Informatiebronnen LVB en GGZ

Gratis

Productinformatie

Uit onderzoek blijkt dat rond de 40% van de patiënten in de GGZ  functioneert op het niveau van een licht verstandelijke beperking (LVB). Het komt dus vaker voor dan over het algemeen in de GGZ wordt gedacht. Als een LVB niet wordt herkend, is de kans van slagen van de behandeling klein en kan het zelfs een tegenovergesteld effect hebben, omdat bejegening, diagnostiek, behandeling niet aansluiten bij een LVB.

Herkennen van een LVB in de GGZ is daarom van groot belang.

Maar ook het niet herkennen van psychische problematiek bij cliënten met een LVB in de LVB-zorg kan negatieve gevolgen hebben voor de cliënt. Als dit ertoe leidt dat die persoon niet voor deze psychische problemen behandeld wordt, kan dit leiden tot verergering van de problemen en een grotere lijdensdruk.

Ook het herkennen van psychische problematiek bij cliënten met een LVB is om die reden van belang voor adequate diagnostiek en behandeling.

Om de herkenning in beide zorgsectoren te bevorderen en de handelingsverlegenheid op het gebied van diagnostiek, begeleiding en behandeling te verminderen, is een overzicht gemaakt van belangrijke informatiebronnen.

We streven niet naar volledigheid, maar willen vooral die bronnen vermelden die juiste en relevante informatie verstrekken over een specifiek onderwerp. De opgenomen informatie bestaat vooral uit links naar websites en naar publicaties die te downloaden of te bestellen zijn en we verwijzen ook naar e-learnings.

We richten ons in dit overzicht met name op volwassenen met een LVB en psychische problematiek.

Voorjaar 2024 verschijnt er een update van dit overzicht.