LVB? daar kun je wat mee

Gratis

Productinformatie

Deze handreiking is een hulpmiddel voor leerkrachten en diagnostici in het basisonderwijs om kinderen in groep 5-8 met LVB, of functioneren op dat niveau, zo vroeg mogelijk op te sporen en hen vervolgens passende ondersteuning te bieden.

Je vind hierin een toelichting op de SAF,  een screeningsinstrument voor het (regulier) basisonderwijs. Met deze laagdrempelige screeningslijst kan worden bepaald of een leerling uit groep 5-8 mogelijk op LVB-niveau functioneert. De SAF kan ingevuld worden door de leerkracht zelf of door een intern begeleider (IB’er), die de jeugdige goed kent en zicht heeft op hoe de jeugdige op dit moment functioneert. Download de handreiking en de SAF samen.