Search
Close this search box.
Home » Over LVB » Aansluiten bij een LVB

Aansluiten bij een LVB

Wat kun je als professional, maar ook als medemens, doen om in houding, communicatie en ondersteuning aan te sluiten bij iemand met een licht verstandelijke beperking?

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kom je overal tegen. Niet alleen bij zorgorganisaties voor mensen met een LVB. Professionals in het sociaal domein komen ook in aanraking met mensen met een LVB. Denk aan hulp bij schulden, ondersteuning bij de administratie of in de opvoeding van kinderen.

Als je een vermoeden hebt (of weet) dat je met iemand met een LVB te maken hebt, is het belangrijk dat je in jouw communicatie en bejegening, maar ook in de diagnostiek en behandeling daar rekening mee houdt. Doe je dat niet, is de kans groot dat je de persoon met een LVB overvraagt. Je vraagt dan meer dan die persoon weet, kan of aankan. Problemen waar jij bij ondersteunt kunnen zo zelfs verergeren in plaats van verminderen.

Omdat je meestal niet aan iemand ziet dat er sprake is van een beperking, is het belangrijk om signalen op te pikken en rekening te houden met de mogelijkheid van een LVB.

In het dossier Signaleren, Screenen en Diagnostiek lees je hier meer over.

Direct naar

Aansluiten bij een LVB in het algemeen

Weet je of vermoed je dat de persoon waar je contact mee hebt een LVB heeft, dan kun je daar in je bejegening en communicatie rekening mee houden.

Aansluiten op een LVB in het onderwijs

Een LVB signaleren kan al in groep 5-8 van de basisschool. Juiste herkenning kan veel frustratie bij zowel de leerling als leerkracht voorkomen.

Door ook in de klas rekening te houden met de LVB is er veel groei bij de leerling mogelijk. Hoe je dat doet lees je bijvoorbeeld in de handreiking LVB? Daar kun je wat mee!

Aansluiten op een LVB in diagnostiek

Bij het ontwikkelen, aanpassen en afnemen van diagnostisch onderzoek kun je je aanpassen aan een LVB om de kenmerken van een LVB zo min mogelijk invloed te laten hebben op de resultaten.

Download gratis de Richtlijn Diagnostisch Onderzoek

Aansluiten op een LVB in ondersteuning en behandeling

Wanneer je de ondersteuning of behandeling zo goed mogelijk aansluit op een LVB kun je de effectiviteit ervan vergroten. 

In de Richtlijn Effectieve Interventies LVB lees je hier meer over.

Van het Kenniscentrum

LVBDaarkunjewatmee

LVB? Daar kun je wat mee.

Handreiking voor het werken met kinderen met een LVB in het basisonderwijs en thuis.

LVBDaarkunjewatmee

Richtlijn Diagnostisch Onderzoek

Aanbevelingen voor het ontwikkelen, aanpassen en afnemen van diagnostische instrumenten bij mensen met een LVB

Weten wat werkt

Een overzicht van geschikte interventies voor jeugdigen en volwassenen met een LVB

Aansluiten bij een LVB, (hoe) doe jij dat?

Informatie en tips over het aanpassen van je houding en communicatie (mondeling en schriftelijk) bij iemand met een mogelijke LVB.