Search
Close this search box.

LVB Onderzoek & Praktijk Voorjaar 2022 Jaargang 20 – nummer 1

Productinformatie

Inhoud

Waarom trauma informed care als organisatiebreed raamwerk voor trauma-sensitieve zorg?
Jessica Vervoort-Schel, Rianne Pellemans-van Rooijen, Roel Kooijmans & Xavier Moonen – pp. 4-13

Suïcide en suïcidepreventie in de gespecialiseerde LVB-zorg: een eerste verkenning
Jolanda Douma & Suzanne Homma – pp. 18-33

Interview: Maroesjka van Nieuwenhuijzen: Bijzonder hoogleraar Licht verstandelijke beperking, ouderschap en jeugdbescherming
Hilde Tempel & Albert Ponsioen – pp. 34-37

Recht op passende hulp voor gezinnen van ouders met een LVB
Maroesjka van Nieuwenhuijzen, Janet Verburg, Tanja Visser, Marcia Lever & Floor Kamer – pp. 38-43

Column: Words Matter Het gebruik van het label licht verstandelijke beperking in de hulpverlening
Bas van Diggelen – pp. 44-45

Traumabehandeling bij kinderen en jeugdigen met een LVB
Judith de Vroomen & Michel van den Bogaard – pp. 46-57

Van Waanzin, Wappies, Wanen en Wetenschap; naar betrouwbaarheid, verbondenheid en respect, van negeren naar communiceren
Andries Schilperoord & Annematt Collot d’Escury – pp. 58-65

Voor de volledige editie klik hier