Onze producten

Bekijk en download gratis of bestel producten van het kenniscentrum. 

Zoeken

Categorieën

Product filter: Categorieen

Thema's

Product filter: Thema’s

Sectoren

Product filter: Sectoren
Cover LVB_OnderzoekPraktijk_voorjaar20221024_1
Tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk: Voorjaarsnummer 2022, jaargang 20 nr. 1
Gratis
26 april, 2023
Dit voorjaarsnummer begint met een van Vervoort-Schel en collega’s over Adverse Childhood Experiences (Ace’s), ingrijpende jeugdervaringen. De auteurs gaan in op de desastreuze effecten van die ervaringen en op het idee dat mensen met cognitieve en adaptieve beperkingen bovendien extra kwetsbaar lijken voor zowel het meemaken als de gevolgen van ACE’s.
Dit voorjaarsnummer begint met een van Vervoort-Schel en collega’s over Adverse Childhood Experiences (Ace’s), ingrijpende jeugdervaringen. De auteurs gaan in op de desastreuze effecten van die ervaringen en op het idee dat mensen met cognitieve en adaptieve beperkingen...
Cover Toolkit Nibud
Toolkit voor financiële dienstverleners
Gratis
13 april, 2023
Een goede ondersteuning op financieel gebied kan problemen voorkomen voor iemand met een LVB en een beperktere financiële zelfredzaamheid. In deze Toolkit van het Nibud vind je een informatiekaart, gesprekskaart en dienstverleningskaart LVB.
Toolkit voor financiële ondersteuners: Ondersteuning aan mensen met een LVB. Met een informatiekaart, gesprekskaart en dienstverleningskaart LVB.
Cover Je ziet het niet, leer het zien!
Je ziet het niet, dus leer het zien!
Gratis
12 december, 2022
Praktische handvatten voor het tijdig herkennen van, en ondersteunen bij een licht verstandelijke beperking.
Ondersteun jij als professional jeugdigen of volwassenen in het sociaal domein, het onderwijs, bij politie of justitie of een financiële instelling? Dan werk je misschien zonder dat je het doorhebt met iemand met een licht verstandelijke beperking, want...
LVB-of toch niet1024_1
LVB? Of toch niet?
Gratis
28 november, 2022
In je werk als begeleider of behandelaar in het onderwijs, (gezondheids)zorg, welzijn of opvoeding kom je jeugdigen of volwassenen tegen waarbij je twijfelt, is er sprake van een licht verstandelijke beperking (LVB) of is er iets anders aan...
Cover Samen werken aan de weg naar het liéfst thuis
Samenwerken aan de weg naar het líefst thuis
Gratis
31 oktober, 2022
Er is een koerswijziging binnen de jeugdhulp richting zo thuis mogelijk opgroeien. Dat vraagt om meer trauma-geïnformeerde systeemhulp, bij voorkeur (intensief) ambulant. Ook voor jeugdigen en/of ouders met een LVB. Deze tool bestaat uit vier praktische overzichten met...
Basishandboek LVB voor Sociaal Werkers
Basisboek LVB voor sociaal werkers
 35,00
21 juli, 2022
Het basisboek LVB richt zich op (aankomend) sociaal werkers, zowel in de LVB-zorg als in andere domeinen waar ondersteuning wordt geboden. Te bestellen bij uitgeverij Van Gorcum. Vanuit de wetenschap en de praktijk hebben veel auteurs een bijdrage...
Overzicht wijkteam trajectkaarten clienten aantekeningen.pdf
Wijkteam trajectkaarten
Gratis
20 juli, 2022
Welke hulp kan een wijkteam bieden? En hoe leg je dat uit aan mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB)? Met deze vragen zijn wijkteammedewerkers van MEE Rotterdam Rijnmond samen met collega’s van ons kenniscentrum aan de slag...
Dit ben ik - man&vrouw.pdf
Dit ben ik
Gratis
28 juni, 2022
'Dit ben ik', een PDF om samen met de cliënt in te vullen tijdens de eerste gesprekken en de hulpvraag te formuleren. Zo kan de cliënt aangeven wat er goed gaat, wat er lastiger is en wat de...
cliënt adviesverslag
Cliënt adviesverslag
Gratis
23 juni, 2022
Een te downloaden en samen met de cliënt in te vullen PPT waarmee je op een eenvoudige en begrijpelijke wijze het advies van een psychodiagnostisch onderzoek kunt bespreken. In de Powerpoint vul je de uitkomsten van het onderzoek...
Tool tijdlijn (man vrouw) 2022 + werkinstructie.pdf
Levenslijn
Gratis
22 juni, 2022
Een handig instrument om de levenslijn van je cliënt samen in kaart te brengen. Met behulp van herkenbare pictogrammen, die verkregen zijn via de Krachtenwijzer, sluit je als professional aan bij de cliënt. Met werkinstructies. Deze tool is...
module 3
Zie jij het, die LVB? Module 3 LVB extra uitdagingen& risico's
Gratis
14 juni, 2022
Problemen heeft iedereen. Maar met een LVB is de kans op schooluitval, geen werk of dagbesteding, schulden en armoede en/of criminaliteit een stuk groter. In deze module zoom je in op de bijkomende problematiek die veel voorkomt. Hoe...
Met open ogen
Met open ogen
Gratis
16 mei, 2022
In samenwerking met Noord Holland:‘Samen Veilig heeft het Landelijk Kenniscentrum LVB twee webinars gemaakt voor professionals die werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs en/of de strafrechtketen. In dit webinar staan bewustwording over LVB en uitbuiting centraal. Met...
Webinar Pak uitbuiting aan
Pak uitbuiting aan
Gratis
16 mei, 2022
Tijdig (h)erkennen van een LVB en de risico’s die deze jongeren lopen verkleint de kans op uitbuiting. Dit webinar biedt een handelingsperspectief en is een vervolg op het webinar 'Met open ogen'. Want hoe herken je uitbuiting en...
cover Schema's Integraal Werken met complexe gezinnen
Schema Integraal Werken met kwetsbare gezinnen
Gratis
12 mei, 2022
Bevorderende & belemmerende factoren voor integraal werken met kwetsbare gezinnen vanuit het perspectief van professionals en ouders
  Twee overzichtelijke schema's met bevorderende en belemmerende factoren die een rol kunnen spelen bij het integraal werken met kwetsbare gezinnen. Wat werkt er wel en niet bij de steun aan deze gezinnen volgens ouders en professionals? Dat...
Jongen kijkt blij naar leerkracht die hem iets uitlegt.
Ondersteuningskaarten LVB
Gratis
11 mei, 2022
Hoe help je een leerling met een mogelijke LVB? Met onze ondersteuningskaarten inventariseer je stapsgewijs verschillende aspecten van adaptief leren bij leerlingen op de basisschool vanaf groep 5: motivatie & zelfvertrouwen, aandacht, informatieverwerking, basiskennis, redeneren en probleemoplossend vermogen, sociaal-emotionele regulatie en executief functioneren.
Hoe help je een leerling met een mogelijke LVB? Soms kom je als docent of intern begeleider in aanraking met een leerling die moeilijk leert of niet lekker meekomt in de klas. Het kan zijn dat er dan...
LBSenmensenhandel
Handreikingen aanpak mensenhandel/loverboyproblematiek LVB en psychische problematiek
Gratis
28 april, 2022
Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van mensenhandel/loverboys. In een project naar deze problematiek zijn verschillende handreikingen ontwikkeld of aangepast die informatie bieden over signalering, risicotaxatie, samenwerking...
schema integrale samenwerking - perspectief ouders
Schema Integraal Werken
perspectief van ouders
Gratis
28 april, 2022
Een overzichtelijke schema van bevorderende en belemmerende factoren die een rol kunnen spelen bij het integraal werken met kwetsbare gezinnen vanuit het perspectief van ouders.
Signalenkaart LVB
Signalenkaart LVB
Gratis
28 april, 2022
Een praktisch overzicht om de signalen van een mogelijke licht verstandelijke beperking (LVB) te herkennen en op de beperking aan te sluiten. Handig om te gebruiken als je in je werk met veel mensen contact hebt en je...
1
Verzameling beeldverhalen
Gratis
28 april, 2022
Verzameling producten waarin het beeld leidend is, om te gebruiken als ondersteuning bij het geven van uitleg aan mensen met een LVB. Over gezondheid, psychische problematiek en methodes om een eigen beeldverhaal te maken.
weten wat werkt
Weten wat werkt
Gratis
28 april, 2022
Interventies en methodieken die zijn ontwikkeld voor mensen zonder beperking zijn niet altijd effectief in te zetten bij mensen met een LVB. De kenmerken van een LVB, zoals een beperktere woordenschat en taalbegrip, behoefte aan meer verwerkingstijd en...
Zie jij het die LVB? Module 1
Zie jij het, die LVB? Module 1 Ogen open voor LVB
Gratis
14 april, 2022
Een LVB zie je niet. Juist die onzichtbaarheid kan in combinatie met de beperking zorgen dat jeugdigen en (jong)volwassenen langdurig overvraagd worden. Op termijn leidt dit vaker tot negatieve gevolgen als schooluitval, schulden, psychische problematiek of criminaliteit. Dit...
Integrale jeugdhulp infographic4
Infographic: Tools (niet alleen) voor wijkteams.
Gratis
12 maart, 2022
Deze infographic wijst je de weg naar gratis en in de praktijk beproefde tools voor het werken met jongeren met psychische problemen of een LVB. De website ‘Wijkteams werken met jeugd’ bundelt kennis en tools van zeven kennisinstituten....
Integrale jeugdhulp infographic3
Infographic: Suïcidepreventie bij jongeren
Gratis
12 maart, 2022
Kun jij suïcidaal gedrag herkennen en weet je hoe je ermee omgaat, ook als iemand een LVB heeft? Deze infographic bundelt recente kennis over suïcidepreventie uit de praktijk van de jeugd-ggz en de LVB-jeugdzorg. Een van de belangrijkste...
Integrale jeugdhulp infographic2
Infographic: Op weg naar volwassenheid
Gratis
12 maart, 2022
Hoe ondersteun je jongeren met een LVB en/of psychische problemen bij de veranderingen in deze periode en de overgang naar volwassenzorg. Deze kennis en tools helpen je daarbij. "Als jongere ben je naast je gezondheid ook vaak bezig...
Integrale jeugdhulp infographic
Infographic: Integrale Jeugdhulp: hoe pak je dat aan?
Gratis
12 maart, 2022
Wat werkt er en wat gebeurt er op dit moment in de integrale hulp aan gezinnen? Hier vind je een overzicht van recente projecten en ontwikkelingen. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Nederlands...
Handen uit de mouwen
Zie jij het, die LVB? Module 2 Handen uit de mouwen
Gratis
14 februari, 2022
Het (h)erkennen van een LVB is de eerste stap, maar hoe weet je dat dit de verklaring is van de aanpassingsproblemen? Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met ‘labels’, maar ook om tijdig de juiste ondersteuning...
Module 4
Zie jij het, die LVB? Module 4 LVB & GGZ
Gratis
14 januari, 2022
Jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB hebben drie tot vier keer meer kans op het ontwikkelen van psychische problematiek. En ongeveer 30 – 50% van de mensen met een LVB heeft psychische problemen (gehad). Na een korte opfrisser...
6
In gesprek met ouders
Gratis
12 januari, 2022
‘We vermoeden dat uw kind een licht verstandelijke beperking heeft.’ Hoe ga je dit lastige gesprek met ouders aan? Deze tool voor leerkrachten en ambulant begeleiders is ook heel bruikbaar voor bijvoorbeeld wijkteammedewerkers om ouders en kind eenvoudig...
LVBOenPnajaar2021
Tijdschrift: Najaarsnummer 2021 LVB Onderzoek & Praktijk
Gratis
1 december, 2021
Het najaarsnummer van LVB Onderzoek & Praktijk, ons tijdschrift voor professionals uit de praktijk en onderzoekswereld, is weer goed gevuld: Een onderzoek naar het effect van De Dialoog (Kocken, Van der Molen en Orobio de Castro), een trainingsmodule voor jeugdzorgwerkers...
Triple problematiek
Psychische problematiek, verslaving en een LVB
Gratis
7 oktober, 2021
dr. Neomi van Duijvenbode, vertelt over het belang van een totaal aanpak bij triple problematiek: psychische problematiek, verslaving én een LVB. Ze neemt je mee in het leven van Kevin. Kijk jij verder dan één soort problematiek? Bekijk...
Digitaal burgerschap en LVB
Digitaal burgerschap & LVB
Gratis
7 oktober, 2021
De digitale wereld is voor mensen met een LVB vaak complex, belangrijk dus om op te letten als professional. Rogier de Groot geeft tips om hier in de praktijk alert op te zijn en het gesprek aan te...
Ervaar zelf hoe het is om een LVB te hebben
Ervaar zelf hoe het is om een LVB te hebben
Gratis
7 oktober, 2021
Met een ervaringsopdracht laat Nannie de Rooij je ervaren hoe het is om een LVB te hebben. Sluit je ogen en laat je meenemen…(20 min.) Klik hier om de video te bekijken.
17
Kennis maken met een LVB
Gratis
7 oktober, 2021
In deze video laat prof. dr. Xavier Moonen je kennismaken met de kenmerken van een licht verstandelijke beperking (LVB) en over hoeveel mensen we het dan hebben. Weet jij wanneer je kunt zeggen dat iemand een LVB heeft?...
Voorkant-AW-Kajak-problematische-gehechtheid
Handreiking Problematische gehechtheid en LVB
Gratis
1 oktober, 2021
Jeugdigen met een LVB lopen een relatief groot risico op het ontwikkelen van een problematische gehechtheid, vooral op gedesorganiseerde gehechtheid. Verschillende kenmerken van een LVB en omgevingsfactoren spelen een rol bij het ontstaan van deze problemen. Deze handreiking...
Aansluiten bij een LVB, ...(hoe) doe jij dat
Aansluiten bij een LVB..(hoe) doe jij dat?
Gratis
22 september, 2021
Mensen met een LVB hebben behoefte aan een houding en manier van communiceren die zijn aangepast aan de kenmerken die bij hun beperking horen. Onze praktische tool biedt handvatten voor het aansluiten bij een LVB in (hulp)gesprekken en...
Hoe was jouw dag online
Hoe was jouw dag online?
Gratis
15 juli, 2021
Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn gevoeliger voor de risico’s van online contact, zoals seksuele of financiële uitbuiting. Deze tools helpen professionals om hierover in gesprek te gaan met deze jongeren om de kans op negatieve...
RichtlijnDO
Richtlijn Diagnostisch Onderzoek LVB
Gratis
14 juni, 2021
In de richtlijn worden aanbevelingen gedaan voor het ontwikkelen, aanpassen en afnemen van diagnostische instrumenten bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze richtlijn is het resultaat van drie deelonderzoeken: - een uitvoerige literatuurstudie; - de bestudering van...
LVB-en-GGZ-klein-.png
Informatiebronnen LVB en GGZ
Gratis
26 mei, 2021
Uit onderzoek blijkt dat rond de 40% van de patiënten in de GGZ  functioneert op het niveau van een licht verstandelijke beperking (LVB). Het komt dus vaker voor dan over het algemeen in de GGZ wordt gedacht. Als...
Videoserie LVB & uitbuiting
Videoserie LVB & uitbuiting
Gratis
16 mei, 2021
Het Landelijk Kenniscentrum LVB en Koraal hebben een serie van vijf video’s gemaakt over het risico op en het signaleren van uitbuiting. Deze video’s zijn vrij te gebruiken voor organisaties die meer bewustzijn en kennis willen ontwikkelen over...
LVBOenPvoorjaar2021
Tijdschrift: Voorjaarsnummer 2021, jaargang 19 nr. 1
Gratis
12 mei, 2021
In dit voorjaarsnummer beschrijven Katharina Visser en Corine van Vliet ervaringen van medewerkers met de methodiek Geweldloos Verzet in residentiële instellingen voor jeugdigen met een LVB. De methodiek richt zich op een interactionele manier op het verminderen van...
AW-Kajak-voorkant-traumagerelateerde-problematiek
Handreiking: Trauma en Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
Gratis
28 november, 2020
Kinderen en (jong)volwassenen met een LVB zijn gevoeliger voor de impact van traumatische gebeurtenissen en maken er vaker één mee. Zo vaak zelfs, dat van de mensen met een LVB in de zorg, zeker de helft een ingrijpende...
LVBOenPnajaar2020
Tijdschrift: Najaarsnummer 2020, jaargang 18 nr. 2
Gratis
10 november, 2020
De bijdragen in dit nummer bieden een rijk palet aan onderzoeksresultaten en praktijkervaringen. Bas van Diggelen en Anne-Freda Brouwer behoeden ambulante hulpverleners om als een ‘Sjakie’ te worden vermangeld tussen gezinnen en instanties. Zij geven handvatten om de...
Cover SAF 2023
Schaal Adaptief Functioneren (SAF)
Gratis
28 oktober, 2020
De SAF is een screeningsinstrument ontwikkeld voor het (regulier) basisonderwijs. Met deze laagdrempelige screeningslijst kan worden bepaald of een leerling uit groep 5-8 mogelijk op LVB-niveau functioneert. De SAF kan ingevuld worden door de leerkracht zelf of door...
LVBOenPvoorjaar2020
Tijdschrift: Voorjaarsnummer 2020, jaargang 18 nr. 1
Gratis
10 mei, 2020
In dit nummer beschrijft Renate Neimeijer een complexe casus over ‘Avoidant and Restrictive Food Intake Disorder’ (ARFID). De bijdrage van Yeshe Zoutenbier, Hannelies Hokke en Paula Sterkenburg gaat over het aanpassen en inzetten van een compassietraining voor mensen...
Cognitieve gedragstherapie
Handreiking Cognitieve gedragstherapie
Gratis
1 februari, 2020
De handreiking Cognitieve gedragstherapie bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en een psychische stoornis gaat onder andere in op het belang van een goede indicatiestelling, de minimale voorwaarden om van CGT te profiteren, de aanpassingen die nodig zijn...
MHOOB5
Congresboek: Met het oog op behandeling 5
Gratis
14 november, 2019
Op 14 november 2019 vond de vijfde editie plaats van het congres Met het oog op behandeling, ook deze keer georganiseerd door het Landelijk Kenniscentrum LVB, de VOBC en De Borg. Het thema van deze bijeenkomst was ‘agressie...
LVBOenPnajaar2019
Tijdschrift: Najaarsnummer 2019, jaargang 17 nr. 2
Gratis
14 november, 2019
In dit nummer staan allereerst twee onderzoeksartikelen. Het eerste artikel 'Kinderen met een licht verstandelijk beperking en ouders met psychische en/of verslavingsproblemen' van Floor van Santvoort en Ivon Riemersma gaat over ouderproblematiek, internaliserende problemen, hechtingsstoornissen en stabiliteit van...
AW-Kajak-voorkant-Middelengebruik-en-Verslaving
Handreiking Middelengebruik en verslaving bij mensen met een LVB
Gratis
2 april, 2019
Jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn door hun achtergrond en problematiek kwetsbaar voor het ontwikkelen van verslavingsproblematiek. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aandacht voor middelengebruik en verslavingsproblematiek bij mensen met een...
Cover jeugdigen en jongvolwassenen
Jeugdigen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking
Gratis
1 februari, 2018
Uit onderzoek blijkt dat jeugdigen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) een grotere kans hebben op het ontwikkelen van emotionele problemen en gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder een LVB. Om deze problemen te verminderen, zijn gedegen diagnostisch...
jeugdigenenjongvollvb
Jeugdigen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking
Gratis
1 februari, 2018
In deze publicatie geven we een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van een LVB; wat een LVB kan betekenen voor het alledaagse functioneren; hoe een LVB gerelateerd kan zijn aan een verhoogd risico op probleemgedrag; wat voor invloed...
AW-Kajak-voorkant-Psychofarmaca
Handreiking Psychofarmaca bij jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB en psychische stoornissen
Gratis
1 februari, 2018
Psychofarmaca, ofwel geneesmiddelen die invloed hebben op het denken en het voelen, worden in de praktijk vaak ingezet voor psychische stoornissen bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Toch zijn er geen algemene standaarden of richtlijnen voor, en...
LVBDaarkunjewatmee
LVB? daar kun je wat mee
Gratis
1 januari, 2018
Deze handreiking is een hulpmiddel voor leerkrachten en diagnostici in het basisonderwijs om kinderen in groep 5-8 met LVB, of functioneren op dat niveau, zo vroeg mogelijk op te sporen en hen vervolgens passende ondersteuning te bieden. Je...
Handreiking Vroegsignalering
Handreiking Vroegsignalering van een LVB
Gratis
1 december, 2017
Voor professionals in het sociale domein is het belangrijk dat zij een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid niet alleen bij kinderen en jongeren, maar ook bij (jong)volwassenen, zo vroeg mogelijk herkennen om overvraging te voorkomen. Deze handreiking beschrijft...
begeloudersmetlvb
Handreiking begeleiden van ouders met een LVB en multiproblematiek
Gratis
1 juni, 2017
Het ondersteunen van gezinnen waarin een of beide ouders een LVB heeft en er ook nog sprake is van ernstige bijkomende problemen vergt specifieke kennis, houding en vaardigheden van de gezinsbegeleiders. In deze handreiking beschrijven we deze aspecten ...
MHOOB4
Congresboek: Met het oog op behandeling 4
Gratis
16 maart, 2017
Op 16 maart 2017 vond de vierde editie plaats van het congres Met het oog op behandeling. Dit congres was net als voorgaande keren weer georganiseerd door het Landelijk Kenniscentrum LVB, de VOBC en De Borg. En ook...
Samenwerken politie en justitie.pdf (1)
Samenwerking met politie en justitie
Gratis
17 januari, 2017
Hoe zorg je voor een goede samenwerking met politie en OM? Handreiking voor professionals die te maken hebben met (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting. Tips voor een goede samenwerking met justitie en politie.
MHOOB3
Congresboek: Met het oog op behandeling 3
Gratis
14 november, 2013
In de praktijk van de bij De Borg, VOBC en Landelijk Kenniscentrum LVB aangesloten instellingen is een basis gelegd voor een gespecialiseerd behandelaanbod. In dit kader werken zij sinds 2008 in het consortium Coping LVB nauw samen met...
guidelineef
Guideline Effective Interventions for youngsters with MID
Gratis
1 juli, 2012
De Richtlijn Effectieve Interventies LVB is in 2012 op het 4-jaarlijks wereldcongres van IASSID in Halifax, Canada. Hiervoor is een vertaling gemaakt; Guideline Effective Interventions for youngsters with MID.
RichtlijnDO
Richtlijn Diagnostisch Onderzoek LVB gedrukte uitgave
 10,00
1 juni, 2012
In de richtlijn worden aanbevelingen gedaan voor het ontwikkelen, aanpassen en afnemen van diagnostische instrumenten bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze richtlijn is het resultaat van drie deelonderzoeken: - een uitvoerige literatuurstudie; - de bestudering van...
RichtlijnEF (1)
Richtlijn Effectieve Interventies LVB
Gratis
1 mei, 2011
Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaker emotionele en gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder een LVB. Het is belangrijk deze problemen zo adequaat mogelijk te behandelen, maar dat blijkt niet eenvoudig, onder andere vanwege een gebrek aan...
RichtlijnEF (1)
Richtlijn Effectieve Interventies LVB gedrukte uitgave
 10,00
1 mei, 2011
Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaker emotionele en gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder een LVB. Het is belangrijk deze problemen zo adequaat mogelijk te behandelen, maar dat blijkt niet eenvoudig, onder andere vanwege een gebrek aan...
HandreikingPK
Handreiking Pedagogisch Klimaat
Gratis
1 april, 2011
In deze handreiking zijn de bevindingen van de projectgroep Residentiële Zorg beschreven. Het geeft de kaders aan waarbinnen door een organisatie specifiek invulling aan het pedagogisch klimaat kan worden gegeven. In eerste instantie is deze handreiking bedoeld voor...
HandreikingPK
Handreiking Pedagogisch Klimaat gedrukte uitgave
 6,50
1 april, 2011
Om het pedagogisch klimaat binnen de residentiële settings voor LVB-jeugdigen beter op de kaart te zetten en de aandacht te geven die het verdient, hebben de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) en het Landelijk Kenniscentrum LVB (LKC LVB) de...
MHOOB2
Congresboek: Met het oog op behandeling 2
Gratis
29 oktober, 2009
Het congres Met het oog het oog op behandeling-2 biedt zich hierbij aan als verzamelplaats en tussenstop op weg naar wetenschappelijk gefundeerde kennis over de behandeling van gedragsproblematiek bij kinderen/jeugdigen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Met...
mhoob1
Congresboek: Met het oog op behandeling 1
Gratis
1 november, 2007
Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben in vergelijking met normaal begaafden een 3 tot 4 keer verhoogde kans op het ontwikkelen van psychopathologie en –vaak ernstige- emotionele en gedragsproblemen. De gedragsproblematiek is complex van aard en vraagt...