Tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk: Voorjaarsnummer 2022, jaargang 20 nr. 1

Productinformatie

Jessica Vervoort-Schel en collega’s schrijven in dit nummer over de desastreuze effecten van Adverse Childhood Experiences (ACE’s), ingrijpende jeugdervaringen. Organisatiebrede implementatie van Trauma Informed Care kan organisaties een fundament bieden voor welbevinden en ontwikkeling, passende behandeling en ondersteuning, en preventie van ingrijpende (jeugd)ervaringen bij zowel de hulpvrager als de hulpverlener.

Jolanda Douma en Suzanne Homma hebben een verkennend onderzoek gedaan naar suïcide en suïcidepreventie bij mensen met een LVB. Zij lijken daar een verhoogd risico op te hebben. In dit artikel wordt o.a. uiteengezet wat belangrijk is in de ondersteuning van mensen met een LVB die suïcidale uitspraken doen of gedrag vertonen.

Maroesjka van Nieuwenhuijzen is geïnterviewd ter gelegenheid van haar aanstelling als Bijzonder hoogleraar Licht verstandelijke beperking, ouderschap en jeugdbescherming aan de Universiteit van Amsterdam. Zij vertelt over wat de leerstoel inhoudt en wat het werkveld daar de komende vijf jaar van gaat merken.

In het artikel daarna gaat zij daar al wat dieper op in. Maroesjka van Nieuwenhuijzen en collega’s schrijven over het recht op passende hulp voor gezinnen van ouders met een LVB en pleiten voor preventieve continue duurzame ondersteuning.

De column is deze keer geschreven door Bas van Diggelen van Driestroom. Hij houdt een pleidooi om kritisch te zijn op het gebruik van het label LVB, want ‘Words matter’.

Aan de hand van casus Sterre maken Judith de Vroomen en Michel van den Bogaard van Specialistische GGZ Herlaarhof inzichtelijk wat je kunt doen als traumabehandeling niet of zelfs averechts lijkt te werken. Het blijkt dat met aanpassingen de therapie toch kan slagen.

Andries Schilperoord en Annematt Collot d’Escury gaan in hun bijdrage in waarom complottheorieën gemakkelijk gehoor vinden bij kwetsbare jongeren én wat het devies is: blijf in gesprek.

Door een probleem met de website is het soms nodig om meerdere keren op de downloadknop te klikken. Onze excuses!