Onderwijs

 

 

‘LVB? Oh, dat speelt niet bij ons op school.’ Dit horen wij regelmatig van leerkrachten in het regulier basisonderwijs. Toch zit er gemiddeld in iedere klas één moeilijk lerende leerling met een beperkt aanpassingsvermogen. Het gaat dan vaak om leerlingen met een beperking in de adaptieve vaardigheden en een IQ tussen de 70 en 85.

Als deze leerlingen niet opgemerkt worden, lopen ze risico om overvraagd te worden. Deze leerlingen begrijpen veel informatie niet goed of kunnen deze moeilijk verwerken. Als er geregeld ook iets misgaat, kan dit leiden tot faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, overschreeuwen, druk of lastig gedrag en teruggetrokken of neerslachtig zijn.

Ondanks dat we weten welke risico’s dit met zich meebrengt, is het niet bekend hoeveel leerlingen in het basisonderwijs functioneren op LVB-niveau.

 

Speciaal onderwijs

Echter, er is door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onderzoek gedaan naar de onderwijsdeelname van jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB (IQ 50 – 85). In dit onderzoek is er gekeken naar het aantal leerlingen dat functioneert op LVB-niveau binnen het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs, het vmbo met lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) en het entreeonderwijs. Het onderzoek deelt de volgende resultaten:

 

  Totaal aantal leerlingen Leerlingen met een LVB % leerlingen met een LVB
Voortgezet speciaal onderwijs 37.600 24.200 64,4%
Praktijkonderwijs 29.600 28.400 96,0%
Vmbo met lwoo 81.400 35.800 44,0%
Entreeonderwijs 6.700 2.800 41,6%
Totaal 155.300 91.200 58,7%

 

Bron: Sociaal Cultureel Planbureau (2020). Meer meedoen. Den Haag

Het Landelijk Kenniscentrum LVB wil het vroegtijdig herkennen van leerlingen die functioneren op LVB-niveau zoveel mogelijk stimuleren en ondersteunen. Niet omdat we graag etiketten plakken, maar omdat we ervan uitgaan dat er bij de leerlingen nog veel ontwikkeling mogelijk is. Dit doen we door samen te werken met verschillende samenwerkingsverbanden in het regulier basisonderwijs. Samen investeren we in het vergroten van bewustwording en (h)erkenning van de LVB door de leerkracht en de IB’er, zodat zij in staat zijn om een handelingsperspectief te ontwikkelen waarin ruimte is voor talent en ontwikkelingsmogelijkheden

 

Meer informatie over het werken met kinderen met een LVB in het onderwijs en thuis vind je hier. De handreiking ‘LVB? Daar kun je wat mee!’ staat vol met informatie en handige tips.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl