Tijdschrift: Voorjaarsnummer 2021, jaargang 19 nr. 1

 0,00

Productinformatie

In dit voorjaarsnummer beschrijven Katharina Visser en Corine van Vliet ervaringen van medewerkers met de methodiek Geweldloos Verzet in residentiële instellingen voor jeugdigen met een LVB. De methodiek richt zich op een interactionele manier op het verminderen van agressie en het herstellen van de relatie tussen de opvoeder en de jeugdige.

Een baan krijgen én behouden is voor veel mensen het streven, maar voor mensen met een LVB een droom die maar al te vaak niet uitkomt. In hun onderzoek gebruiken Gabe de Vries, Jeanne Arts en Danique ten Pas de methode concept-mapping om bij zowel professionals als cliënten te inventariseren welke belemmeringen er in de praktijk spelen voor behoud van werk.

Hoe moeilijk het soms is voor cliënten om duurzaam werk te vinden laat Hans Schirmbeck zien in zijn column over Chris; een destijds 19-jarige jongen waar een baan voor gezocht werd. Schirmbeck beschrijft zijn ervaringen met het zoeken naar werk voor Chris en biedt ons daarmee wijze lessen.

Multidimensionele Familietherapie (MDFT) is een effectief systeemgericht behandelprogramma voor jongeren met uiteenlopende problematiek zoals frequent middelengebruik, overmatig gamen, spijbelen, delinquent gedrag en psychische stoornissen. In het artikel van Martine Roelfsema, Floor van Santvoort en Neomi van Duijvenbode worden de eerste praktijkervaringen van MDFT-therapeuten met het aanbieden van MDFT bij jongeren met een LVB beschreven.

Dan een ervarings-/pilotonderzoek door Wendy Smulders en Astrid Huisman over traumasensitief werken op een LVB behandelgroep. De auteurs beschrijven hoe zij op zoek zijn gegaan naar een manier om ongewenste uitstroom van kinderen door moeilijk hanteerbaar gedrag en het, mogelijk daarmee samenhangende verloop binnen het team pedagogisch medewerkers, te voorkomen.

Verder geeft Albert Ponsioen in zijn nieuwe hoedanigheid als redactielid zijn mening over het onlangs verschenen boek ‘B.F. Skinner, een hernieuwde kennismaking’ door Pier Prins en Arnold van Emmerik.

Door een probleem met de website is het soms nodig om meerdere keren op de downloadknop te klikken. Onze excuses!