LVB? Of toch niet?

Productinformatie

In je werk als begeleider of behandelaar in het onderwijs, (gezondheids)zorg, welzijn of opvoeding kom je jeugdigen of volwassenen tegen waarbij je twijfelt, is er sprake van een licht verstandelijke beperking (LVB) of is er iets anders aan de hand?

Deze routekaart helpt je om te bepalen of iemand mogelijk op LVB-niveau functioneert. En om een eerste indruk te krijgen van eventuele andere factoren dan een benedengemiddelde intelligentie die de beperking in adaptief functioneren (mede) kunnen verklaren. Met tools en tips zodat je indien nodig goed onderbouwd kunt doorverwijzen naar gedragswetenschappers met expertise op het gebied van LVB.

Voor professionals die in hun werk al rekening houden met de mogelijkheid van een een LVB bij de mensen waarmee ze werken en die de signalen goed willen uitvragen en interpreteren.