Onze producten

Bekijk en download gratis of bestel producten van het kenniscentrum. 

Zoeken

Categorieën

Product filter: Categorieen

Thema's

Product filter: Thema’s

Sectoren

Product filter: Sectoren
Cover Aansluiten bij een LVB
Aansluiten bij een LVB..(hoe) doe jij dat?
 0,00
11 december, 2023
Mensen met een LVB hebben behoefte aan een houding en manier van communiceren die zijn aangepast aan de kenmerken die bij hun beperking horen. Onze praktische tool biedt handvatten voor het aansluiten bij een LVB in (hulp)gesprekken en...
Factsheet LVB GGZ_02
Factsheet LVB & GGZ
20 november, 2023
Binnen de specialistische GGZ heeft circa 40% van de patiënten vermoedelijk een LVB. Binnen de intensieve behandeling of long-stay afdeling is dit ruim 60%. Dit blijkt uit het proefschrift ‘A blind spot’ van Jeanet Nieuwenhuis, psychiater en senior onderzoeker bij GGNet. Deze en meer cijfers hebben we inzichtelijk gemaakt in een factsheet.
Binnen de specialistische GGZ heeft circa 40% van de patiënten vermoedelijk een LVB. Binnen de intensieve behandeling of long-stay afdeling is dit ruim 60%. Dit blijkt uit het proefschrift ‘A blind spot’ van Jeanet Nieuwenhuis, psychiater en senior...
cover Hoe was jouw dag online 2023 klein
Hoe was jouw dag online?
 0,00
10 september, 2023
Voor jongeren met een LVB is er door de digitalisering meer risico op negatieve online ervaringen en zelfs een grotere kans op risico's als seksuele of financiële uitbuiting. Deze tool helpt professionals om in gesprek te gaan over online gedrag om de kans op negatieve online ervaringen te verkleinen.
Jongeren met een LVB zijn gevoeliger voor de risico’s van de digitale wereld zoals negatieve ervaringen met online contact en zelfs seksuele of financiële uitbuiting. De tool biedt: Tips voor professionals in het sociaal domein om plezier en...
cover weten wat werkt VS 2
Weten wat werkt
 0,00
19 juli, 2023
Interventies en methodieken die zijn ontwikkeld voor mensen zonder beperking zijn niet altijd effectief in te zetten bij mensen met een LVB. Dit is een overzicht in 7 thema's van interventies en methodieken die worden gebruikt voor mensen met een LVB.
Interventies en methodieken die zijn ontwikkeld voor mensen zonder beperking zijn niet altijd effectief in te zetten bij mensen met een LVB. De kenmerken van een LVB, zoals een beperktere woordenschat en taalbegrip, behoefte aan meer verwerkingstijd en...
cover Richtlijn effectieve interventies Herzien versie
Richtlijn Effectieve Interventies LVB
 0,00
14 juli, 2023
Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaker emotionele en gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder een LVB. Het is belangrijk deze problemen zo adequaat mogelijk te behandelen, maar dat blijkt niet eenvoudig, onder andere vanwege een gebrek aan interventies die speciaal voor hen ontwikkeld en op effectiviteit onderzocht zijn.
De Richtlijn effectieve interventies LVB (De Wit, Moonen & Douma, 2011) werd ontwikkeld omdat er weinig interventies specifiek voor jeugdigen met een LVB waren. Vaak werden (en worden) interventies ingezet die voor jeugdigen zonder een LVB bedoeld zijn. Deze...
Meer producten laden..