Onze producten

Bekijk en download gratis of bestel producten van het kenniscentrum. 

Zoeken

Categorieën

Product filter: Categorieen

Thema's

Product filter: Thema’s

Sectoren

Product filter: Sectoren
cover Hoe was jouw dag online 2023
Hoe was jouw dag online?
Gratis
10 september, 2023
Voor jongeren met een LVB is er door de digitalisering meer risico op negatieve online ervaringen en zelfs een grotere kans op risico's als seksuele of financiële uitbuiting. Deze tool helpt professionals om in gesprek te gaan over online gedrag om de kans op negatieve online ervaringen te verkleinen.
Jongeren met een LVB zijn gevoeliger voor de risico’s van de digitale wereld zoals negatieve ervaringen met online contact en zelfs seksuele of financiële uitbuiting. De tool biedt: Tips voor professionals in het sociaal domein om plezier en...
cover weten wat werkt VS 2
Weten wat werkt
Gratis
19 juli, 2023
Interventies en methodieken die zijn ontwikkeld voor mensen zonder beperking zijn niet altijd effectief in te zetten bij mensen met een LVB. Dit is een overzicht in 7 thema's van interventies en methodieken die worden gebruikt voor mensen met een LVB.
Interventies en methodieken die zijn ontwikkeld voor mensen zonder beperking zijn niet altijd effectief in te zetten bij mensen met een LVB. De kenmerken van een LVB, zoals een beperktere woordenschat en taalbegrip, behoefte aan meer verwerkingstijd en...
cover Richtlijn effectieve interventies Herzien versie
Richtlijn Effectieve Interventies LVB
Gratis
14 juli, 2023
Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaker emotionele en gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder een LVB. Het is belangrijk deze problemen zo adequaat mogelijk te behandelen, maar dat blijkt niet eenvoudig, onder andere vanwege een gebrek aan interventies die speciaal voor hen ontwikkeld en op effectiviteit onderzocht zijn.
De Richtlijn effectieve interventies LVB (De Wit, Moonen & Douma, 2011) werd ontwikkeld omdat er weinig interventies specifiek voor jeugdigen met een LVB waren. Vaak werden (en worden) interventies ingezet die voor jeugdigen zonder een LVB bedoeld zijn. Deze...
Najaar 2022 LVB Onderzoek & Praktijk
Tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk: Najaarsnummer 2022, jaargang 20 nr. 2
Gratis
1 juni, 2023
Geen themanummer, maar het heeft er wel wat van weg met drie stukken over inclusie en twee bijdragen die hier nauw op aansluiten. Ze gaan in ieder geval allemaal over het streven naar een zo optimaal mogelijke en volledige deelname aan de maatschappij.
Allereerst is daar een bijdrage van Femke Scheffers en drie collega’s over veerkrachtig functioneren: “het effectief onderhandelen over, aanpassen aan, of beheren van bronnen van stress en trauma”. De auteurs geven aan dat mensen met een verstandelijke beperking...
Cover LVB_OnderzoekPraktijk_voorjaar20221024_1
Tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk: Voorjaarsnummer 2022, jaargang 20 nr. 1
26 april, 2023
Dit voorjaarsnummer begint met een van Vervoort-Schel en collega’s over Adverse Childhood Experiences (Ace’s), ingrijpende jeugdervaringen. De auteurs gaan in op de desastreuze effecten van die ervaringen en op het idee dat mensen met cognitieve en adaptieve beperkingen bovendien extra kwetsbaar lijken voor zowel het meemaken als de gevolgen van ACE’s.
Jessica Vervoort-Schel en collega’s schrijven in dit nummer over de desastreuze effecten van Adverse Childhood Experiences (ACE’s), ingrijpende jeugdervaringen. Organisatiebrede implementatie van Trauma Informed Care kan organisaties een fundament bieden voor welbevinden en ontwikkeling, passende behandeling en ondersteuning,...
Meer producten laden..