Schaal Adaptief Functioneren (SAF)

Productinformatie

De SAF is een screeningsinstrument ontwikkeld voor het (regulier) basisonderwijs. Met deze laagdrempelige screeningslijst kan worden bepaald of een leerling uit groep 5-8 mogelijk op LVB-niveau functioneert. De SAF kan ingevuld worden door de leerkracht zelf of door een intern begeleider (IB’er), die de jeugdige goed kent en zicht heeft op hoe de jeugdige op dit moment functioneert.

Door een probleem met de website is het soms nodig om meerdere keren op de downloadknop te klikken. Onze excuses!