Onze producten

Bekijk en download gratis of bestel producten van het kenniscentrum. 

 • Gratis
  Een handig instrument om de levenslijn van je cliënt samen in kaart te brengen. Met behulp van herkenbare pictogrammen, die verkregen zijn via de Krachtenwijzer, sluit je als professional aan bij de cliënt. Met werkinstructies. Deze tool is...
 • Gratis
  In samenwerking met Noord Holland:‘Samen Veilig heeft het Landelijk Kenniscentrum LVB twee webinars gemaakt voor professionals die werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs en/of de strafrechtketen. In dit webinar staan bewustwording over LVB en uitbuiting centraal. Met...
 • Tijdig (h)erkennen van een LVB en de risico’s die deze jongeren lopen verkleint de kans op uitbuiting. Dit webinar biedt een handelingsperspectief en is een vervolg op het webinar 'Met open ogen'. Want hoe herken je uitbuiting en...
 • dr. Neomi van Duijvenbode, vertelt over het belang van een totaal aanpak bij triple problematiek: psychische problematiek, verslaving én een LVB. Ze neemt je mee in het leven van Kevin. Kijk jij verder dan één soort problematiek? Bekijk...
 • In de richtlijn worden aanbevelingen gedaan voor het ontwikkelen, aanpassen en afnemen van diagnostische instrumenten bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze richtlijn is het resultaat van drie deelonderzoeken: - een uitvoerige literatuurstudie; - de bestudering van...
 • Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaker emotionele en gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder een LVB. Het is belangrijk deze problemen zo adequaat mogelijk te behandelen, maar dat blijkt niet eenvoudig, onder andere vanwege een gebrek aan...
 • Een overzichtelijke schema van bevorderende en belemmerende factoren die een rol kunnen spelen bij het integraal werken met kwetsbare gezinnen vanuit het perspectief van ouders.
 • Een overzichtelijke schema van bevorderende en belemmerende factoren die een rol kunnen spelen bij het integraal werken met kwetsbare gezinnen vanuit het perspectief van professionals.
 • Een praktisch overzicht met de mogelijke signalen van een LVB én tips waarmee je kunt aansluiten bij iemand met een LVB.
 • In dit nummer staan allereerst twee onderzoeksartikelen. Het eerste artikel 'Kinderen met een licht verstandelijk beperking en ouders met psychische en/of verslavingsproblemen' van Floor van Santvoort en Ivon Riemersma gaat over ouderproblematiek, internaliserende problemen, hechtingsstoornissen en stabiliteit van...
 • De bijdragen in dit nummer bieden een rijk palet aan onderzoeksresultaten en praktijkervaringen. Bas van Diggelen en Anne-Freda Brouwer behoeden ambulante hulpverleners om als een ‘Sjakie’ te worden vermangeld tussen gezinnen en instanties. Zij geven handvatten om de...
 • Het najaarsnummer van LVB Onderzoek & Praktijk, ons tijdschrift voor professionals uit de praktijk en onderzoekswereld, is weer goed gevuld: Een onderzoek naar het effect van De Dialoog (Kocken, Van der Molen en Orobio de Castro), een trainingsmodule voor jeugdzorgwerkers...