisciplinaire klinische behandeling aan cliënten met een LVB vanuit een besloten setting.
Kinderen met een LVB kunnen terecht in een gezinshuis of meeleefgezin.

VG-zorg, Sociaal Domein

Werkgebied

Noord-Brabant
Doelgroep

Amarant biedt ondersteuning aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking eventueel met bijkomende ondersteuningsvragen (op het gebied van psychiatrie en verslaving), niet aangeboren hersenletsel of autisme (normale begaafdheid).

Aanbod

Wonen op instellingsterrein of in de wijk
Dagbesteding
Ambulante en intramurale behandeling
Onderwijs
Diagnostiek
Jobcoach
Orthopedagogisch Behandelcentrum

Show

Wonen op instellingsterrein of in de wijk
Dagbesteding
Ambulante en intramurale behandeling
Onderwijs
Diagnostiek
Jobcoach
Orthopedagogisch Behandelcentrum

Specialisme

Behandelaanbod voor jongeren met een LVB en ernstige gedragsstoornissen (J-SGLVB).
Amarant heeft de module ‘Dit ben ik’, psycho-educatie over LVB, ontwikkeld voor jongeren en hun ouders.

VG-zorg, Sociaal Domein, Jeugdwet en Wlz

Werkgebied

Overijssel, Drenthe, Groningen
Doelgroep

Ambiq is er voor een brede groep cliënten met een licht verstandelijke beperking van -9 maanden tot 100+ jaar. De hulpvragen zijn hierdoor ook zeer uiteenlopend. Bijkomende problemen die we vaak zien zijn: gedragsproblemen, hechtingsproblemen, persoonlijkheidsproblemen, seksuele problemen, traumaklachten en middelengebruik.

Aanbod

Wonen op instellingsterrein
Dagbesteding
Ambulante en intramurale behandeling
Diagnostiek
Orthopedagogisch Behandelcentrum

Show

Wonen op instellingsterrein
Dagbesteding
Ambulante en intramurale behandeling
Diagnostiek
Orthopedagogisch Behandelcentrum

Specialisme

Ambiq biedt specialistische systeemgerichte hulp en behandeling aan mensen met een LVB en bijkomende problematiek.

Er zijn drie expertthema’s: trauma, gehechtheid en seksualiteit.
Onderscheidend zijn de behandeling voor het jonge kind, kortdurende opname voor intensieve traumabehandeling en de samenwerking in KINGS, gezinstraumabehandeling (i.s.m. Accare).

VG-zorg

Werkgebied

Utrecht, Noord-Holland
Doelgroep

Amerpoort is er voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB), Ernstig verstandelijke beperkingen (EVB(+)), Meervoudig verstandelijk gehandicapt MVG(+), Licht verstandelijke beperking LVB(+), Jeugd en Gezin, Ouderen en verpleegzorg.

Aanbod

Wonen op instellingsterrein of in de wijk
Dagbesteding
Ambulante en intramurale behandeling
Onderwijs
Diagnostiek
Jobcoach

Show

Wonen op instellingsterrein of in de wijk
Dagbesteding
Ambulante en intramurale behandeling
Onderwijs
Diagnostiek
Jobcoach

VG-zorg

Werkgebied

Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant
Doelgroep

ASVZ ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, waaronder (veel) cliënten met ernstig probleemgedrag (zorgzwaarte VG7 + meerzorg).

Aanbod

Wonen op een instellingsterrein of in de wijk
Dagbesteding
Ambulante en intramurale behandeling
Onderwijs
Diagnostiek
Jobcoach
Intensieve begeleiding (Very intensive Care Workhomes)

Show

Wonen op een instellingsterrein of in de wijk
Dagbesteding
Ambulante en intramurale behandeling
Onderwijs
Diagnostiek
Jobcoach
Intensieve begeleiding (Very intensive Care Workhomes)

Specialisme

ASVZ is gespecialiseerd in het werken volgens het Triple-C model dat binnen ASVZ ontwikkeld is.

We nemen deel aan het project Pro (opgezet met Pluryn, Trajectum, Zilveren Kruis, VGZ en CCE).

VG-zorg

Werkgebied

Overijssel (Twente), Gelderland (Achterhoek)
Doelgroep

Aveleijn ondersteunt cliënten met een verstandelijke beperking in alle leeftijden bij een leven vol betekenis.

Aanbod

Wonen in de wijk
Dagbesteding
Ambulante en intramurale behandeling
Diagnostiek
Jobcoach
Vrije tijd

Show

Wonen in de wijk
Dagbesteding
Ambulante en intramurale behandeling
Diagnostiek
Jobcoach
Vrije tijd

Specialisme

Aveleijn is gespecialiseerd in ondersteuning bij verslavingsproblematiek.

VG-zorg

Werkgebied

Noord-Brabant, Gelderland
Doelgroep

Cello ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in alle levensfasen, ongeacht bijkomende (secundaire) problematiek zoals een autismespectrumstoornis, problemen op het gebied van de geestelijke gezondheid, problematisch middelengebruik, somatische zorg etc.

Aanbod

Wonen op instellingsterrein of in de wijk
Dagbesteding
Intramurale behandeling
Diagnostiek

Show

Wonen op instellingsterrein of in de wijk
Dagbesteding
Intramurale behandeling
Diagnostiek

Specialisme

Cello heeft een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde samenwerkingspartners in diverse (zorg)sectoren.

VG-zorg, GGZ

Werkgebied

Amsterdam
Doelgroep

Cordaan is er voor volwassenen met een LVB, volwassenen met een LVB en GGZ-problematiek (LVB +) en ouders met een LVB.

Hulpvragen op het gebied van wonen, werk en dagbesteding, behandeling, meedoen in de wijk, ouderschap.
Vaak geziene bijkomende problematiek: verminderde adaptieve vaardigheden, laag sociaal emotioneel niveau, disharmonisch profiel, trauma, hechtingsstoornis, autisme, gebrekkige emotieregulatie, verslaving, kwetsbaarheid op meerdere gebieden, bijvoorbeeld criminele uitbuiting of social media.

Aanbod

Wonen in de wijk
Dagbesteding
Ambulante en intramurale behandeling
Diagnostiek
Jobcoach

Show

Wonen in de wijk
Dagbesteding
Ambulante en intramurale behandeling
Diagnostiek
Jobcoach

Specialisme

Expertise op het gebied van LVB en bijkomende problematieken, zoals autisme, psychiatrische klachten of verslaving, maar ook gerelateerd aan de dynamiek, prikkels en verleidingen van de grote stad.
Cordaan investeert in samenwerking tussen LVB en GGZ met de projecten ‘Sluitende Keten VGZ/GGZ’ en ‘Proeftuin Geuzenhoek’.

Cordaan heeft de webapp ‘Middelengebruik en Verslaving’ ontwikkeld.

Cordaan werkt met het methodisch kader LifeWise voor passende begeleiding.

Cordaan werkt o.a. met de HouVast-methodiek voor de ondersteuning van ouders met een LVB.

Het Leer-Werkbedrijf creëert passende dagbestedingsplekken, maar ook een IPS-traject met een jobcoach kan ingezet worden.