Onze producten

Bekijk en download gratis of bestel producten van het kenniscentrum. 

Zoeken

Categorieën

Product filter: Categorieen

Thema's

Product filter: Thema’s

Sectoren

Product filter: Sectoren
cover weten wat werkt VS 2
Weten wat werkt
Gratis
8 juli, 2024
Interventies en methodieken die zijn ontwikkeld voor mensen zonder beperking zijn niet altijd effectief in te zetten bij mensen met een LVB. Dit is een overzicht in 7 thema's van interventies en methodieken die worden gebruikt voor mensen met een LVB.
Interventies en methodieken die zijn ontwikkeld voor mensen zonder beperking zijn niet altijd effectief in te zetten bij mensen met een LVB. De kenmerken van een LVB, zoals een beperktere woordenschat en taalbegrip, behoefte aan meer verwerkingstijd en...
Handreiking Werken aan een goede samenwerking tussen zorgprofessionals en politie
Handreiking Werken aan een goede samenwerking tussen zorgprofessionals en politie
Gratis
19 juni, 2024
Deze handreiking biedt actuele kennis over uitbuitingsproblematiek, gaat in op wat werkt in de aanpak van uitbuiting en biedt handvatten voor een goede samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen.
Handreiking over uitbuitingsproblematiek en aanpak van uitbuiting. Met handvatten voor een goede samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen. Zorgprofessionals en politie zetten zich in voor de veiligheid van jongeren die (mogelijk) slachtoffer zijn van uitbuiting. Voor een succesvolle aanpak hebben...
De overgang naar volwassenheid cover website
De overgang naar volwassenheid
Gratis
2 mei, 2024
Een overzicht van tools die zorgprofessionals kunnen gebruiken in de ondersteuning van jongeren met en zonder LVB in de overgang naar volwassenheid. Ingedeeld in vijf leefdomeinen. Tools die niet binnen een van de domeinen vallen staan onder domeinoverstijgend.
De overgang naar volwassenheid heeft invloed op verschillende leefdomeinen, dat vraagt voor veel jongeren rond 18 jaar om wat extra ondersteuning. In dit overzicht staan tools die je daar als zorgprofessional bij kunt gebruiken. Ze zijn ingedeeld in...
Cover van de tool aansluiten bij een LVB,... (hoe) doe jij dat?
Aansluiten bij een LVB..(hoe) doe jij dat?
Gratis
11 december, 2023
Mensen met een LVB hebben behoefte aan een houding en manier van communiceren die zijn aangepast aan de kenmerken die bij hun beperking horen. Onze praktische tool biedt handvatten voor het aansluiten bij een LVB in (hulp)gesprekken en...
Factsheet LVB GGZ_02
Factsheet LVB & GGZ
Gratis
20 november, 2023
Binnen de specialistische GGZ heeft circa 40% van de patiënten vermoedelijk een LVB. Binnen de intensieve behandeling of long-stay afdeling is dit ruim 60%. Dit blijkt uit het proefschrift ‘A blind spot’ van Jeanet Nieuwenhuis, psychiater en senior onderzoeker bij GGNet. Deze en meer cijfers hebben we inzichtelijk gemaakt in een factsheet.
Binnen de specialistische GGZ heeft circa 40% van de patiënten vermoedelijk een LVB. Binnen de intensieve behandeling of long-stay afdeling is dit ruim 60%. Dit blijkt uit het proefschrift ‘A blind spot’ van Jeanet Nieuwenhuis, psychiater en senior...
Cover_Najaar_2023
LVB Onderzoek & Praktijk Najaar 2023 Jaargang 21 – nummer 2
Gratis
1 november, 2023
Dit voorjaarsnummer is met de nieuwe eigentijdse look uiteraard, even inspirerend als voorheen! Met aandacht voor Virtual Reality, het gebruik van technologie bij ondersteuning in de dagstructuur, het belang van kennis over LVB binnen organisaties die regelmatig te maken hebben met mensen met een LVB zonder dat ze hier specifiek op gericht zijn, het belang van een adequate diagnose ASS versus TOS, een nieuw redactielid en twee proefschriften.
Inhoud Een focusgroeponderzoek naar de acceptatie van voedingssupplementen voor het verminderen van moeilijk verstaanbaar gedrag David Gast, Erik Giltay, Abe van der Slot, Jantine de Wit, Judith Heijstek-van Grootheest, Bert van Hemert & Robert Didden – pp. 4-12...
cover Hoe was jouw dag online 2023 klein
Hoe was jouw dag online?
Gratis
10 september, 2023
Voor jongeren met een LVB is er door de digitalisering meer risico op negatieve online ervaringen en zelfs een grotere kans op risico's als seksuele of financiële uitbuiting. Deze tool helpt professionals om in gesprek te gaan over online gedrag om de kans op negatieve online ervaringen te verkleinen.
Jongeren met een LVB zijn gevoeliger voor de risico’s van de digitale wereld zoals negatieve ervaringen met online contact en zelfs seksuele of financiële uitbuiting. De tool biedt: Tips voor professionals in het sociaal domein om plezier en...
cover Richtlijn effectieve interventies Herzien versie
Richtlijn Effectieve Interventies LVB
Gratis
14 juli, 2023
Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaker emotionele en gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder een LVB. Het is belangrijk deze problemen zo adequaat mogelijk te behandelen, maar dat blijkt niet eenvoudig, onder andere vanwege een gebrek aan interventies die speciaal voor hen ontwikkeld en op effectiviteit onderzocht zijn.
De Richtlijn effectieve interventies LVB (De Wit, Moonen & Douma, 2011) werd ontwikkeld omdat er weinig interventies specifiek voor jeugdigen met een LVB waren. Vaak werden (en worden) interventies ingezet die voor jeugdigen zonder een LVB bedoeld zijn. Deze...
cover Schema's Integraal Werken met complexe gezinnen
Schema Integraal Werken met kwetsbare gezinnen
Gratis
12 mei, 2023
Bevorderende & belemmerende factoren voor integraal werken met kwetsbare gezinnen vanuit het perspectief van professionals en ouders
  Twee overzichtelijke schema's met bevorderende en belemmerende factoren die een rol kunnen spelen bij het integraal werken met kwetsbare gezinnen. Wat werkt er wel en niet bij de steun aan deze gezinnen volgens ouders en professionals? Dat...
webversie_voorjaar_LVB Onderzoek Praktijk_Pagina_01
LVB Onderzoek & Praktijk Voorjaar 2023 Jaargang 21 – nummer 1
Gratis
2 mei, 2023
Dit voorjaarsnummer is met de nieuwe eigentijdse look uiteraard, even inspirerend als voorheen! Met aandacht voor Virtual Reality, het gebruik van technologie bij ondersteuning in de dagstructuur, het belang van kennis over LVB binnen organisaties die regelmatig te maken hebben met mensen met een LVB zonder dat ze hier specifiek op gericht zijn, het belang van een adequate diagnose ASS versus TOS, een nieuw redactielid en twee proefschriften.
Inhoud Ervaringen van jeugdigen en professionals met het inzetten van Virtual Reality in onderzoek en Behandeling Roel Kooijmans & Jolanda Westera – pp. 4-12 Inzet van technologie die ondersteunt bij dagstructuur bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een...
Meer producten laden..