Onze producten

Bekijk en download gratis of bestel producten van het kenniscentrum. 

 • Jeugdigen met een LVB lopen een relatief groot risico op het ontwikkelen van een problematische gehechtheid, vooral op gedesorganiseerde gehechtheid. Verschillende kenmerken van een LVB en omgevingsfactoren spelen een rol bij het ontstaan van deze problemen. Deze handreiking...
 • Mensen met een LVB hebben behoefte aan een houding en manier van communiceren die zijn aangepast aan de kenmerken die bij hun beperking horen. Onze praktische tool biedt handvatten voor het aansluiten bij een LVB in (hulp)gesprekken en...
 • Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn gevoeliger voor de risico’s van online contact, zoals seksuele of financiële uitbuiting. Deze tools helpen professionals om hierover in gesprek te gaan met deze jongeren om de kans op negatieve...
 • In de richtlijn worden aanbevelingen gedaan voor het ontwikkelen, aanpassen en afnemen van diagnostische instrumenten bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze richtlijn is het resultaat van drie deelonderzoeken: - een uitvoerige literatuurstudie; - de bestudering van...
 • Het Landelijk Kenniscentrum LVB en Koraal hebben een serie van vijf video’s gemaakt over het risico op en het signaleren van uitbuiting. Deze video’s zijn vrij te gebruiken voor organisaties die meer bewustzijn en kennis willen ontwikkelen over...
 • In dit voorjaarsnummer beschrijven Katharina Visser en Corine van Vliet ervaringen van medewerkers met de methodiek Geweldloos Verzet in residentiële instellingen voor jeugdigen met een LVB. De methodiek richt zich op een interactionele manier op het verminderen van...
 • Om het pedagogisch klimaat binnen de residentiële settings voor LVB-jeugdigen beter op de kaart te zetten en de aandacht te geven die het verdient, hebben de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) en het Landelijk Kenniscentrum LVB (LKC LVB) de...
 • Kinderen en (jong)volwassenen met een LVB zijn gevoeliger voor de impact van traumatische gebeurtenissen en maken er vaker één mee. Zo vaak zelfs, dat van de mensen met een LVB in de zorg, zeker de helft een ingrijpende...
 • De bijdragen in dit nummer bieden een rijk palet aan onderzoeksresultaten en praktijkervaringen. Bas van Diggelen en Anne-Freda Brouwer behoeden ambulante hulpverleners om als een ‘Sjakie’ te worden vermangeld tussen gezinnen en instanties. Zij geven handvatten om de...
 • In dit nummer beschrijft Renate Neimeijer een complexe casus over ‘Avoidant and Restrictive Food Intake Disorder’ (ARFID). De bijdrage van Yeshe Zoutenbier, Hannelies Hokke en Paula Sterkenburg gaat over het aanpassen en inzetten van een compassietraining voor mensen...
 • Psychofarmaca, ofwel geneesmiddelen die invloed hebben op het denken en het voelen, worden in de praktijk vaak ingezet voor psychische stoornissen bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Toch zijn er geen algemene standaarden of richtlijnen voor, en...
 • De handreiking Cognitieve gedragstherapie bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en een psychische stoornis gaat onder andere in op het belang van een goede indicatiestelling, de minimale voorwaarden om van CGT te profiteren, de aanpassingen die nodig zijn...