LVB in de samenleving

 

 

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) doen net als iedereen mee in de samenleving. Ze hebben hobby’s, gaan naar school en/of werk, reizen, wonen, hebben relaties. Maar ze hebben daarbij wel vaker ondersteuning nodig.

Om goed en zo volwaardig mogelijk te kunnen meedoen, is het belangrijk dat we als samenleving een LVB kunnen herkennen. Zo kunnen we rekening houden met mogelijkheden en moeilijkheden van mensen met een LVB. Wanneer er sprake is van een LVB leest u hier.

Bewust of onbewust, ook u komt waarschijnlijk vaak iemand met een LVB tegen. Want de groep mensen met een LVB is groot. Naar schatting gaat het in Nederland om 1,1 miljoen mensen met een LVB. Een exact aantal is niet bekend, dat heeft verschillende redenen:

  • Een LVB is vaak niet zichtbaar.
  • Als mensen met een LVB geen hulpvraag hebben (door bijvoorbeeld een steunend netwerk) wordt de LVB vaak ook niet herkend.
  • Het IQ van  inwoners van Nederland wordt niet standaard gemeten en geregistreerd.
  • Er is nog weinig ervaring met instrumenten die (beperkte) adaptieve vaardigheden kunnen meten.

Vanuit verschillende domeinen proberen onderzoekers en kennisorganisaties de groep mensen met een LVB in kaart te brengen. Aan de hand van deze onderzoeken heeft het Landelijk Kenniscentrum LVB een overzicht gemaakt van de cijfers en schattingen (klik op de tegels hieronder). Het lijkt om een grote groep mensen met een LVB te gaan, waardoor de urgentie om de communicatie, bejegening, dienstverlening, ondersteuning en behandeling goed te laten aansluiten hoog is. Alleen zo kan ook deze groep mensen zo goed en volwaardig meedoen aan de samenleving.

Onderwijs
lees meer...

In iedere bassischoolklas zit gemiddeld één moeilijk lerende leerling met een beperkt aanpassingsvermogen

Arbeidsparticipatie
lees meer...

Minder dan de helft van de mensen met een LVB is actief op de arbeidsmarkt

Dakloosheid
lees meer...

Dakloos raken is iets wat iedereen kan overkomen, maar mensen met een LVB lopen groter risico

Seksueel misbruik
lees meer...

Jeugdigen met een LVB lopen meer risico op seksueel misbruik

Psychiatrie
lees meer...

Door de kenmerken van een LVB is de kans op psychische problemen groter

Criminaliteit
lees meer...

Mensen met een LVB komen gemiddeld vaker in aanraking met justitie dan mensen zonder een LVB

Participatie
lees meer...

Voor mensen met een LVB wordt het op veel vlakken moeilijker om zonder ondersteuning mee te doen aan de maatschappij
LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl