Zie jij het, die LVB? Module 1 Ogen open voor LVB

Productinformatie

Een LVB zie je niet. Juist die onzichtbaarheid kan in combinatie met de beperking zorgen dat jeugdigen en (jong)volwassenen langdurig overvraagd worden. Op termijn leidt dit vaker tot negatieve gevolgen als schooluitval, schulden, psychische problematiek of criminaliteit. Dit heeft een enorme impact op het persoonlijke leven van mensen met een LVB én de samenleving als geheel. Veel van deze problemen kunnen we voorkomen. Dat vraagt kennis en tijdige (h)erkenning van een LVB.

Deze module is er daarom voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met jeugdigen of jongvolwassenen met een (vermoedelijke) LVB. Je leert wat een LVB is en wat signalen zijn, zoals moeite met klokkijken, rekensommen of moeite met vriendschappen sluiten en onderhouden. We hebben het ook over onder- en overvraging, hoe zit dat precies en welke gevoelens roept dat op?

Na deze module heb je een goede indruk van wat een LVB is en waarom we hier aandacht voor moeten hebben.

Duur: 1 uur en 40 minuten.

Kijk hier voor meer informatie