In gesprek met ouders. Als een kind mogelijk op LVB-niveau functioneert

Gratis

 

‘We vermoeden dat uw kind een licht verstandelijke beperking heeft.’ Hoe ga je dit lastige gesprek met ouders aan?

Deze tool voor leerkrachten en ambulant begeleiders is ook heel bruikbaar voor bijvoorbeeld wijkteammedewerkers om ouders en kind eenvoudig uit te leggen wat er mogelijk speelt en hoe je het gesprek voorbereidt en voert.

In korte hoofdstukken met veel tips wordt ingegaan op:

Hoe leg je een LVB eenvoudig uit
Voorzichtig met het label LVB
Heb oog voor de ouders
Werk samen met de ouders
Pas je communicatie aan
Plan het gesprek
Checklist gesprek
Voorbeeld Gespreksverslag

Het Landelijk Kenniscentrum LVB werkte voor deze brochure samen met studenten van de minor LVB van de Hogeschool Rotterdam en professionals van het Samenwerkingsverband Kind op 1.

In gesprek met ouders. Als een kind mogelijk op LVB-niveau functioneert

DOWNLOADEN