Richtlijn Diagnostisch Onderzoek LVB

Gratis

Productinformatie

In de richtlijn worden aanbevelingen gedaan voor het ontwikkelen, aanpassen en afnemen van diagnostische instrumenten bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze richtlijn is het resultaat van drie deelonderzoeken: – een uitvoerige literatuurstudie; – de bestudering van diagnostische instrumenten voor mensen met een LVB – en interviews met deskundigen; ontwikkelaars en diagnostici.