Tijdschrift LVB Onderzoek en Praktijk

LVB Onderzoek & Praktijk is een uitgave voor professionals uit de praktijk en onderzoekswereld. In dit tijdschrift worden nieuwe inzichten en ervaringen over het werken met cliënten met LVB problematiek gedeeld.

Tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk 

LVB Onderzoek & Praktijk is een uitgave van het Landelijk Kenniscentrum LVB en verschijnt ieder voor- en najaar.

Onderdeel van het tijdschrift is het platform LVB & de Digitale wereld waar artikelen over onderzoek naar het gebruik, de ontwikkelingen en praktische toepassingen van digitale middelen als apps, social media en games direct na acceptatie worden gepubliceerd.

Alle artikelen zijn peer-reviewed.

Bekijk en download gratis de nieuwste editie of ga direct naar losse artikelen

Jaargang 20, nr 1.

Jessica Vervoort-Schel en collega’s schrijven over de desastreuze effecten van Adverse Childhood Experiences (ACE’s), ingrijpende jeugdervaringen. Organisatiebrede implementatie van Trauma Informed Care kan organisaties een fundament bieden voor welbevinden en ontwikkeling, passende behandeling en ondersteuning, en preventie van ingrijpende (jeugd)ervaringen bij zowel de hulpvrager als de hulpverlener.

Jolanda Douma en Suzanne Homma hebben een verkennend onderzoek gedaan naar suïcide en suïcidepreventie bij mensen met een LVB. Zij lijken daar een verhoogd risico op te hebben. In dit artikel wordt o.a. uiteengezet wat belangrijk is in de ondersteuning van mensen met een LVB die suïcidale uitspraken doen of gedrag vertonen.

Maroesjka van Nieuwenhuijzen is geïnterviewd ter gelegenheid van haar aanstelling als Bijzonder hoogleraar Licht verstandelijke beperking, ouderschap en jeugdbescherming aan de Universiteit van Amsterdam. Zij vertelt over wat de leerstoel inhoudt en wat het werkveld daar de komende vijf jaar van gaat merken.

In het artikel daarna gaat zij daar al wat dieper op in. Maroesjka van Nieuwenhuijzen en collega’s schrijven over het recht op passende hulp voor gezinnen van ouders met een LVB en pleiten voor preventieve continue duurzame ondersteuning.

De column is deze keer geschreven door Bas van Diggelen van Driestroom. Hij houdt een pleidooi om kritisch te zijn op het gebruik van het label LVB, want ‘Words matter’.

Aan de hand van casus Sterre maken Judith de Vroomen en Michel van den Bogaard van Specialistische GGZ Herlaarhof inzichtelijk wat je kunt doen als traumabehandeling niet of zelfs averechts lijkt te werken. Het blijkt dat met aanpassingen de therapie toch kan slagen.

Andries Schilperoord en Annematt Collot d’Escury gaan in hun bijdrage in waarom complottheorieën gemakkelijk gehoor vinden bij kwetsbare jongeren én wat het devies is: blijf in gesprek.

Lees hier peer-reviewed artikelen waarin onderzoek naar een LVB en het gebruik van digitale middelen, de ontwikkelingen en praktische toepassingen centraal staan. 

Een bijdrage indienen?

Inhoudelijke bijdragen aan LVB Onderzoek & Praktijk en LVB & de Digitale wereld zijn zeer welkom! Alle artikelen zijn peer-reviewed.
Bijdragen kunnen geleverd worden in de vorm van een artikel, discussiestuk, column, verslag van een congres, notitie over een onderzoek, reactie op een verschenen artikel, recensie over een publicatie, tips over cursussen en workshops, et cetera.

De redactie geeft waar nodig commentaar op ingezonden kopij en samen met de auteur(s) wordt de definitieve versie vormgegeven.
In de Schrijfwijzer staan de voorwaarden waaraan een publicatie moet voldoen. Alvast een paar belangrijke aanwijzingen:

  • In de inleiding van de bijdrage dient de relevantie voor de LVB-zorg duidelijk aangegeven te zijn.
  • Een bijdrage mag niet langer zijn dan 3500 woorden, exclusief een literatuurlijst met maximaal 20 referenties.

 

De deadline voor het voorjaarsnummer is 1 maart. Voor het najaarsnummer is de deadline 1 september

E-mail de hoofdredactie

Hoofdredacteur
Mariët van der Molen

Redactie

Hoofdredacteur 
Mariët van der Molen

Redactie

Annematt Collot D’Escury-Koenigs
Jolanda Douma
Annie de Groot
Hendrien Kaal
Maroesjka van Nieuwenhuijzen
Albert Ponsioen
Andries Schilperoord
Hilde Tempel

Tekstcorrecties

Jolanda Douma

Vermenigvuldiging Nezzo print en creatie – Druten
www.nezzo.nl

Correspondentie, kopij en abonnementen

Landelijk Kenniscentrum LVB
t.a.v. Redactie LVB Onderzoek & Praktijk
Churchilllaan 11
3527 GV  Utrecht

tel. 030-7400400
E-mail: redactie@kenniscentrumlvb.nl