Home » Thema’s » Professionalisering & LVB-kennis

Professionalisering

Veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben op enig moment ondersteuning of zorg nodig. 

Als professional in de zorg, het onderwijs, de GGZ, het wijkteam, de veiligheidsketen of bij de gemeente kom je daarom in contact met mensen met een LVB. 

Ontwikkel je kennis over deze vaak niet-zichtbare beperking.

Professional in gesprek met cliënt

Waarom is aandacht voor deze beperking belangrijk?

Als je weet dat jeugdigen en volwassenen met een LVB relatief vaak in aanraking komen met bijvoorbeeld jeugdzorg, schuldenproblematiek of GGZ, dan begrijp je dat de kans groot is dat jij ook met deze groep in aanraking komt.

Het is dus belangrijk om te kunnen signaleren dat er wellicht sprake is van een LVB bij iemand. Zo kun je in het contact en de ondersteuning goed afstemmen op mensen met een (vermoedelijke) LVB en effectiever werken. Helaas is dat vaak niet het geval omdat kennis over een LVB ontbreekt.

Ontwikkel je LVB-kennis!

Op deze pagina professionalisering vind je een goed overzicht van de kennis, tools, e-learnings en samenwerkingen waarmee jij als professional sterker wordt in je vak. 

Direct naar

Producten en kennisaanbod op onze site

Op onze site wordt op verschillende manieren kennis geboden over een LVB en hoe je hier als professional op kunt aansluiten in je werk. 

  • Op de pagina producten kun je per sector of type product zoeken naar handreikingen, tools, e-learnings en video’s.
  • In de Tookit Blik op LVB vind je praktische tools ontwikkeld voor en getoetst in de praktijk.
  • Onze themapagina’s zijn de toegang tot kennis in specifieke werkgebieden.
 
Hieronder kun je direct naar pagina’s met specifieke thema’s en producten gaan die voor professionals in allerlei sectoren relevant zijn.

Zie jij het, die LVB?

Een gratis, geaccrediteerde e-learning met vier modules: Ogen open voor LVB, Handen uit de mouwen, LVB & risico's en LVB & GGZ. Klik hier voor de pagina

Tookit klein voor zijbalk

Online Toolkit Blik op LVB

De Toolkit biedt handvatten om prettig en met meer resultaat te werken met jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB. Het zijn toegankelijke tools voor iedere (jeugd)professional.

signalering, screening en diagnostiek van een lvb

Signaleren, screenen en diagnostiek

Een dossier over het herkennen van een LVB en meer specialistische kennis over screenen en diagnostiek.

Aansluiten bij een LVB

Hoe kun je als professional in houding, communicatie en ondersteuning aansluiten bij iemand met een LVB? Ons uitgangspunt: je hoeft het niet zeker te weten om er naar te handelen.

LVB-kennis per sector

Zorg

Veel mensen met een LVB hebben op enig moment in hun leven zorg nodig, in onze Toolkit en op onze productpagina kun je de categorie zorg selecteren voor het aanbod aan tools en handreikingen die jij kunt gebruiken bij je werk met mensen met een LVB. Veel van onze deelnemers leveren input voor, en gebruiken, onze producten.

GGZ

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen de GGZ als het gaat om patiënten met een LVB. Op onze themapagina LVB & GGZ delen we verschillende ontwikkelingen en handige informatie voor professionals in deze sector.

Politie & Justitie

Ook binnen de strafrechtketen komen professionals mensen met een LVB tegen. Denk bijvoorbeeld aan slachtoffers van uitbuiting of mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan criminaliteit. Op de themapagina LVB & Risico’s lees je hier meer over.

Gemeente & wijkteam

Iemand met een LVB kan vaker hulp en ondersteuning gebruiken. Bijvoorbeeld bij hele praktische zaken zoals de financiën. Waarschijnlijk heb je in je werk daarom geregeld contact met iemand met een LVB, misschien zonder dat je het direct doorhebt.

Op onze themapagina LVB & Participatie vind je meer informatie die interessant kan zijn voor jou.

Wil je direct aan de slag? Kijk dan in onze Toolkit Blik op LVB. Daar vind je praktische tools per sector geordend.

Onderwijs

In vrijwel iedere reguliere basisschoolklas zit een kind met deze niet zichtbare beperking. In het VMBO met LWWO functioneert 44% van de leerlingen op LVB niveau. En in het praktijkonderwijs is dit 96%. 

Een LVB maakt kwetsbaar voor overvraging en faalangst, overschreeuwen, druk of lastig gedrag. En dat kan uiteindelijk resulteren in spijbelen en zelfs vroegtijdig schoolverlaten. 

Op de themapagina LVB & Onderwijs lees je hier meer over en vind je direct alle praktische tools voor  professionals in het onderwijs.

Integraal samenwerken in de jeugdhulp

Als een jeugdige een LVB heeft werkt dit vaak door in meerdere leefgebieden, zoals school, sport, wonen, thuis/ouders en het sociale netwerk. Zo komen er vaak meerdere professionals in contact met de jeugdige en het gezin. Samenwerken aan 1 plan levert dan het beste resultaat, maar hoe doe je dat? Daar krijg je inspiratie en informatie voor op deze pagina.

Uitwisselen en inspireren

LinkedIn

Op LinkedIn delen we dagelijks een bericht. Niet alleen van onszelf, maar ook onze selectie van LVB gerelateerd nieuws.
Zo mis je niets, al het nieuws op 1 plek!

Channel LVB in het sociaal domein

Op 1SD vind je andere professionals om kennis mee uit te wisselen, vragen aan te stellen en te leren van elkaars ervaring. Ons Channel biedt naast ons kennisaanbod een plek om zichtbaar te worden, anderen aan je initiatief te verbinden, om te signaleren en kansen of knelpunten aan te kaarten.

Samenwerken in de (jeugd)hulp

Kinderen en gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vaker hulp vanuit meerdere specialismen, zoals jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz, verslavingszorg en speciaal onderwijs. Uit je bubbel gaat vanuit de praktijk in op integraal werken met vragen als waar ligt de regie en hoe bouw je samen aan doelen en vertrouwen?

Onze LVB-kennis op andere sites

Onze kennis over een LVB wordt op verschillende manieren geïmplementeerd bij het Nederlands Jeugdinstituut. In dossiers en in projecten waarin wij samenwerken met het NJI en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie implementeert LVB-verbijzondering in specifieke dossiers en werkt nauw met ons samen in projecten voor betere jeugdhulp. 

De Beroepsvereniging van sociaal werkers bevordert de kwaliteit van sociaal werk en komt op voor het belang van hun leden. Via het BPSW-platform werken leden aan hun vakverdieping binnen de eigen specialisaties. Hier vind je een integraal dossier LVB.

Academische Werkplaats Kajak

Opgericht in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en kernpartners, om de eigen regie en participatie van kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problematiek te vergoten.

Online toolbox voor financieel adviseurs

Toolbox voor financiële ondersteuners: Ondersteuning aan mensen met een LVB. Met een informatiekaart, gesprekskaart en dienstverleningskaart LVB.

Online toolbox voor wijkteams

Deze toolbox geeft een overzicht van praktische hulpmiddelen voor wijkteammedewerkers. De tools van zes organisaties zijn hier gebundeld in thema’s. Ze helpen bij het ondersteunen van kinderen, jongeren, ouders en andere opvoeders.

Platforms

Onze e-learning is op verschillende platforms te volgen.