Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met persoonsgegevens. We maken duidelijk welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden. We leggen ook uit hoe je gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat je hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat we:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we op het moment dat we je persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring.
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist.
  • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
  • jouw recht respecteren om uw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Het Landelijk Kenniscentrum LVB verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om statistieken over websitebezoekers te verzamelen, waarmee het Kenniscentrum de website beter op hen kan afstemmen. Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites

Voor het verzenden van de nieuwsbrief via Mailchimp: informatie die je hebt ingevuld op het aanmeldformulier van Mailchimp op basis van jouw toestemming (art. 6 lid 1 (a) AVG)

Voor het verlenen van diensten en of leveren van producten:
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt; voorbeelden hiervan zijn in mail(s) aan ons, aanmelding voor een bijeenkomst, in een bestelling, in correspondentie en in telefonisch of persoonlijk contact. Gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn gegeven.

Wij geven de door jouw verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken we gebruik van een derde partij voor de afhandeling van betalingen en onze nieuwsbrief.

Hierbij zorgen we er onder meer (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen we hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Dit zijn afhankelijk van het doel de persoonsgegevens die wij verwerken:

NAW-gegevens
Organisatie waar je werkzaam bent
E-mailadres
Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies

Cookies, voor functionele, statistische en analytische doeleinden:
Voor een optimale gebruikerservaring van onze website kun je ervoor kiezen om cookies te accepteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op jouw apparaat. Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Daarnaast gebruiken we cookies voor onderzoek naar websitegebruik. Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn webstatistieken te maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te stemmen.

Bij je eerste bezoek aan onze website informeren wij je over deze cookies en vragen wij waar nodig jouw toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt deze toestemming altijd aanpassen. De wettelijke grondslagen hiervoor zijn:

Voor analytische cookies: op basis van ons gerechtvaardigd belang tot het laten functioneren en verbeteren van de website (art. 6 lid 1 (f) AVG)
Voor tracking cookies: op basis van jouw toestemming (art. 6 lid 1 (a) AVG)
Voor security cookies en overige functionele cookies. Op basis van ons gerechtvaardigd belang tot het runnen van een beveiligde website (art. 6 lid 1 (f) AVG)


Het Kenniscentrum verstrekt geen gegevens buiten de EU, behalve:
Aan MailChimp (voor de nieuwsbrief): servers bevinden zich in de Verenigde Staten
Aan Google (analytics) en Microsoft Clarity: servers bevinden zich in de Eu en de Verenigde Staten

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het Landelijk Kenniscentrum LVB bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is. We hanteren een standaard bewaartermijn van twee jaar. Dat wil zeggen dat we gegevens twee jaar nadat je actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen we je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die we langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst en bij sollicitaties maximaal vier weken of na jouw toestemming maximaal één jaar.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met onze website zijn verbonden. We kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Vragen, of jouw gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens. Inzage, correctie, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunnen enkel schriftelijk worden aangevraagd.

Post
Landelijk Kenniscentrum LVB
Postbus 519
3500 AM Utrecht

Of via e-mail
info@kenniscentrumlvb.nl

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen we je – bij een schriftelijk verzoek tot inzage – om jezelf adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de app ‘KopieID’ voor gebruiken.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat het verzoek binnen vier weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, dan zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Hoge Nieuwstraat 8
2514 EL Den Haag

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 17 juli 2024

Wijzigingen in deze privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken we nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft afgegeven.