Tijdschrift: Najaarsnummer 2021 LVB Onderzoek & Praktijk

 0,00

Productinformatie

Het najaarsnummer van LVB Onderzoek & Praktijk, ons tijdschrift voor professionals uit de praktijk en onderzoekswereld, is weer goed gevuld:

Een onderzoek naar het effect van De Dialoog (Kocken, Van der Molen en Orobio de Castro), een trainingsmodule voor jeugdzorgwerkers om dialogisch in plaats van restrictief te communiceren met de jongeren met een LVB en wat het effect is voor de handelingsverlegenheid en het aantal agressie-incidenten. De resultaten zijn bemoedigend en bieden aanbevelingen voor de organisatie van residentiële zorg.

Een beschrijving van de opzet en het doel van de practice-based handreiking Problematische Gehechtheid bij jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking, ontwikkeld door de Academische Werkplaats Kajak. Gebaseerd op wetenschappelijke vakliteratuur en ervaringen uit de praktijk van de specialistische jeugd-GGZ en LVB-zorg.

Een interview met Prof. dr. Xavier Moonen, bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB aan de Universiteit van Amsterdamter gelegenheid van zijn naderend emeritaat. Met een terugblik op 35 jaar werken aan inclusie van mensen met een LVB.

Een column waarin kinder- en jeugdpsychiater Nellieke de Koning het belang van samenwerking in de jeugdzorg onderstreept.

Tot slot een recensie van GZ-psycholoog en redactielid Andries Schilperoord over het boek ‘Emotionele ontwikkeling’ van Jolanda Vonk.

Door een probleem met de website is het soms nodig om meerdere keren op de downloadknop te klikken. Onze excuses!